Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Žákovský parlament

Zápis z 1. jednání žákovského parlamentu ZŠ Kuncova ve školním roce 2019/2020

Předsedkyní žákovského parlamentu se stala Eva Křístková z 9.A. Jejím prvním zástupcem je Marek Fukala z 9.A a druhým zástupcem Nikola Ivanković z 8.B.

Naše škola má momentálně 778 žáků a 30 tříd.

Sháníme vysokoškolsky vzdělané učitele na dějepis a český jazyk a pracovní činnosti – zeměpis.

Žáci druhého stupně dostanou Žolíka, neboli možnost se jednou za měsíc vyhnout zkoušení.

Na konci školního roku dostanou všichni žáci devátých tříd odznaky ZŠ Kuncova.

Příchod do školy zaznamenáváme vždy ISIC kartou, na které je mimo jiné i spousta studentských slev a výhod. ISIC karta funguje taky jako průkaz totožnosti, je to mezinárodní karta.

Mobil v hodině má být vypnutý a na dně tašky, aby nerušil výuku. Porušení je trestáno ředitelskou důtkou nebo dvojkou z chování. Ve školních prostorách se nesmí pořizovat fotky ani se souhlasem osoby, kterou fotíme. Nesmíme se urážet na sociálních sítích, ani žádným jiným způsobem - jinak to bude řešit kriminální policie. Ve škole zdravíme všechny dospělé bez rozdílu.

U školy se nekouří a v ulici Kuncova se nesmí parkovat.

Ve školní jídelně je nová vedoucí Daniela Plhalová.

Koncepční změny:

Za 5 let převedla paní místostarostka RNDr. Plesníková Praze 13 přibližně 500 000 000 Kč z MHMP a jiných zdrojů.

Získali jsme 40 milionů korun na přestavbu prostorů staré jídelny. Místo ní tam bude 12 učeben s moderním vybavením a světlovody, 5 kabinetů a 2 sklady.

Ve škole se budou dělat další 2 byty pro učitele. Pokud přestavba bude hotova  do konce letních prázdnin roku 2020, budeme moct přijmout  čtyři 1. třídy a otevřít pět 6. tříd.

Z velkého atria mezi vchody A1 a A4 by se měl udělat prostor pro nové šatní skříňky za 6 milionů korun.

Speciální firma nabídla škole projekt na úpravu školní zahrady.

Výzva č.20:

Učebna zeměpisu bude kompletně rekonstruována za 600 000 korun. Za 500 000 Kč se bude rekonstruovat učebna dílen (obě učebny do poloviny října) a za stejnou částku se postaví venkovní dřevěná učebna (do konce roku 2019). Ve venkovní třídě bude probíhat nepovinný předmět Ekologická praktika.

Zapsala: Eva Křístková


Zápis ze zasedání školního parlamentu 27.2.2019

Na začátek pan ředitel zdůraznil, aby žáci i nadále dodržovali pravidla slušného chování a respektovali se jak navzájem, tak i všechny ostatní.

Novinky:  

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo 6 450 000Kč na stavební úpravy před školou, kdy výstavba začne někdy na jaře tohoto roku.

Přibude zákazová závora před vjezdem ke škole, načež pan ředitel dále upozorňuje, aby rodiče nejezdili do zákazu vjezdu.

Náklady na novou výtvarnou učebnu (30 samostatných pracovních stolů na míru, 4 regálové police, nástěnky) budou činit 300 000 Kč.

V pavilonu B3 budou nové lavice a židle v učebnách, kde dosud ještě nejsou. K výměně nových lavic dojde nejdříve v učebně stávající VII.A a VII.C (v létě 2019) a v příštím školním roce, kdy budou rekonstruovány další učebny (zeměpis, matematika, nová učebna přírodovědných předmětů).

Zrekonstruování dílen, zeměpisná učebna a venkovní dřevěná učebna budou stát 1 984  000 Kč. Realizace proběhne v létě 2019.

Dolní učebny v pavilonu B4 budou využity od příštího školního roku jako kmenové třídy a místnost s pedagogickým dozorem se přesune do momentální společenské místnosti.

Čistý zisk školy za rok 2018 činí 288 000 Kč.

Akce:

8. dubna a poté 29. května proběhne školení učitelů o aktivizačních metodách ve výuce. Proto bude 8. dubna den třídních učitelů II. stupně.

9. dubna proběhne v naší škole obvodní kolo matematické olympiády. Tento den bude dnem třídních učitelů na II. stupni, kdy nebude probíhat výuka ve škole ale mimo ni.

31.5 na den dětí akce Run and Help + dobrovolný příspěvek nadaci Konto Bariéry

Připomínky žáků na parlamentě:

Na parlamentě byla předložena (Tomáš Jodl) zpracovaná anketa o oblíbená a neoblíbená jídla žáků na podnět co nejideálnějšího stravování ve školní jídelně. Do ankety se dobrovolně zapojí i další třídy, které její výsledek předají řediteli školy a ten vedoucí školní jídelny.

Někteří zástupci tříd tlumočili výhradu k malým porcím jídla, jiní k objevení vlasů v jídle. Všechny připomínky ředitel školy projedná s paní vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařkou a paní hospodářkou ŠJ. O přidání jídla si lze vždy říct. Pokud se strávníkovi objeví v jídle vlas nebo něco nepatřičného, vrátí se s jídlem k pultu výdeje a požádá o novou porci.

Připomínka o přidání žaluzií do některých tříd, kde chybí, v pavilonu B4.

Nahlášení možné chyby s objednáváním jídel, kdy se některým žákům při výdeji jídla objevuje nenavolené jídlo.

Zapsal dne 4.3.2019 Patrik Vodrážka

Zápis ze zasedání školního parlamentu 12.9.2018

Dne 12.9.2018 proběhlo první zasedání školního parlamentu, na kterém se volili zástupci pro letošní rok.

Zvoleni byli tito žáci:
 • Předsedkyně školního parlamentu: Nikola Hanušová 9.A
 • 1. místopředseda školního parlamentu: Jonáš Hlava 9.C
 • 2. místopředsedkyně školního parlamentu: Eva Křístková 8.A

Na každém zasedání, samozřejmě, probíráme různá témata, jako jsou například události, školní akce a upozornění, se kterými je potřeba seznámit třídy a také jednotlivé žáky, případně i rodiče. Zde tedy jsou.

