Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 6. 2022

bo

Bude polojasno až oblačno, v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Navigace

Obsah

SLOVO ŘEDITELE

Ředitel skoly

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, vážení přátelé a podporovatelé ZŠ Kuncova, vážení návštěvníci a čtenáři našich stránek,  všechny Vás srdečně zdravím a po prázdninách vítám v Základní škole Kuncova na začátku nového školního roku 2020/2021. Když jsem Vás podobnými slovy vítal před rokem, netušil jsem (a dovolím si tvrdit, že asi nikdo z vás), že naše životy a jejich kvalitu ovlivní celosvětová pandemie koronaviru COVID - 19, o kterém jsme před rokem nic nevěděli. Nikdy bych si jako ředitel školy nepomyslel, že v důsledku zhoršující se epidemiologické situace dojde i v naší zemi k uzavření škol od 11. března 2020 v podstatě až do konce školního roku a že zažiji školu bez žáků, bez většiny učitelů a zaměstnanců, školu smutnou, tichou a bez života. Byla uzavřena školní družina, neprobíhala mimoškolní činnost, byly přerušeny pronájmy a běžný školní život se zastavil. I když jsme se v květnu postarali o více než 50 žáků 9. ročníku, kteří docházeli do školy vždy v pondělí a v úterý na přípravné hodiny českého jazyka a matematiky před přijímacími zkouškami na střední školy, a koncem května nastoupilo do školy cca 150 žáků I. stupně, jednalo se v případě žáků pouze o výuku dobrovolnou, v omezeném režimu a za přísných hygienických opatření (nošení roušek, rozestupy mezi žáky ve třídě i ve společných prostorách, dezinfekce atd.). Běžnou výuku jsme nahradili výukou distanční, kterou obětavě zajišťovali všichni vyučující vědomostních předmětů, ať už přes Bakaláře, pomocí mailů, mobilů, skypu, WhatsAppu, Googlu i jinak. Ukázalo se, že přes veškerou snahu nemůže distanční výuka, které se navíc řada dětí neúčastnila, nahradit prezenční školní výuku. Sebelepší technika nenahradí osobní lidský kontakt ani emoce, nerozvíjí školní patriotismus, neumožňuje prožitkovou pedagogiku ani skupinové kooperativní aktivity,  hry, projekty, kroužky, soutěže a každodenní školní potkávání se se spolužáky, učitelkami, učiteli, trenéry a lektory, vychovatelkami a dalšími zaměstnanci školy. Ukázalo se, že uzavření škol, školních družin a jídelen, sportovních klubů, uměleckých škol, domů dětí a dalších zařízení představuje ohromnou psychickou zátěž jak pro rodiče, tak i pro samotné děti, kterým se po škole, kamarádech a vyučujících po téměř půl roce koronakrize hodně stýskalo. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět, vybrala si již více než 500 tisíc obětí, ovlivnila život lidí ve všech jeho složkách, těžce zasáhla ekonomiku a zatím se lidstvu nepodařilo ji zastavit. Otevření škol je proto malý zázrak, snaha vlády, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví umožnit a zajistit kvalitní vzdělávání prezenční formou. Je to příležitost a výzva vrátit se k normálu, moci chodit do školy, do školní družiny, na nepovinné předměty i do kroužků. O to srdečněji vás v naší škole vítám.

     Nejsme, bohužel, i když bychom si to přáli, v normální situaci. Praha jako region dostala oranžovou barvu semaforu, což znamená, že musíme respektovat preventivní opatření a chovat se zodpovědně, uvědoměle, ukázněně a disciplinovaně. Vzhledem k epidemiologické situaci a k vysokému počtu žáků naší školy (více než 820), velkému počtu zaměstnanců (86) a vzhledem ke skutečnosti, že v budově školy působí i soukromé gymnázium, pedagogická poradna a základní umělecká škola, jsem vydal zákaz vstupu dospělých osob (kromě zaměstnanců nebo zaměstnanců smluvních partnerů) do budovy školy a zákaz pohybu cizích osob v budově školy. Z tohoto důvodu nebudou 1. září rodiče doprovázet své děti do žádné ze čtyř prvních tříd, o čemž jsem je informoval na informativní schůzce ještě před zahájením nového školního roku a děkuji jim za pochopení a disciplinovanost, protože všichni přišli v rouškách. Naší společnou snahou je zachovat prezenční výuku a fungování školy pokud možno celý školní rok. Proto se do odvolání nebudou konat ani tradiční třídní schůzky ve škole.   

     Žáci i všichni zaměstnanci školy budou ve společných prostorách (vchody do školy, chodby, sociální zařízení, školní jídelna, chodby u školní družiny) používat roušky. Dětem dají roušky rodiče. Ve třídách ani v odborných učebnách a odděleních školní družiny žáci roušky nosit nemusí, ale  mohou, pokud si to přeje rodič. Stejně je tomu u vyučujících. Ve třídách zajistí vyučující větrání učebny a dohlédne na mytí rukou žáků, používání roušek žáky na chodbách a WC a chování žáků.

   Po vstupu do školy vchodem A1 (mladší žáci) a vchodem A4 (starší žáci) a před vstupem do školní jídelny jsou všichni povinni provést dezinfekci rukou v dezinfekčním automatu. Před jídlem je třeba si vždy umýt ruce a po použití WC samozřejmě také. V prostoru šaten před jídelnou i v jídelně je třeba dodržovat rozestupy a chovat se ukázněně, i když se budou tvořit fronty. Vše včetně příborů, pití, ovoce, salátů a zákusků obdrží strávník od kuchařky.

