Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Autoevaluace

PISA 2015

Mezinárodní inspekční šetření PISA se koná pravidelně jednou za pět let. Jeho smyslem je zmapovat a porovnat čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost patnáctiletých žáků základních škol, studentů gymnázií, středních škol a učilišť. Do šetření bylo zapojeno 345 základních a středních škol z České republiky a zúčastnilo se ho 7000 žáků devátého a desátého ročníku vzdělávání. Do testování PISA 2015, které proběhlo na jaře loňského roku, byla zařazena i ZŠ Kuncova a jejích 29 žáků a žákyň 9. ročníku. Z výsledků, které jsme obdrželi až v lednu 2016, vyplývá, že naši žáci svými souhrnnými výsledky zařadili ZŠ Kuncova na krásné 7. místo z celkového počtu 143 testovaných základních škol v České republice. V přírodovědné gramotnosti obsadili naši patnáctiletí žáci 40. místo, v matematické gramotnosti 22. místo a ve čtenářské gramotnosti 16. místo. Výsledky našich žáků byly ve všech sledovaných oblastech nadprůměrné a svědčí o poctivé a kvalitní pedagogické práci našich učitelů, kterým patří stejně velké poděkování jako žákům naší školy. Mezinárodní srovnání výsledků patnáctiletých školáků z různých zemí světa bude zveřejněno až v prosinci 2016. Celá zpráva je k dispozici zde. Typ: PDF dokument, Velikost: 1.2 MB

Grafy a tabulky k testování:

Výsledky
Přír. gramotnost
Matem. gramotnost
Čtenář. gramotnost
Týmová spolupráce
Pisa Pisa Pisa Pisa Pisa

 

STONOŽKA 2015

Na výborné výsledky loňských deváťáků navázali v letošním roce jejich mladší spolužáci ze stávající IX.A a IX.B, kteří se za podpory svých rodičů přihlásili do testování STONOŽKA 9. Testy připravované tradičně společností SCIO prověřily naše žáky 9. ročníku z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů a z angličtiny. Do testování se zapojilo 634 škol z celé České republiky, což představuje 18 000 žáků základních škol i studentů víceletých gymnázií. Žáci vyplňovali testy on-line z naší počítačové učebny a počátkem ledna obdrželi individuální zprávy o tom, jaké mají znalosti v jednotlivých oblastech a jakou mají šanci na přijetí na střední školy. Celkové výsledky našich žáků a žákyň byly opět ve všech testovaných oblastech nadprůměrné. V českém jazyce patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. V matematice máme lepší výsledky než 80% škol a v obecných studijních předpokladech máme lepší výsledky než 85% zúčastněných škol i gymnázií. Souhrnné výsledky z angličtiny se neuvádějí, ale z individuálních zpráv žáků vyplývá, že i v angličtině si vedli naši žáci velmi dobře.

scio

Ocenění a projekty


nahoru