Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Provozní řády školní jídelny

Základní škola, Praha 13, Kuncova 158

Organizace výdeje stravy

Příchod do ŠJ provádějí žáci podle školního řádu za dozoru k tomu určených pracovníků. Bez dozoru nemají žáci

do ŠJ přístup. Před vstupem si umyjí ruce a postaví se do řady. V jídelně se chovají ukázněně a nepředbíhají se. Strávník si před výdejem stravy vezme tác a příbory a v řadě postupuje k prvnímu výdejnímu terminálu, kde přiloží svou ISIC kartu a tím  prokáže nárok na oběd. U stolu se chovají slušně, společensky a mluví potichu. Strávník odchází, zanechá místo čisté, tác s nádobím odnáší na pás. Je-li u pásu na tácy fronta, nepředbíhá a zařadí se na její konec. Dojde-li k znečištění stravovacího místa, strávník nebo dozor upozorní pracovnici úklidu a ta znečištění uklidí.  Z jídelny neodnáší nádobí, ani nezkonzumovanou stravu. Žáci v jídelně poslouchají pokyny dozorů,

vedoucí ŠJ  a kuchařek. Připomínky ke stravování řeší vedoucí jídelny a ředitel školy.

V prostorách školní jídelny je zakázáno používat mobilní telefony.

Organizace provozu stravování

Vstup do ŠJ je dovolen v době od 11.15- začátek  výdeje pokrmů do 14.00 hodin. Žáci školy  po odložení věcí  v šatnách, přicházejí do  jídelny pouze v doprovodu dozorujících pedagogů. První den nemoci strávníka, se neodhlášená strava vydává do vlastních přinesených nádob od 11.15-11.40 hodin. Další dny při nepřítomnosti, žáka je nutné odhlásit (není nárok na stravu). Při neodhlášení stravy bude vybírána věcná a mzdová režie. Pedagogický dozor je zajištěn ZŠ. Strávník se přihlašuje do ŠJ podáním přihlášky na stravování a zaplacením stravného. Výběr stravy lze navolit nejpozději den předem do 14.30 hodin, odhlášky obědů také den předem do 14.30 hodin. V nezbytně nutných případech ráno do 8.00 hodin, vyjma dvou stravovacích dnů před koncem kalendářního a školního roku

Strávník nosí denně na stravování ISIC kartu, kterou se  prokazuje u výdeje i při výběru stravy na další dny. Pokud strávník kartu zapomene, vytiskne si náhradní lístek s číslem vybrané stravy u kontrolního terminálu pod svým heslem / číslo variabilního symbolu při platě oběda /. V případě ztráty, nebo znehodnocení karty, je strávník povinen nahlásit změnu v kanceláři školní jídelny.

Způsob platby stravného:  vždy předem  z  běžných účtů     

1) trvalým příkazem – zavést si TP k platbě k 20. dni běžného měsíce na měsíc příští, na základě dodaného čísla běžného účtu školní jídelny a variabilního symbolu dítěte        

2)inkasem – zavést si u běžného účtu souhlas s inkasem na základě dodaného čísla běžného účtu školní jídelny a variabilního symbolu dítěte

Strávníci jsou po připsání platby na účet automaticky přihlášeni na další měsíc. Přeplatky stravného z účtů vyšší než 500,- se vrací  po ukončení školního roku.  Problémy s kartou u výdeje  strávník řeší  ihned v kanceláři školní jídelny. Ukončení stravování, nebo přerušení docházky do ŠJ, se oznamuje písemně. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně,  na webových stránkách školy, nebo na www. strava.cz.

Provozní hodiny v kanceláři ŠJ (vchod přes rampu): 7.40 – 8.00 hodin a od 11.30 – 14.00 hodin

Tento řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.6. 2022.

Daniela Plhalová, vedoucí ŠJ
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ocenění a projekty


nahoru