 • Ve škole byl od konce září nově zaveden systém příchodů a odchodů pomocí karet ISIC (pro žáky) a ITIC (pro učitele) a pomocí čipů. Každý žák si mohl vybrat, zda si zakoupí čip nebo ISIC kartu. Rozdíl spočívá v tom, že karty mají mnoho výhod mimo školu. Například slevy v určitých obchodech či slevy na vstupné. Ovšem u karet i čipů je stejné to, že jsou na příchody a odchody ze školy a na školní obědy. Původní kartičky na obědy se již nebudou používat. Při příchodu do školy jsou po pravé straně dvě čtečky, na které žák přiloží kartu – čip a do třídnice se automaticky načte, že do školy přišel, a také čas, kdy dorazil. Až bude ze školy odcházet, čtečka pro odchody je na levé straně. Pokud se na vyučování ještě ten den žák vrací po nějaké akci, prosíme, aby se neodhlašoval. Odlašujte se až po úplném skončení školy!
 • V případě, že si žák ISIC kartu – čip nechá/zapomene doma, tak jeho docházku zapíše v hodině vyučující a v jídelně si musí vyzvednout u paní hospodářky náhradní lísteček. Apelujeme tedy na to, aby si žáci čipy a karty nosili pečlivě u sebe, přichytili si je třeba ke klíčům od domu, aby k zapomenutím nedocházelo, je to zbytečná komplikace. V případě, že kartu nebo čip žák ztratí, musí si pořídit (koupit) novou kartu nebo čip u paní sekretářky.
 • 26.9. bude ZŠ Kuncova slavnostně předána nová školní kuchyně a jídelna. Vařit se v ní začne od úterý 2.10. nejdříve jedno, pak dvě a do měsíce 3 hlavní jídla. Na výběr bude ze tří jídel, z toho jedno bude odlehčené. Stravné zůstane stejné. Vstup do jídelny je z prostoru šaten II. stupně, a proto musely být dvě řady šatních skříněk přemístěny do společenské místnosti. Padl dotaz, zda v místnosti zůstanou dlouhodobě, nebo jde jen o krátkodobé řešení.
 • Prostory po staré kuchyni a jídelně ve 2. patře pavilonu A budou (na jaře 2019) rekonstruovány a vznikne tam 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a v 1. patře dva byty (garsoniéry) pro učitele. Učebny budou vybaveny nejnovějšími interaktivními tabulemi, jedna je v hodnotě 127 000 Kč.
 • Nevyužité átrium v přízemí mezi šatnami I. a II. stupně bude přestavěno na novou šatnu, kam se přemístí šatní skříňky ze společenské místnosti a nakoupí se ještě další nové, protože bude stále přibývat žáků.
 • Stojany na kola se kupovat nebudou. Škola má 750 žáků a bylo by to organizačně a prostorově náročné. Za případné problémy s koly, jako například krádeže, škola navíc nechce nést zodpovědnost.
 • Rozvrhy se přizpůsobovat nebudou, z důvodu velkého množství jazykových skupin a skupin se zaměřením, které žádná jiná základní škola na Praze 13 nemá.
 • Za 57 000 Kč byl opraven a zprovozněn boční vchod vpravo směrem k novému hřišti. Využívat se bude místo levého vchodu u poradny, a to při odchodech na venkovní tělesnou výchovu. Před odchodem ven žák čeká na vyučujícího v obuvi určené přímo na venkovní tělocvik.
 • Do tělocvičny a ven musí mít žák dva různé páry bot. Jeden s bílou podrážkou, která nebarví do tělocvičny, a druhý na ven.
 • Stále platí zákaz vjezdu do ulice Kuncova bez výjimky, prosíme tedy rodiče, aby do ulice nevjížděli, ani kvůli sběru. Na konec ulice bude postavena závora a vjezd bude povolen pouze zaměstnancům školy a zásobování.
 • Budou pokračovat stavební úpravy chodníku před školou, aby vznikla klidná (přední) zóna a dopravní (zadní) zóna z důvodu zabezpečení zásobování jídelny a školy.
 • Vybuduje se výhledově (na jaře 2019) několik nových parkovacích míst pro zaměstnance školy za novou jídelnou.
 • Škola dostala přes 2 milióny korun na rekonstrukci dílen, učebny zeměpisu a vybudování venkovní dřevěné učebny od podzimu 2018 do jara 2019.
 • Škola získala možnost vstupu zdarma do Pražské botanické zahrady. V případě zájmu tříd se včas nahlaste.

Nikola Hanušová, předsedkyně školního parlamentu


Ze zasedání žákovského parlamentu dne 12. října 2017

 • Dne 12.10.2017 se sešlo dohromady 30 zástupců tříd na prvním zasedání školního parlamentu.
 • První aktivita nebo-li první věc ,která se probírala, byla volba předsedy nebo předsedkyně parlamentu a zástupce nebo zástupkyně předsedy parlamentu. Po řádném hlasování se stala předsedkyní žákyně VIII.A. Tereza Zajíčková,která si určila dva zástupce, a to Robina Huleše z XI.A. a Adama Antušáka z XI.B.,kteří jí po dobu školního roku 2017/2018 budou napomáháti.
 • Po volbě nám oznámil pan ředitel Petrnoušek, že na školním webu (stránkách) bude výroční zpráva o školním roce 2016/2017 o počtu 100 stránek.
 • Dále se děti dozvěděly o dotaci pro žáky, kteří mají špatný český jazyk, tak pro tyhle děti škola získala dotaci (Šablonu) na doučování. Další dotaci dostaly děti, které se přistěhovaly z jiné země na výuku češtiny.
 • Pan ředitel požádal o dotaci na novou počítačovou učebnu, venkovní učebnu, rekonstrukci školní dílny a učebnu zeměpisu. Naše škola dostala dotaci ve výši 45 mil. na novou školní jídelnu pro žáky a žákyně základní školy Kuncova, která by se měla začít stavět na jaře roku 2018.
 • Ze staré školní jídelny budou nové učebny. Nová školní jídelna by měla mít kapacitu 272 míst, kde také bude kancelář pro rodiče a vchod bude u skříněk žáků 2.stupně. Stejně jsme dostali dotaci od MHMP na venkovní sportovní hřiště ve výši 8 mil. Sportovní hřiště by mělo obsahovat atletický ovál a multifunkční hřiště. Stavět by se mělo začít na podzim tohohle roku a pokračovat na jaře příštího roku.
 • Před školou se bude dělat silnice. Zbourá se záhonek, budou tak dvě cesty, jedna pro pěší a druhá bude silnice pro zásobování nebo personál.

Upozornění :
Prosíme rodiče žáků ZŠ Kuncova, aby při odvozu svých děti nezajížděli až dolů k zásobování pro školu, kdyby se stalo vážné poranění nedá se nijak dostat ke škole. Pod brankou k pedagogické poradně a zdejšímu gymnáziu bude závora a budou tam místa pouze pro personál ZŠ!

