Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Výchovná komise

  • poradní orgán ředitele školy

Členové:

  • ředitel školy PaedDr. Pavel Petrnoušek
  • zástupkyně ředitele školy Mgr. Eva Coufalová pro I. stupeň a ŠD
  • zástupce ředitele školy Mgr. Petr Vaněk pro II. stupeň
  • výchovný poradce Mgr. Alena Klimt pro I. stupeň
  • výchovný poradce Mgr. Jiřina Vojáčková pro II. stupeň
  • metodik prevence PhDr. Katarína Počepická
  • třídní učitel/ka žáka, jehož problémy se projednávají

Na jednání výchovné komise se zvou rodiče žáků, kteří mají výchovné nebo vzdělávací potíže. Tato komise se společně s rodiči snaží najít co nejlepší řešení problému, aby nedocházelo k jeho nárůstu, ale naopak ke zlepšení situace.

Z jednání se pořizuje zápis, který všichni přítomní podepisují. Tento zápis slouží jako podklad pro další orgány, které škola informuje o svém postupu. Každá ze zúčastněných stran dostává kopii zápisu.

Rodiče mají právo obrátit se na kteréhokoli člena výchovné komise s žádostí o její svolání za účelem řešení výchovných problémů žáka.

Ocenění a projekty


nahoru