Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Z předškoláka se stává školák

V září nastává v živote šestiletých dětí důležitá změna - mění se ve školáky a zůstanou jimi řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy často rozhodují i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky holčiček a kluků ve škole co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi. Pokud si nejste jisti, zda je váš prvňák - čekatel na první třídu dobře připraven, přečtete si pozorné následující zásady.

Co by mělo umět dítě, které jde prvního září do školy:

 • mělo by správné vyslovovat všechny hlásky
 • mělo by umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
 • mělo by umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • mělo by být schopné pracovat samostatné ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • mělo by vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci dokončit
 • mělo by umět recitovat básničku, zazpívat písničku
 • mělo by vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu
 • mělo by hrát jednoduché hry - domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • mělo by počítat.do pěti
 • mělo by umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak,aby tužka lehce klouzala po papíře
 • mělo by vystřihovat jednoduché tvary
 • mělo by poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • mělo by být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která v první třídě může vážit kolem 3-4 kilogramů
 • mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

Jak vidíte, je toho dost. Má dítě, na  které čeká škola, také nějaké nároky, může od rodičů něco očekávat?

Jak by mu rodič mohl pomoci? Na to najdete odpovědi v následujícím textu. Co potřebuje prvňák od rodičů:

 • dítě má nárok na vhodný denní režim, na uspořádání dne tak, aby bylo mimo domov co nejméně (například nemuselo chodit ráno do družiny), mělo čas na odpočinek, hru a pobyt venku
 • dítě má mít možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi déle než půl hodiny
 • dítě potřebuje, aby mu rodiče zajistili a obstarali všechny věci, které škola vyžaduje, aby se nedostávalo do zbytečných těžkostí, pokud mu něco chybí
 • dítě očekává, že ho rodiče první den do školy doprovodí, počkají na něj před školou, slavnostně ho obléknou a případné vyfotografují, připraví dobrý oběd nebo večeři
 • dítě má nárok na pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na školní věci
 • dítě má právo na klid při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné
 • dítě má právo na své vlastní tempo, nemělo by slyšet slovo „dělej rychle"
 • dítěti prospěje povzbuzování a pochvala, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen
 • dítě přivítá alespoň v první třídě pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů
 • dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné.

Ocenění a projekty


nahoru