Děkujeme za pochopení

Tereza Zajíčková

Ze zasedání žákovského parlamentu ze dne 15. 10. 2014

Volba představitelů parlamentu

 • Předseda: Heidi Marešová (IX.A)
 • Místopředseda: Honza Holota (VIII.B)

Škola a žáci

 • Nastoupilo 71 žáků do tří prvních tříd
 • 10 žáků k nám přestoupilo z jiných škol do 6. ročníku
 • Dalších téměř 20 žáků k nám přestoupilo do ostatních ročníků
 • Každý rok nám přibývá cca. 1 třída o 30 žácích
 • Jsme nejúspěšnější škola ve sportu na Praze 13
 • Z 15 ročníků Butovického zvonečku jsme byli 10 krát nejúspěšnější
 • Dále jsme velmi úspěšní ve vědomostních i recitačních soutěžích
 • Od 1. září 2015 bude: zvýšena maximální povolená kapacita školy, a to z 650 na 950 žáků
 • zvýšena maximální povolená kapacita školních družin na 300 žáků (10 družin po 30 žácích)
 • Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Praha 13, Kuncova 1580 za školní rok 2014/2015 bude na internetu na stránkách školy – obsahuje veškeré informace o naší škole
 • Všechny plánované kroužky budou otevřeny
 • V přízemí pavilonu B4 zůstává místnost s pedagogickým dozorem pro žáky, kteří mají pauzu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

Adopce, příspěvky

 • I v tomto roce sponzorujeme ocelota v pražské Zoologické zahradě – 5000 Kč ročně
 • Námi sponzorovaná africká dívka již dosáhne čtrnácti let, a proto jsme přišli s novým nápadem na příspěvky motolské onkologii, a to spíše formou hraček, výtvarných potřeb a dalších věcí dle dohody s motolskou onkologií

Finance

 • Do pavilonu B4 bylo investováno od jara 2014 do srpna 5 200 000 Kč
 • Nadále usilujeme o 7 miliónů Kč na vybudování venkovního sportovního areálu
 • Jako každoročně jsme vybírali 200 Kč od žáků na školní akce – v loňském roce jsme z těchto peněz obstarali nová světla (za  44 000 Kč), ale i knihy do školní knihovny

Nově:

 • Šatny na I. stupni
 • Světla ve třídách loňská V.A a V.B v pavilonu B3

Sběr:

 • papíru (v loňském roce 16 000 Kč) - papír na sběr dávat do prázdné šatny u vchodu A1
 • plastových víček (v loňském roce 1600 Kč) – víčka dát do pytlů a nechat je v kabinetě třídního učitele až do odvozu sběru
 • v případě, že bude papíru větší množství, je možné udělat výjimku a ke škole zajet autem

Upozornění

 • Vyzýváme všechny žáky – dodržujme pravidla, chovejme se slušně ke skřínkám!
 • Vyzýváme všechny rodiče - Nejezděte ke škole autem! V ulici Kuncova platí zákaz vjezdu a v hodinách 7-9 a 12-14 je tam striktní zákaz vjezdu! (v případě úrazu nebo těžkého sběru lze ke škole zajet)

Heidi Marešová


Ze zasedání žákovského parlamentu 23.4.2014

Rekonstrukce a novinky

 • Získali jsme 3 403 000 Kč na rekonstrukci pavilonu B4
 • Po prázdninách se do tohoto pavilonu nastěhuje budoucí 9.A  a 9.B do 1. patra a II.B, II.C, III.D, V.A a V.B do 2. patra
 • Je zde třeba zajistit školní rozhlas, připojení na internet, rekonstrukci WC, vymalování, nová světla, židle, lavice, katedry, tabule a další…
 • Budou zde nově dvě jazykové učebny (Anglický jazyk, Německý jazyk)
 • Třída 3.A  dostala 30 nových tabletů s veškerým vybavením od MČ Praha 13
 • Zakoupili jsme nový program Sborovna.cz obsahující 2000 hotových vyučovacích hodin
 • V 5.A a 5.B jsou nová světla
 • Počet žáků se bude zvyšovat – z nynějších 530 na 580 až 600 žáků
 • Usilujeme o 7 milionů Kč na venkovní sportovní areál – plánujeme zde hřiště (na fotbal a vybíjenou a hřiště s basketbalovými koši, s možností připevnit volejbalovou síť), atletickou rovinu a skok do dálky
 • Přes prázdniny proběhne rekonstrukce šaten I. stupně - 1. třídy – šatny
 • 2. – 4. třídy - skřínky

Sběr: - Pokračujeme ve sběru – baterií, víček od pet lahví a papíru

Další:

 • Vybrali jsme přes 150 000 Kč na školskou radu

Bude se konat:

 • Ve čtvrtek 5.6. fotografování
 • V pátek 23. 5. bude třeba opustit po 5. hodině pavilon B3 z důvodů voleb
 • Proběhne den bezpečnosti – plán ukrytí obyvatelstva (přesné datum zatím není určené)
 • Den dětí 2.6. organizují žáci 9. tříd pro žáky 1. - 5. tříd
 • Nemáme možnost uskladňování koloběžek, kol, ani skateboardů ve škole

Heidi Marešová

Naše škola má své zástupce v Národním parlamentu dětí a mládeže 

V souladu s § 21 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) existují na některých školách samosprávné orgány žáků a studentů (dětské žákovské parlamenty nebo studentské rady). Vyšším stupněm jsou parlamenty městských částí, Pražský parlament dětí a mládeže a Národní parlament dětí a mládeže ČR. Naši městskou část na jednání Pražského parlamentu dětí a mládeže, který se konal 6.11.2013, reprezentovali zástupci ze ZŠ Kuncova a FZŠ Brdičkova. Cílem setkání pražských žáků bylo vybrat demokratickou volbou osm delegátů, kteří budou zastupovat Prahu na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, které se koná 18. listopadu v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Je nám ctí, že Městskou část Praha 13 a Prahu zastupují dva žáci naší školy Heidi Marešová a Jan Holota.


Ze zasedání žákovského parlamentu ze dne 9.9. 2013

Volba představitelů parlamentu                               

 • Předseda: Heidi Marešová (VIII.A)
 • Místopředseda: Honza Holota (VII.B)

Soutěž

 • nově vyhlášená grafická soutěž
 • žáci mají možnost navrhnout vzhled webových stránek naší školy – např. zjednodušit nabídku, přehlednost, změnit barvy a další nápady…
Sběr
 • papíru (v šatně prvního stupně u vchodu A1)
 • víček od pet lahví
 • baterií (u sekretariátu)
Adopce
 • naše škola sponzoruje indickou dívku Vijayalaxmi
 • platíme jí studium a posíláme jí 5900 Kč ročně ze sběru
 • diskutovalo se, jestli chceme nadále sponzorovat ptáka Loskutáka, kterému ročně platíme 2000 Kč, nebo jestli chceme vybrat jiné zvíře (kterému bychom posílali do 5000 Kč ročně)

