Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Provozní řád školní jídelny pro GMVVP

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Organizace výdeje stravy

Příchod do ŠJ provádějí studenti podle školního řádu za dozoru k tomu určených pracovníků. Bez dozoru nemají studenti do ŠJ přístup.  V jídelně se chovají ukázněně, nehlučí a nepředbíhají se. Strávník si před výdejem stravy vezme tác, příbory a v řadě postupuje k prvnímu výdejnímu terminálu, kde přiloží čip a tím prokáže nárok na oběd. U stolu se chová slušně a mluví potichu. Strávník odchází, zanechá místo čisté. Tác s nádobím odnáší na pás. Je-li u pásu na tácy fronta, nepředbíhá a zařadí se na její konec. Dojde-li k znečištění stravovacího místa, strávník nebo dozor, upozorní pracovnici úklidu a ta znečištění uklidí. Z jídelny neodnáší nádobí, ani nezkonzumovanou stravu. Strávníci v jídelně poslouchají pokyny dozorů, vedoucí ŠJ a kuchařek. Připomínky ke stravování řeší vedoucí jídelny a ředitel školy. V prostorách školní jídelny je zakázáno používat mobilní telefony.

Organizace provozu stravování

Vstup do ŠJ je dovolen v době od 11.15 do 14.00 hodin. Studenti vstupují z ulice bočním vchodem do jídelny v doprovodu dozorujících pedagogů. Po odložení svrchních oděvů na předem určeném místě si nazují jednorázové návleky, které nosí denně na stravování a postupují  k výdeji. Pokrmy jsou vydávány od 11.15 do 14.00 hodin, uzavření jídelny ve 14.15 hodin. Pedagogický dozor, je zajištěn GMVV. Výdej neodhlášené stravy do přinesených nádob je pouze první den nemoci strávníka, od 11.15 do 11.40 hod., další dny při nepřítomnosti, je  žáka nutné odhlásit (není nárok na stravu). Při neodhlášení stravy bude vybírána také mzdová režie. Strávník se přihlašuje do ŠJ podáním přihlášky na stravování a zaplacením stravného. Výběr stravy je vždy den předem do 14.30 hodin, odhlášky obědů jsou, také den předem do 14.30 hodin, v nezbytně nutných případech ráno do 8.00 hodin vyjma dvou stravovacích dnů před koncem kalendářního a školního roku.

Každý strávník musí zakoupit čip s vratnou zálohou 130,- Kč, pro výdej a výběr stravy, který nosí denně na stravování. Pokud  strávník čip zapomene, vytiskne si náhradní lístek s číslem vybrané stravy u objednávkového terminálu na své heslo / číslo-variabilní symbol, při platbě/. V případě ztráty, nebo znehodnocení čipu je,  strávník povinen si zakoupit nový.

Způsob platby stravného : vždy předem  z  běžných účtů    

1) trvalým příkazem– zavést si TP k platbě k 20. dni běžného měsíce pro měsíc příští na základě vydaného

  • variabilního symbolu studenta a běžného účtu  ŠJ

2)  inkasem – zavést si u běžného účtu souhlas s inkasem na základě dodaného čísla  běžného účtu ŠJ a variabilního symbolu studenta

Strávníci jsou po připsání platby na účet automaticky přihlášeni na další měsíc. Přeplatky stravného z účtů vyšší než 500,- se vrací  po ukončení školního roku  Problémy s kartou  u výdeje strávník řeší ihned v kanceláři školní jídelny. Přerušení docházky do ŠJ oznámí strávník písemně, poslední ročníky ve škole končíme automaticky. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně,  webových stránkách školy, nebo www.strava.cz. Provozní řád školní jídelny dostává každý strávník s přihláškou na stravování.

Provozní hodiny v kanceláři ŠJ : 7.40 – 8.00 hodin a od 11.30 – 14.00 hodin

Tento řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.6. 2022.

Daniela Plhalová, vedoucí ŠJ
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Ocenění a projekty


nahoru