Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Družina

Důležitá informace pro rodiče

od 4.9.2023 byla změněna úplata za školní družinu  (měsíční úplata za jedno dítě na měsíc se zvýšila na 300,- Kč

Provoz školní družiny a obecná ustanovení

Řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny a má informativní funkci pro rodiče.

Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní družina trvá od 6.30 hod. do 7.55 hod. v místnosti ranní družiny a její provoz zajišťují vychovatelky. Odpolední družina začíná v 11:40 hod a končí v 17:30 hodin. Provoz zajišťují vychovatelky ve svých odděleních školní družiny.

Školní družina využívá pro svou činnost prostory v 1. poschodí školy (v přední části budovy v pavilonu A) a má ve školním roce 2023/2024 naplněných 11 oddělení. Do školní družiny jsou zařazováni žáci 1. – 3. tříd. K přihlášení do školní družiny je potřeba vyplnit Zápisní lístek, který rodiče obdrží u vychovatelky školní družiny.

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Pro přijetí do školní družiny platí tato kritéria:

  1. přednost má žák mladší tj. 1. třída a pak dále vyšší ročníky
  2. přednost má žák, o kterého pečuje pouze jeden z rodičů
  3. přednost má žák, který dojíždí z okolí Prahy 13, ale bydlí ve spádové oblasti
  4. přednost má žák, který má již přijatého sourozence do školní družiny
  5. výjimečně žáci čtvrtých tříd

Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, zajišťují vychovatelky školní družiny.

Vybírání poplatků za školní družinu zajišťuje vedoucí školní družiny. Platba je stanovena na 300,- Kč za měsíc a je splatná vždy do 10. každého měsíce.

Poplatek se platí převodem a lze ho uhradit za celý školní rok i pololetí jednorázově, nebo měsíčně do 10.každého měsíce.

Docházka do školní družiny musí být dodržována na základě Zápisního lístku a žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit školu.

V rámci školní družiny probíhají nejrůznější kroužky. Lektor nebo trenér si děti ze školní družiny vyzvedne a po skončení kroužku je zase přivede do školní družiny a předá vychovatelce.

Pravidlem je každodenní vycházka s pohybem venku, a to od 14 do 15 hodin.

E-mail: druzina@zskuncova.org

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Ocenění a projekty


nahoru