Zvířata nabízená ZOO Praha k adopci

savci 4 000,-

 • primáti – tamarín bělovousý
 • sudokopytníci – lama vikuňa; štětkoun africký
 • hlodavci – akuči zelený, krysa největší, krysa obláčková
 • chudozobí – pásovec kulovitý
 • vačnatci – kuskus pozemní

savci 5 000,-

 • lichokopytníci – kiang
 • primáti – gueréza pláštíková; chápan středoamerický; kotul veverovitý; lemur běločelý, lemur kata,     lemur tmavý; makak magot, makak vepří; talapoin severní; varičervený
 • sudokopytníci – adax; antilopa losí; antilopa vraná; buvolec běločelý; jelen lyrorohý, jelen milu; lama guanako, lama alpaka; přímorožec bejsa; přímorožec šavlorohý; sitatunga západoafrická; takin indický; voduška abok, voduška červená; wapiti manitobský
 • šelmy – eira (tayra, hyrare, kuna brazilská); fenek; jaguarundi; jezevec šedý; karakal; kočka rybářská;      levhart obláčkový; mangusta liščí; medojed; nosál červený; ocelot stromový (kočka tygří); ovíječ filipínský; pes pralesní, pes ušatý; promyka červená; surikata
 • případné návrhy zvířat odevzdat za třídu do konce září Heidi Marešové (VIII.A) nebo Honzovi Holotovi (VII.B)
Kroužky
 • Chcete – li chodit na nějaký kroužek ve svém volném čase je možnost si vybrat na stránkách školy na odkazu Volný čas>> mimoškolní činnost
Změny
 • Bude se měnit osvětlení v tělocvičnách, žáci III.A s pí uč. Coufalovou dostanou k výuce od MČ Praha 13 PC tablety, v roce 2014 se budou rekonstruovat šatny I. stupně
Různé
Ředitel školy přislíbil projednat s kuchařkami ŠJ, aby nekřičely na žáky, pokud např. zapomenou kartičku nebo odkládají použité nádobí. Zároveň pro všechny strávníky platí dodržovat řád školní jídelny (nosit kartičky, nekřičet, nepředbíhat, zdravit, děkovat, chovat se slušně). Příděl masa je dán normou, a ta odpovídá věku žáka a ceně za oběd. Po zasunutí kartičky do strojku kuchařka vidí, jakou normu má žák – strávník dostat. Když si žák kartičku zapomeneme, vydá mu lísteček pí hospodářka Plhalová, ale z lístku se nepozná, jakou normu masa zapomnětlivý žák má. Proto je nutné kartičky nosit a nezapomínat je doma nebo v šatně. Maso se nepřidává, ale přílohy (rýže, brambory, knedlíky apod.) na požádání ano
 

Do ulice Kuncova je v pracovní dny zakázán vjezd vozidel od 7:00 do 9:00 a od 12:00 do 14:00 hodin, upozornit na to žáky a rodiče. Říct rodičům, aby neparkovali s auty vedle sebe těsně u vchodu A1 (nedá se vyjet ani vjet do areálu školy)

Heidi Marešová

Zápis ze zasedání žákovského parlamentu ze dne 28.1. 2013

Jednotné oblečení žáků ZŠ Kuncova
DOBROVOLNÉ

 • cena za celý set tzn. mikina a tričko je 500 Kč
 • cena jednoho trička je 100 Kč
 • cena jedné mikiny je 400 Kč
 • Barevnou kombinaci najdete na stránkách školy www.zskuncova.org na odkazu Žáci >> školní oblečení
 • žáci dostanou dotazník, zdali budou objednávat oblečení či ne a popřípadě velikost.

Soutěže

 • nejlepší barevná kombinace na barevné oblečení (Vítězka: Bára Kabeláčová VIII. B)
 • návrh plakátu k 30. výročí naší školy, kterou vyhrálo několik holek z 8. a 9. ročníků
 • nově vyhlášená fotografická soutěž „Život naší školy“
 • žáci mohou vyfotit jakýkoliv záběr z prostředí školy
 • dvě kategorie: černobílá a barevná (do každé kategorie jen jednu fotku)
 • fotografie zasílat na mail info@zskuncova.org s příjmením a třídou žáka, ve formátu prijmeni. jpg (Do předmětu napsat: FOTOSOUTEZ) - uzavírá se na konci února.
 • Matematická olympiáda - jako každý rok jsme dosáhli výborných výsledků
 • zúčastnili jsme se mnoha sportovních soutěží (výsledky na stránkách ZŠ Kuncova)
 • Butovický zvoneček- pěvecká soutěž (školní kolo 19. března)
 • recitační soutěž (18.2. školní kolo pro žáky II. stupně)
 • Vítězům už uzavřených soutěží gratulujeme a nejlepší práce výtvarných soutěží budou vystaveny na radnici městské části Prahy 13

potřebné finance

 • ohňostroj k 30. výročí školy (bude 31.8.2013): 40 - 50 000 Kč
 • dary od sponzorů vřele přivítáme
 • 10 000 Kč už máme ze sběru
 • dotaci od státu na hřiště nedostaneme kvůli přerozdělení daní
 • další příjem máme z pronájmu části pavilonů, kde je gymnázium a SOA ( v šk. roce 2014/15 pronájem SOA končí a do těchto prostor budou přesunuty 4., 5. a 6. ročníky)
 • další příjem z pronájem prostor ZUŠ a dalších zájmových organizací

diskutovalo se, jestli chceme nadále sponzorovat ptáka Loskutáka, peníze by případně přišly například na nové pomůcky do tělocvičny nebo do chemické a přírodovědné učebny

Výměny

 • lavice ve všech třídách postupně (červené, nastavitelné jako jsou např. ve výtvarně nebo v prvních třídách), na jaře do 2. a 3. tříd
 • zakoupí se nové rámečky z IKEI na výstavu obrázků ve škole
 • učebnice na angličtinu (Project) budou používány od září
 • v příštím roce se budou moct skládat Cambridgeské zkoušky z AJ
 • výrazné zlepšení školní jídelny, jak kvality jídla, tak i chování kuchařek
 • všechny učitelky 1. stupně se účastnily školení o používaní interaktivních tabulí
 • toto školení teď čeká učitele a učitelky 2. stupně

Testování

 • SCIO testy – dopadli jsme velice dobře z 638 škol s 16 000 žáky jsme v češtině byli lepší než 80% škol a z matematiky než 70% škol
 • plošné testování 5. a 9. ročníků se uskuteční: březen, duben

Comenius

 • pouze pro žáky 4. - 7. tříd na téma Ochrana životního prostředí
 • vítězové pojedou do Španělska (6 žáků a 4 učitelé) do Malagy
 • tímto rokem projekt končí

Červená stužka

 • 9. v tomto roce utržili 7 000 Kč (jeden z lepších roků)
  • a v souvislosti s tím, deváťáci půjdou v květnu do Domu světla
 • skříňky nejsou úschovna soukromých věcí a učebnic, jsou to pouze šatní skříňky na oblečení z venku, boty, bačkory, tělocvik a výtvarný kufřík
 • S okamžitou platností ředitel školy zakázal vydávat žákům léky!

 • Speciální poděkování patří panu učiteli Arnotovi, že se skvěle stará o teplo ve škole a o všechny počítače a interaktivní tabule.

Paní učitelce Hanzlíkové za skvělou práci s hosty ze zahraničí a organizaci Comenius
všem učitelům, kteří se podíleli na školní akademii, olympiádách a soutěžích.

