Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

pro plynulost průběhu zápisu velmi doporučujeme zarezervovat si čas v rezervačním systému, který je spuštěn zde. Zaregistrovaní rodiče budou mít při vstupu přednost před nezaregistrovanými.

Zároveň nám velmi pomůžete, pokud si všechny potřebné dokumenty vytisknete a vyplníte je předem. Děkujeme.

Termín zápisu:

 • čtvrtek 4. dubna 2024 od 13:00 do 18:00
 • pátek 5. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 ve třídách ZŠ Kuncova
Dokumenty k zápisu:
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o trvalém nebo přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců)
 • žádost o přijetí Typ: PDF dokument, Velikost: 162.4 kBTyp: PDF dokument, Velikost: 252.83 kB - vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte, prosím, podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • dotazník žáka Typ: PDF dokument, Velikost: 179.1 kB Typ: PDF dokument, Velikost: 179.52 kB
 • žádost o odklad školní docházky Typ: PDF dokument, Velikost: 127.54 kB Typ: PDF dokument, Velikost: 321.14 kB- vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte, prosím, podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů
případně dokumenty nutné k odkladu:
 • odborné doporučení lékaře
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

Kritéria pro zápis žáků do budoucího 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:

 1. Přednostně dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádových ulic naší školy, kde mají trvalé bydliště (viz. seznam spádových ulic) v období zápisu
V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat:
 1. Uchazeč s trvalým pobytem v Praze 13 v době zápisu, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 2. Uchazeč s trvalým pobytem v Praze 13 v době zápisu
 3. Uchazeč s trvalým pobytem v obcích Jinočany, Chrášťany a v obci Chýnice na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 4. Uchazeč s trvalým pobytem v obcích Jinočany, Chrášťany a v obci Chýnice na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi
 5. Uchazeč s trvalým pobytem v jiné pražské městské části než Praha 13, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 6. Uchazeč s trvalým pobytem v jiné pražské městské části než Praha 13
 7. Uchazeč s trvalým pobytem v obci Praha, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 8. Uchazeč s trvalým pobytem v obci Praha
 9. Uchazeč s trvalým pobytem mimo obec Praha, jehož sourozenec se již vzdělává v naší škole  (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 10. Uchazeč s trvalým pobytem mimo obec Praha
 11. V případě splnění shodných kritérií rozhodne los
 
Školský obvod (spádové ulice) Základní školy, Praha 13, Kuncova 1580:
Bavorská, Bekova, Bessemerova, Enza Ferrariho, Flöglova, Františka Janečka, Frimlova, Hábova, Hájčí, Helsinská, Heranova, Hostinského, Hynka Puce, Chalabalova, Jeremiášova (všechna čísla Nad Rozvadovskou spojkou), K Brance, Kálikova, Kecova, Ke Skalce, Klementova, Klukovická, Kocianova, Kopanina, Kovářova, Kuchařova, Kuncova, Laurinova, Líšnická, Lýskova, Medunova, náměstí Junkových, Ostřicová, Pod Zličínem, Rozvadovská spojka, Sárská, Siemensova, Skandinávská, Svitákova, Stockholmská, Šostakovičovo náměstí, Šustalova, U Kašny, Vackova, Vlachova, Vstavačová, Waldesova
 
Zákonný zástupce dítěte, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.
 
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Ocenění a projekty


nahoru