Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Provozní řády školní jídelny

Základní škola, Praha 13, Kuncova 158

Organizace výdeje stravy

Příchod do ŠJ provádějí žáci podle školního řádu za dozoru k tomu určených pracovníků. Bez dozoru nemají žáci

do ŠJ přístup. Před vstupem si umyjí ruce a postaví se do řady. V jídelně se chovají ukázněně a nepředbíhají se. Strávník si před výdejem stravy vezme tác a příbory a v řadě postupuje k prvnímu výdejnímu terminálu, kde přiloží svou ISIC kartu a tím  prokáže nárok na oběd. U stolu se chovají slušně, společensky a mluví potichu. Strávník odchází, zanechá místo čisté, tác s nádobím odnáší na pás. Je-li u pásu na tácy fronta, nepředbíhá a zařadí se na její konec. Dojde-li k znečištění stravovacího místa, strávník nebo dozor upozorní pracovnici úklidu a ta znečištění uklidí.  Z jídelny neodnáší nádobí, ani nezkonzumovanou stravu. Žáci v jídelně poslouchají pokyny dozorů,

vedoucí ŠJ  a kuchařek. Připomínky ke stravování řeší vedoucí jídelny a ředitel školy.

V prostorách školní jídelny je zakázáno používat mobilní telefony.

Organizace provozu stravování

Vstup do ŠJ je dovolen v době od 11.15- začátek  výdeje pokrmů do 14.00 hodin. Žáci školy  po odložení věcí  v šatnách, přicházejí do  jídelny pouze v doprovodu dozorujících pedagogů. První den nemoci strávníka, se neodhlášená strava vydává do vlastních přinesených nádob od 11.15-11.40 hodin. Další dny při nepřítomnosti, žáka je nutné odhlásit (není nárok na stravu). Při neodhlášení stravy bude vybírána věcná a mzdová režie. Pedagogický dozor je zajištěn ZŠ. Strávník se přihlašuje do ŠJ podáním přihlášky na stravování a zaplacením stravného. Výběr stravy lze navolit nejpozději den předem do 14.30 hodin, odhlášky obědů také den předem do 14.30 hodin. V nezbytně nutných případech ráno do 8.00 hodin, vyjma dvou stravovacích dnů před koncem kalendářního a školního roku

Strávník nosí denně na stravování ISIC kartu, kterou se  prokazuje u výdeje i při výběru stravy na další dny. Pokud strávník kartu zapomene, vytiskne si náhradní lístek s číslem vybrané stravy u kontrolního terminálu pod svým heslem / číslo variabilního symbolu při platě oběda /. V případě ztráty, nebo znehodnocení karty, je strávník povinen nahlásit změnu v kanceláři školní jídelny.

Způsob platby stravného:  vždy předem  z  běžných účtů     

1) trvalým příkazem – zavést si TP k platbě k 20. dni běžného měsíce na měsíc příští, na základě dodaného čísla běžného účtu školní jídelny a variabilního symbolu dítěte        

2)inkasem – zavést si u běžného účtu souhlas s inkasem na základě dodaného čísla běžného účtu školní jídelny a variabilního symbolu dítěte

Strávníci jsou po připsání platby na účet automaticky přihlášeni na další měsíc. Přeplatky stravného z účtů vyšší než 500,- se vrací  po ukončení školního roku.  Problémy s kartou u výdeje  strávník řeší  ihned v kanceláři školní jídelny. Ukončení stravování, nebo přerušení docházky do ŠJ, se oznamuje písemně. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně,  na webových stránkách školy, nebo na www. strava.cz.

Provozní hodiny v kanceláři ŠJ (vchod přes rampu): 7.40 – 8.00 hodin a od 11.30 – 14.00 hodin

Tento řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.6. 2022.

Daniela Plhalová, vedoucí ŠJ
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Ocenění a projekty


nahoru