Veronika Šmerdová


Zápis ze zasedání žákovského parlamentu ze dne 2.10. 2012

Volba představitelů parlamentu

 • Předseda: Veronika Šmerdová (IX.A)
 •  1. místopředseda: Filip Polák (IX.B)
 •  2. místopředseda: Eva Geroeva (VIII.A)

Tento rok škola oslavuje 30. výročí od svého otevření (1983), zakončené  bude slavnostním ohňostrojem 1. září 2013 po Koncertě pro park (od 21:45 hod.)
V souvislosti s výročím byla vyhlášena soutěž o nejlepší plakát ke 30. výročí školy. Uzávěrka soutěže je do konce listopadu 2012.

1. Dny otevřených dveří se budou konat:  20. listopadu 2012 a 22. dubna 2013

2. Dopoledne se  mohou rodiče i budoucí žáci podívat do výuky jak na I. tak i na II. stupni.

Odpoledne se bude konat prohlídka školy s panem ředitelem od 16 hodin

Čeká nás školní akademie, na které budou vystupovat vybraní žáci , třídy a skupiny ZŠ Kuncova a hosté. Konat se bude dne 4. prosince ve Mlejně:   Odpolední:      od 16:00 Večerní: od 18:30
Trvat bude zhruba hodinu a ¾ . Výběr, kdo bude vystupovat, proběhne asi týden před akcí. Místenky se budou prodávat po vyhlášení u pana zástupce v kanceláři za 50 Kč. Na jednu rodinu nejvíce 4. Kdo si nestihne koupit místenku může se bezplatně přijít podívat na generální zkoušku, která bude probíhat toho dne dopoledne ve Mlejně.

Další soutěž je o návrh nejlepší kombinace barev na jednotné oblečení.  Vítěz nejlepšího barevného řešení obdrží 1 000, Kč. Jednotné oblečení pro všechny děti se znakem naší školy, který je mimochodem jeden z nejlepších v republice, není povinné. Také by mělo být hotové do konce listopadu. Bude to obyčejné tričko a mikina s kapucí a kapsami (tunel).

Třetím rokem jsme zapojení do projektu Comenius. V rámci toho k nám začátkem prosince přijede 36 zahraničních hostů (24 dětí a 12 učitelů) z Itálie, Španělska a Belgie. Ještě 6 dětí ve věku 10 – 11 let potřebujeme ubytovat v rodinách. V květnu zase děti, které vyhrají Comenius u nás, pojedou do Španělska.

Žáci 9. tříd, jako každý rok ,budou organizovat Červenou stužku a Mikulášskou nadílku. Také je čeká návštěva Domu světla a prevence ,,Hrou proti AIDS“ (i s 8. třídou)

Sběr papíru, plastových víček a starých baterií pokračuje. Ze sbírek sponzorujeme ptáka Loskutáka v ZOO a školní docházku indické holčičce.

Během podzimu by nám měli do tříd nainstalovat televize.

Máme nově zrekonstruovanou počítačovou učebnu, barevné plechové žákovské skříňky na II. stupni a vymalovaný celý I. stupeň. K novému zařízení se chováme hezky.

V plánu je udělat venkovní sportovní areál.

Děti se NESMÍ mimo vyučování pohybovat v prostorách školy, pokud nemají nějaký kroužek nebo jinou aktivitu. Mohou chodit do šk. družiny (úplně všichni, bez ohledu na věk či třídu), do nějakého kroužku (kterých mimochodem na naší škole probíhá spousty), nebo po dohodě s paní učitelkou Lukovou do knihovny.

Je přísný zákaz vjezdu do ulice Kuncova v uvedených hodinách.

Pan ředitel prosí o příspěvek 200 Kč na činnost školy na rodinu. Platí se z toho papíry, tonery do tiskáren, nákup knih do školní knihovny, odměny pro vítěze různých soutěží atd.

Veronika Šmerdová a Filip Polák


Zápis ze zasedání žákovského parlamentu ze dne 16.5.2012

 • byla zrekonstruována počítačová učebna č. II. Do učebny byly dodány nové pracovní stoly, židle a 30 žákovských počítačů, klávesnic a myší. Zároveň byla provedena náročná rekonstrukce el. rozvodů a všechny počítače byly aktivovány. Vyhotovena byla i revizní zpráva. Učebna je připravena k využití pro pilotní ověřování testů z ČJ, Ma a AJ pro žáky 5. a 9. tříd, které proběhne mezi 21. květnem až 8. červnem 2012
 • do všech tříd I. stupně byly vyrobeny a nainstalovány žákovské skříňky (vždy 30 do každé třídy), které všem žákům umožňují si v nich ponechávat svoje věci především na výtvarnou a tělesnou výchovu
 • nový nábytek (židle, stoly) byl pořízen i do školní družiny, sborovny, ředitelny a kabinetu tělesné výchovy. Nainstalovány byly na I. stupni i nové nástěnky
 • dopřístupové chodby k pavilonu I. stupně byl umístěn nový nápojový automat v rámci projektu Zdravá škola
 • na základě dohody ředitele školy s vedoucím odboru školství ÚMČ Praha 13 budou o letních prázdninách vybourány šatní kóje II. stupně. Po vymalování a pokládce zátěžového lina budou dovezeny a instalovány nové plechové žákovské šatní skříně, které budou využívat žáci 6. – 9. tříd od září příštího školního roku
 • po dohodě se zřizovatelem školy (MČ Praha 13) plánujeme vymalování všech tříd a chodeb v pavilonu I. stupně o letních prázdninách
 • ředitel školy usiluje ve spolupráci s vedením radnice Prahy 13 o získání dotace ve výši 9 – 10 miliónů korun od MHMP na rekonstrukci ploch ve školním areálu, kde mají vzniknout hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha a doskočiště
 • v příštím školním roce budou v 6. ročníku otevřeny 4 studijní skupiny: matematická, jazyková (AJ-NJ, AJ-FrJ nebo AJ-RJ), výtvarná a sportovní (basketbal, judo). Podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu školy. Do matematické a jazykové skupiny nebudou přijímáni žáci, kteří neprospěli v pololetí 5. třídy s vyznamenáním (týká se i několika našich žáků). Vzhledem k tomu, že se již do bud. 6. tříd hlásí žáci z jiných škol (17 přihlášek), je třeba volbu našich žáků 5. ročníku upřesnit
 • žáci a žákyně naší školy dosáhli v letošním školním roce vynikajících výsledků ve vědomostních, uměleckých i sportovních soutěžích a olympiádách, a to nejen před žáky z jiných škol na obvodě, ale často před studenty z víceletých gymnázií, z nichž někteří byli i našimi žáky (viz webové stránky školy Žáci).
 • výuku francouzštiny a projekt COMENIUS po odchodu pí uč. Shametiové převzal nový kvalifikovaný vyučující francouzského jazyka pan Mgr. Daniel Hanšpach. Žáci II. stupně se zapojili do 2. kola projektu Comenius. Předvedli prezentace na téma Česká věda a umění. Nejlepší výkony ukázali žáci 9. ročníku David Todt, Petr Kučera, Lukáš Jordán, Kateřina Večerková, Sára Laštovková a žák 6. ročníku Petr Coufal, kteří odjeli 29.4. na týdenní pobyt do italského Bergama. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce, kdy přivítáme hosty ze dvou belgických, jedné španělské a jedné italské školy (1. – 8.12.2012) a pojedeme do španělské Malagy (5. – 12.5.2013)
 • v příštím školním roce otevřeme 4 první třídy po 23 žácích (celkem 92 dětí). Personálně je výuka již zajištěna. Schůzka ředitele školy s rodiči budoucích prvňáků bude v pondělí 11. června 2012 od 16 hodin
 • od září budou otevřena další dvě oddělení školní družiny (6. a 7.), do kterých ředitel školy již přijal dvě nové kvalifikované vychovatelky
 • prosíme rodiče, kteří ještě nepřispěli částkou 200, - Kč na činnost školy, aby tak učinili prostřednictvím třídních učitelek co nejdříve, protože na učebnice a učební pomůcky letos škola obdržela ze státního rozpočtu o 32% finančních prostředků méně než vloni
 • do konce roku probíhá průběžně sběr papíru i plastových víček
 • ředitel školy upozorní kuchařky školní jídelny, aby odpovídaly žákům na pozdrav a na žáky nekřičely

