Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Jídelna

Informace školní jídelny

 • Vedoucí školní jídelny: Plhalová Daniela 
 • E-mail: vedoucisj@zskuncova.org
 • Hospodářka: Plhalová Jaroslava
 • Vedoucí kuchařka: Říhová Eva
 • Telefon: 235 517 307
 • E-mail: jidelna@zskuncova.org
 • Pracovní doba školní jídelny: 7:00 - 15:00 hodin
 • Výdejní doba: 11:30 - 14:10 hodin
 • Výdejní doba do vlastních jídlonosičů v 1. den nemoci 11:15 - 11:40 a 14:00 - 14:10

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má předem zaplaceno. Dítě má nárok na dotovaný oběd, pouze je-li přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti - výdej do přinesených nádob. Strávník má možnost vybrat si z maximálně dvou druhů jídel ve dnech pondělí až pátek. Změna jídelníčku vyhrazena.

Výše stravného

 Od 1. září 2022 platí tato výše plateb:

Výše stravného

Orientační zařazení

Datum narození

Cena oběda

I. stupeň

1.9.2013-mladší

33,- (měsíčně 759,-)

II. stupeň

1.9.2009 do 31.8.2013

35,- (měsíčně 805,-)

III. stupeň

do 31.8.2009  

37,- (měsíčně 851,-)

Cizí strávníci

Cizí strávníci 

88,-

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1.9. do 31.8. následujícího roku).
 

UPOZORNĚNÍ:

Při platbách inkasem z běžného účtu může být platba až 23 obědů v měsíci:
 • 759,- Kč; 805,- Kč a 851- Kč. 
Prosím, zkontrolujte si zadané limity pro měsíční inkaso!
 

Hrazení obědů

Hrazení obědů

Převodem z běžného účtu u bank paušálem, vždy do 20. předcházejícího měsíce

číslo účtu ŠJ -  9232051 / 0100 + VS dítěte

Převodem z běžného účtu u bank inkasem, vždy do 20. předcházejícího měsíce

číslo účtu ŠJ -  9232051 / 0100 + VS dítěte

Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný.
Vyúčtování stravného se provádí bezhotovostně vždy na konci školního roku.

Identifikační karty

Strávník nosí denně na stravování ISIC kartu,kterou se prokazuje u výdeje i při výběru stravy na další dny. Pokud strávník kartu zapomene, vytiskne si náhradní lístek s číslem vybrané stravy u kontrolního terminálu pod svým heslem (číslo variabilního symbolu). V případě ztráty nebo znehodnocení karty, je strávník povinen nahlásit změnu v kanceláři školní jídelny.

Odhlašování obědů

 • prostřednictvím karty ve snímači objednávkového počítače v jídelně - den předem
 • telefonicky, e-mailem {jidelna@zskuncova.org} nebo osobně v kanceláři ŠJ - do 14:00 na následující den, pouze z důvodu náhlé nemoci odhlášky nejpozději do 8:00 daného dne
 • Pokud strávník nemá přihlášen oběd, nelze mu ho vydat.

Objednávky

V případě nabídky ze dvou jídel je možné provést výběr maximálně na dobu, kdy je stanoven jídelníček v nabídce.
Volbu lze provést dvěma způsoby:
na druhý den prostřednictvím strojku objednávkového počítače v jídelně - identifikační kartou, na další dny domluvou v kanceláři jídelny

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, u vchodu č.1 do školy a na webových stránkách školy.

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ocenění a projekty


nahoru