Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Červená stužka

Již posedmnácté se letos v České republice konala informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS už od roku 1988. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovanýmČervená stužka 2018 a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV. (nejčastěji nechráněným pohlavním stykem), který tuto nebezpečnou nemoc lidského imunitního systému způsobuje. Lidstvo se sice po 35 letech hledání dočkalo léku, kterýstužka séropozitivitu i nemoc AIDS dokáže zastavit a nemocného vyléčit, když v listopadu 2016 izraelští vědci oznámili, že vynalezli lék Gammora, kterým dokáží pandemii HIV/AIDS čelit, ale otázkou zůstává, kdy se nový lék začne průmyslově vyrábět a bude běžně k dispozici. Česká republika vykazuje oproti jiným zemím relativně nízký počet virem HIV nakažených a AIDS nemocných (celkem 3400 osob), ale počty nově nakažených u nás v posledních letech dramaticky stoupají. Alarmující je také velmi nízká až téměř nulová informovanost o problematice HIV/AIDS a z toho plynoucí nezodpovědné sexuální chování. Šokující je výsledek posledního statistického zjišťování obavy z nemoci AIDS, kdy 85% respondentů odpovědělo, že se této nemoci nebojí. 

V Praze 13 Červenou stužku potřinácté za sebou zajišťovali žáci 9. tříd Základní školy Kuncova, která ji tradičně zahrnuje jako Společensky odpovědná škola a Škola podporující zdraví do školního preventivního programu. V pondělí 3. prosince se do ulic naší městské části, ale i do centra Prahy, vydalo rekordních 54 vybraných žáků ze tří tříd 9. ročníku. Každý z nich měl na viditelném místě připnutý odznak Červené stužky a vedoucí trojice i povolenku vydanou MHMP, která umožňuje osobě starší 15 let nakládat s finančními prostředky. Informační letáčky se letos samostatně nerozdávaly. Informace a kontakty byly součástí papírové kapsy, která obsahovala odznak Červené stužky. Celkem se prodalo 857 Červených stužek. Řada lidí dala za odznak více než stanovených 20 korun. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali rekordních 15 793, - Kč. Z peněz je financován provoz Domu světla, který nabízí HIV pozitivním ubytovací, zdravotní a sociální služby, zajišťuje bezplatné anonymní testování, poradenskou linku a vzdělávací besedy pro mládež. Za vzornou přípravu akce a její organizaci vyslovuji poděkování paní PhDr. Kataríně Počepické, která je školním metodikem prevence, a žákům a žákyním děkuji za tradičně příkladný, aktivní a zodpovědný přístup ke kampani Červená stužka 2018.   

PaedDr. Pavel Petrnoušek

ředtel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky

Ocenění a projekty


nahoru