Kateřina Večerková


Zápis ze zasedání žákovského parlamentu ze dne 12.10.2011

Volba představitelů žákovského parlamentu. Jako předsedkyně byla zvolena Kateřina Večerková (IX.B) a jako 1. místopředseda byl vybrán David Todt (IX.B) a jako 2. místopředsedkyně Lucie Šindelářová (IX.A).

Schválen návrh na výtvarné řešení vchodů A1-A2 (bubliny), A3-A4 (grafity).

Škola pokračuje ve sběru plastových víček od PET lahví, vybitých baterií, papíru. V loňském roce škola ze sběru papíru, celkem tedy 12 tun, získala 14 000 Kč.

Škola i nadále sponzoruje ptáka Loskutáka částkou 2 000 Kč ročně, díky tomu je možnost vyzvednout si v sekretariátu školy dvě volné celodenní rodičovské vstupenky do ZOO v Praze Tróji. V případě zapůjčení se vstupenky nesmí poškodit, nebo zničit, také je potřeba je hned druhý den navrátit do sekretariátu školy, případně po víkendu.

Škola několik let sponzorovala školní docházku indického chlapce, ale z důvodu dospělosti se sponzorování zrušilo. Členové žákovského parlamentu vyberou se spolužáky další dítě z rozvojové země, kterému bychom dali možnost chodit do školy. Databázi dětí najdete na webových stránkách www.praha.charita.cz , nebo www.nemocniceuganda.cz. Návrhy odevzdávejte předsedkyni Kateřině Večerkové (9. B) nejpozději do 21.10.2011.

Na internetových stránkách naší školy můžete od listopadu najít celkem 16  panoramatických obrázků školy a jejího okolí. Naleznete záběry učebny matematiky, chemie, přírodopisu, informatiky, hudební výchovy, třídy 1.A, 5.A a 5.B, školních prostor, oddělení družiny a okolí školy. 

Comenius je projekt výměnných zájezdů naší školy a tří zahraničních škol, konkrétně v Itálii, Belgii a Španělsku. Naše škola pokryje většinu nákladů (dopravu, ubytování), ale bez finanční účasti rodičů nebude nic možné realizovat.

Ve škole se zavádí tzv. úsporný program. V každé třídě od 5. A do 9. B se přihlásí dvojice žáků, kteří budou dohlížet, aby se např. zbytečně nevytápělo, zatímco jsou otevřená okna. Říkáme jim energetická hlídka. Nejlepší dvojici čeká také odměna a na úplně nejlepšího energetického hlídače čeká iPod, což je velmi lákavá výhra, za opravdu jednoduchou práci.  Energetické hlídky řídí energetický koordinátor školy, kterým je pan učitel Arnot. Po vybrání dvojice z každé třídy odevzdáte jména hlídek předsedkyni K. Večerkové z 9. B do 21.10.

Různé: Členové žákovského parlamentu měli drobné poznámky na přehnané reakce školních šatnářek. Ředitel školy upozornil na pravidla chování v šatnách a jejich dodržování. Také se mluvilo o pořizování skřínek do šaten, po kterých se žáci už dlouho poptávají. Pan ředitel ochotně vysvětlovat, proč není možné skřínky pořídit. Spočívá to v problémech s financemi ze strany zřizovatele (ÚMČ Praha 13). Náklady na pořízení skříněk pro žáky např. II. stupně dělají více než 1 milion Kč. Za první měsíc školního roku žáci stihli vytrhat lišty a poškodit dráty ve školní jídelně vedoucí mimochodem  k tepelným čidlům, díky kterým se reguluje teplota ve škole. Městský úřad Prahy 13 prostě nebude  ochotný investovat další a další finance do školy, když si toho někteří žáci ani neváží.  Domluven byl sběr papíru přímo ve škole, na každém patře bude krabice, do které ale žáci budou dávat pouze papíry, ne odpadky.

 Kateřina Večerková

 

Zápis z prvního zasedání Žákovského parlamentu ZŠ Kuncova

ve školním roce 2010/2011

 Jako už v předešlých ročnících i letos se náš Žákovský parlament sešel v hojném počtu. Po přivítání hlavy školy jsme se společně pustili do práce.

 Po hlasování všech členů Žákovského parlamentu se předsedkyní stala Anna Žaloudková z 9.A (tř. uč. Marie Franicová), a místopředsedy Vojta Janák z 9.B (tř. uč. Monika Volková) a Terezka Nemajerová ze 4.A (tř. uč. Radka Potužníková).

 Naše škola se může pyšnit faktem že máme 100% kvalifikanost učitelů, což znamená, že všichni vystudovali Vysoké školy.

 Byli jsme informování o příznivém pokračování výstavby nové kotelny, která je také v plném proudu.

 Žáky, a všechny návštěvníky školy bychom chtěli upozornit na nové, velice drahé hlavice na všech topeních, takže pokud možno na ně vůbec nesahat.

 Žáci na druhém stupni jako minulý rok tak i letos dostali tzv. „Žolíky“, které můžou uplatňovat jednou měsíčně na ústní zkoušení z jakéhokoliv předmětu. Žák žolíka nemůže uplatňovat na písemné zkoušení.

 Dne 23.11.2010 bude Den otevřených dveří ZŠ Kuncova. První 4 hodiny se tak kdokoliv může podívat na průběh vyučování, a v 16:30 se ten kdo má zájem může sejít s panem ředitelem.

 A konečně v prosinci se nám znovu uskuteční Školní akademie v nově zrekonstruovaném Kulturním domě Mlejn. Naše škola tam bude mít akademii jako první, vstupně je dobrovolné.

 I letos budeme potřebovat vaši pomoc se  sběrem papíru, víček od pet láhví a starých baterií, abychom pokryli sponzorovaného Loskutáka barevného z Pražské ZOO, a indického chlapce Balaraje.

 Na sekretariátu školy budou od října 2 volné vstupenky pro dospělé do Pražské ZOO, které je možno si vypůjčit, ale v pořádku vrátit.

 Dále bychom chtěli upozornit, že především děti z prvního stupně (ale i z druhého) chodí pozdě do školy.

 I nadále se musíme ve škole přezouvat a mít jedny boty na tělocvik do tělocvičny a jedny boty na tělocvik na ven.

 Pokud byste měli jakékoliv přání nebo stížnosti můžete se obrátit na předsedkyni Školské rady paní Borkovcovou - info@zskuncova.org (před vaši zprávu připište: „ Pro paní Borkovcovou“)

24.9.2010, Anna Žaloudková, předsedkyně parlamentu


Zápis z druhého zasedání Žákovského parlamentu ZŠ Kuncova ve školním roce 2009/2010

Na druhém zasedání jsme se zabývali i finančními záležitostmi. Ministerstvo školství nám poskytlo 779 000 Kč, za které škola nakoupila další interaktivní tabule a dataprojektory, takže naše škola má ve všech třídách, od prvních až po deváté, možnost učit žáky zábavnou formou a tím jim školu zpříjemnit.  

Dne 1.12. se jako tradičně žáci devátých tříd zúčastnili akce „Červená stužka“. Děti prodávaly odznáčky na stanicích metra od Stodůlek až po Nové Butovice. Při této akci se vybralo mnoho peněz, které byly zaslány do Domu Světla. 

Řešili jsme i stravování a na žádost rodičů a žáků byla do jídelny dána nádržka s čistou neperlivou vodou. Škola se také dohodla na tom, že v budoucnu v potravinách nebudou žádné emulgátory.  

Znovu bychom chtěli žáky upozornit na to, že abychom pokryli všechny naše náklady na ptáka loskutáka a indického chlapce Balaraje, musíme i nadále a intenzivněji sbírat PET víčka a papír (svázaný, s papírkem se jménem a počtem kg).  

V areálu školy a v jejím okolí nám bohužel „vzhled“ kazí žáci ze střední hotelové školy, a ostatní lidé, kteří před školou kouří a to i v přítomnosti malých dětí. A protože zákon č. 379 z r. 2005 říká, že jak uvnitř školy, tak i vně a v jejím okolí je zakázáno kouřit, žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili protikuřácko-protidrogové akce. Akce začala koncem listopadu a žáci rozdávali před školou letáky, kde bylo hodně informací o kouření a drogách. Upozorňujeme, že nejenom žáci, ale všichni lidé kouřící v areálu školy dostanou pokutu ve výši od 500-1000 Kč, a to i platí i pro starší 18-ti let.   

Připomínáme, že i nadále jsou na sekretariátu školy k dispozici 2 volné vstupenky do pražské ZOO.  

I dále upozorňujeme, aby se žáci chovali slušně v šatnách a nenadávali šatnářkám a uklízečkám. 

Byli jsme ale rovněž pochváleni a to za to, že se v jídelně chováme o hodně lépe než například žáci ze soukromého  gymnázia.  

V následujících měsících by se měl výrazně změnit vzhled naší školy. Budeme mít novou fasádu, bude probíhat rozsáhlá oprava střechy. U prvního stupně bychom rádi přemalovali „plechovou stěnu“, a proto bude uspořádána soutěž, kdy se žáci devátých tříd pokusí navrhnout vzhled a nejlepší práce pak bude vybrána a podle té se bude malovat. Fasádu budou tvořit 2-3 barvy.

4.1.2010, Anna Žaloudková, místopředsedkyně parlamentu


Zápis z prvního zasedání žákovského parlamentu ZŠ Kuncova ve školním roce 2009/2010

Jako je už dlouholetou tradicí na naší škole, tak jsme se na začátku letošního školního roku sešli v žákovském parlamentu a měli dost na pilno. Museli jsme zvolit předsedu a místopředsedu, abychom se měli na koho obracet kromě pana ředitele. Předsedkyní byla zvolena nová členka parlamentu, žákyně devátého ročníku, Žaneta Ferusová z IX.B a místopředsedkyní se stala Anna Žaloudková z VIII.A.

Dalším tématem byly informace o rozvoji naší školy. Protože už delší dobu je naše škola vytápěna dálkově z Prahy 6 a hodně na tom prodělává, tak díky neústupnosti ředitele školy a snaze zřizovatele (MČ Praha 13) byl zrealizován projekt plynové kotelny, při kterém se ušetří ročně až 2 mil. Kč. Díky těmto penězům by bylo možné dokupovat další vybavení školy jak pro první, tak pro druhý stupeň a tím by se opět zvedla vybavenost školy.

Hlavou školy jsme byli pobízeni, abychom sbírali papír. Získaným výdělkem sponzorujeme ptáka Loskutáka ze ZOO a platíme školní výdaje adoptovanému chlapci Balarajovi z Indie. Díky vzdělání, které získal, napsal k nám do školy dopis o tom, jak se mu vede, jaké dodržují ve škole tradice… Dále naše škola organizuje sběr pet víček a sbírá do červeného kontejneru prázdné baterie. Jako poděkování od ZOO za sponzorování zvířat jsme dostali 2 celoroční vstupenky pro dospělé osoby. Vstupenky si může kdokoliv z naší školy vypůjčit na sekretariátu.

V minulém roce se žáci zúčastnili projektu EASA, který spočívá v malování obrázků živočichů. Byli jsme až tak úspěšní, že jsme byli druzí nejlepší v republice. Obrazy našich žáků se dostali až do Afriky, kde se je pokoušeli namalovat děti, které mají to štěstí jako Balaraj a chodí do školy.

29.9.09 proběhne ve FZŠ Brdičkova casting do kabelové televize Prahy 13 D-Zona, kde si reportáže tvoří samy děti. Přihlásit se mohly děti z 5. - 9. ročníku.

Další téma se spíše týká žáků pátých a šestých tříd. Protože děti z těchto ročníků hodně dojíždějí z okolních vesnic za Prahou, bude v den, kdy mají odpolední vyučování, otevřena školní knihovna a mohou si v ní přečíst knihy nebo vyhledat cokoli na internetu na nově nainstalovaných počítačích.

Neprobírali jsme pouze samá pozitivní témata, ale dostali jsme se i k těm negativním, mezi které lze zařadit například nedodržování školního řádu. Skoro až ostudné je chování žáků především II. stupně v šatnách (nepořádnost, hrubost, vulgarita mezi sebou i k zaměstnankyním školy, které mají u šaten dozor atd.).

Jako již v minulých letech, tak i v letošním roce budou probíhat hodiny sexuální výchovy s osmými a devátými ročníky, které vede pan ředitel Pavel Petrnoušek. Dále budou deváťáci zajišťovat akci Červená stužka (1. prosince) a prodávat odznáčky u stanic metra v rámci boje proti AIDS.

25.10.09, Žaneta Ferusová, předsedkyně parlamentu


Zápis z 5. zasedání žákovského parlamentu konaného dne 21.5.2007

ve společenské místnosti školy.

21.6. 2007 se u nádrže na Lužinách uskuteční s policií ČR akce nazvaná „Ekoslunovrat“. Jedná se o akci zábavnou a soutěžní, při které se budou zástupci policie plavit na plavidle postaveném z PET lahví. Akce je určená jen devátým třídám.

 Bylo schváleno, aby se v příštím školním roce začaly pro 2. stupeň vydávat „žolíky“. Bude to kartička, kterou dostane každý žák druhého stupně a kterou bude moci použít (v případě, že  neumí látku) jednou měsíčně, když má být vyzkoušen. Předloží – li tuto kartičku, učitel ho nemůže zkoušet. Žolík budou žáci smět využít jen jednou měsíčně a také nebude možné, aby žák, který kartu  například v prosinci nepoužil, ji pak v lednu využil dvakrát.

 Automat na mléko na 2. stupni nebude, neboť jeden automat připadá na 400 žáků a to je téměř přesný počet žáků naší školy.

V Praze dne 22.5.07, Martin Choc, zapisovatel ŽP


Zápis ze 4. zasedání žákovského parlamentu konaného dne 2.5.2007

ve společenské místnosti školy.

Škola splnila své závazky v ZOO Praha (sponzorství loskutáka) a v podpoře indického chlapce.

Od příštího školního roku bude pavilón B2 patřit soukromému gymnáziu a také  od šk. roku 2007/08 budou všechny školy vyučovat dle vlastního učebního plánu(v 1. a 6. třídách).

 Byla přijata rezignace předsedy ŽP. Novou předsedkyní se stala Jana Zouharová z 8.B, která dostala všech 24 hlasů.

 V roce 2008 škola oslaví 25. výročí své existence.  V rámci oslavy  se v květnu 2008 bude před školou  konat koncert skupiny Čechomor.

 Až do konce roku je dále možné nosit sběr.

 Nedávno byla za 680 000 Kč zmodernizována učebna přírodopisu. Ve výstavbě je nová jazyková učebna a WC u školní družiny a jídelny.

 Dále se na zasedání mluvilo o tom, že by se žáci měli chovat ohleduplněji k toaletám.

V Praze dne 12.5.2007, Martin Choc, zapisovatel ŽP


Třetí zasedání žákovského parlamentu se komalo v úterý 28. listopadu 2006 od 9 hodin ve společenské místnosti.

Zápis ze 3. zasedání žákovského parlamentu konaného dne 28.11.2006 ve společenské místnosti školy.

Průběh zasedání:

Následující informace podal na zasedání ŽP ředitel školy.

Zápis nových žáků do prvních tříd na školní rok 2007/ 2008 se bude ve škole konat ve dnech 25.1 a 26.1. 2007.

Deváté ročníky budou v letošním školním roce skládat testy evaluace (vědomostní testy). Účelem testů je zjistit, kolik vědomostí si žáci tohoto ročníku osvojili ve škole.

Nedávno proběhla ve škole inspekce výuky jazyků. ZŠ Kuncova dosáhla v hodnocení lepšího průměru.

Ve třídách je nutno do dalšího zasedání ŽP promyslet a zpracovat projekt, ve kterém si jednotlivé třídy zkusí navrhnout, jaký by podle nich měl být ideální učitel - jak by se měl chovat k žákům, jak vystupovat a jak učit. Možné je takového učitele i nakreslit.

Na 1.12.2006 je naplánována akce Červená stužka (9.třídy) a na 5.12.2006 mikulášská nadílka (pro žáky 1. stupně).

Škola oslaví příští rok 25 let své existence a při příležitosti tohoto výročí se s největší pravděpodobností uskuteční koncert hudební skupiny Čechomor. Na žácích je, aby vybrali, kde se koncert bude konat. První možné místo konání je sportovní hala Bellušova na Praze 13, druhé možné místo konání je park zde u školy. Vzhledem k vysoké ceně, která je požadována za uskutečnění koncertu, je dobré získat přes rodiče sponzory.

Od ledna roku 2007 se o 2 Kč zvýší cena za obědy ve školní jídelně z důvodu zdražování energie a vody. Ceny budou následující:

1. až 3. ročník za oběd zaplatí 20 Kč (nyní: 18 Kč)

4. až 6. ročník za oběd zaplatí 22 Kč (nyní: 20 Kč)

7. až 9. ročník za oběd zaplatí 24 Kč (nyní: 22 Kč)

Vůči pracovnicím ŠJ byla vyslovena připomínka, že nenosí vždy čelenky (riziko padajících vlasů).

V Praze dne 29.11.2006, Martin Choc, zapisovatel ŽP


Na druhém zasedání žákovského parlamentu byla provedena volba vedení žákovského parlamentu. Předsedou byl zvolen žák IX.B Daniel Kubás, 1. místopředsedkyní žákyně VIII.B Jana Zouharová a 2. místopředsedou žák V.B Tomáš Novotný a zapisovatelem žák VIII.B Martin Choc.

Žákovský parlament jednohlasně odsouhlasil:

a) sponzorování pražské ZOO (chov Loskutáka posvátného) částkou 2.000,-Kč ročně

b) sponzorování školní docházky indického chlapce Balaraje částkou 4.900,-Kč ročně (viz Adopce na dálku)

c) zajištění finančních prostředků sběrem netříděného papíru

Na 1. zasedání zástupců tříd zvolených do žákovského parlamentu byl odsouhlasen řád žákovského parlamentu:

Řád žákovského parlamentu

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům

a)  umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce

b)  umožňuje spolupodílet se na řešení problémů školy, vzniklých v rámci vyučování i mimo něj, uspokojovat jejich potřeby a zájmy

c)  garantuje realizaci nalezených řešení

ČINNOST ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1.   Žáci od 4. třídy si mohou zvolit dva parlamentáře třídy - členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.

2.   Členy žákovského parlamentu jsou děti - osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umějí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, zajímají se o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů.

3.   Člen ŽP má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v ŽP hlasovat.

4.   Pověřený žák ŽP pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.

5.   Volební období je roční, začíná 1. října a končí 30.září. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

6.   Třída, která si své parlamentáře do 30. září nezvolila, nebo její žádný parlamentář se jednání ŽP neúčastní, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole, dokud vlastním úsilím tento stav nenapraví.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Každý třídní učitel zabezpečí vyvěšení řádu ŽP ve třídě. Ředitel školy zabezpečí jeho vyvěšení na informační nástěnce u vchodu do školy a na internetových stránkách školy.

2. Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽP budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.

3. Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí (problémy, návrhy, řešení.......).

4. Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Ocenění a projekty


nahoru