  Věřím,  že všechna bezpečnostní i hygienická pravidla budeme dodržovat a snížíme na minimum riziko přenos koronaviru v naší škole. Prostory šaten, chodby, učebny a sociální zařízení budeme dezinfikovat a pečlivě uklízet. Je třeba, abychom se chovali všichni zodpovědně i mimo školu. Žádám proto rodiče, aby neposílali do školy děti nemocné, nachlazené, se zvýšenou teplotou a kašlem. Není-li dítěti ráno doma dobře, rozhodně ho do školy neposílejte! Hazardujete s jeho zdravím a zároveň ohrožujete zdraví jeho spolužáků i zdraví zaměstnanců školy. Pokud bude žák ve škole vykazovat příznaky nemoci, nasadí si roušku, sbalí věci a přemístí se na sekretariát školy, kde pod dohledem dospělé osoby počká v izolační místnosti až do příjezdu zákonného zástupce. Ten vyrozumí dětského lékaře a bude postupovat podle jeho instrukcí. V případě, že bude dítěti proveden test na COVID 19 a bude pozitivní, nařídí karanténní opatření škole krajská hygienická stanice. Do karantény může jít třeba jen spolužák nakaženého dítěte, ale  i více spolužáků popř. celá třída. Bude-li takových případů nákazy více i v jiných třídách, nebo zhorší-li se epidemiologická situace v Praze, může dojít k uzavření celé školy.

  V případě uzavření školy z důvodu epidemie a zrušení prezenční výuky a školských služeb je podle školského zákona škola povinna zajistit distanční výuku, která může probíhat různými formami dle podmínek žáků. Distanční výuka je pro žáky i vyučující povinná. Naše škola obdrží v říjnu dotaci od MŠMT na zajištění technických podmínek pro on-line výuku. Nakoupíme notebooky a do nich i do stávajících stolních počítačů ve škole nainstalujeme jednu platformu pro výuku, abychom zajistili jednotný postup pro učitele a pro děti. Ve výjimečných případech, nebude-li mít dítě k PC přístup, projednáme formu distanční výuky s jeho rodičem.

I přes složitou situaci jsme připraveni poskytovat našim žákům co nejkvalitnější vzdělání a zároveň na ně výchovně působit tak, abychom je připravili zvládat čím dál náročnější a komplikovanější problémy současného světa. Důraz klademe na výuku matematiky a informatiky, českého jazyka, angličtiny a dalších cizích jazyků, přírodovědných i společenskovědních předmětů (viz Úspěchy našich žáků). Díky novým mladým učitelům, kteří vloni i letos posílili náš pedagogický sbor, budeme od letošního školního roku věnovat výraznější pozornost i finanční gramotnosti, mediální výchově a ekologii. Podařilo se nám zajistit další dvě nové aprobované učitelky anglického jazyka, takže angličtinu v naší škole bude vyučovat 10 pedagožek. Díky tomu budeme od letošního školního roku dělit od 3. ročníku každou třídu na dvě jazykové skupiny angličtiny po 12 až maximálně 15 žácích. Podobně jsme postupovali i při výuce němčiny, kterou od letošního školního roku budou vyučovat tři kvalifikované učitelky. V olympiádě z anglického jazyka i z německého jazyka obsadili naši druhostupňoví žáci v loňském školním roce čtyři 1. místa ze čtyř kategorií. V naší škole získalo základní vzdělání již více než 3000 absolventů. V současnosti patří ZŠ Kuncova mezi tři největší a nejlepší školy z deseti v Praze 13. Získali jsme si velmi dobré jméno díky kvalitnímu vzdělávacímu programu, výborné práci našich učitelek a učitelů, našich vychovatelek i dalších zaměstnanců školy, díky rozšířené výuce matematiky, cizích jazyků, tělesné výchovy a výtvarné výchovy pro všechny žáky II. stupně a díky mimořádným úspěchům našich žáků a žákyň v obvodních, krajských i republikových kolech vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží. Naši žáci pravidelně dosahují nadprůměrných výsledků v testech a šetřeních čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. V úspěšnosti přijetí našich žáků na střední školy (osmiletá a šestiletá gymnázia a střední školy s maturitou) jsme se stali po zavedení povinných přijímacích zkoušek před čtyřmi lety čtyřikrát po sobě nejlepší školou na Praze 13. Základní škola Kuncova je dvojnásobnou držitelkou národní ceny kvality za společenskou odpovědnost a nositelkou titulů Zdravá škola a Škola pro demokracii. Předloni jsme se stali druhou nejlepší sportovní školou v Praze. Předchozí úspěchy a tradice nás zavazují, abychom si stejně dobře vedli i letos, byť ve složitějších podmínkách.

Těší mě, že jsme si naší prací a našimi výsledky vydobyli zaslouženou pozornost našeho zřizovatele, kterým je Městská část Praha 13.  Po novém sportovním areálu za více než 8 miliónů korun se dvěma hřišti, atletickým oválem a sportovním zázemím, který jsme slavnostně otevřeli 31. května 2018, po výstavbě nové školní jídelny s moderní kuchyní a zázemím za 47 miliónů korun, kterou jsme slavnostně otevřeli 26. září 2019, a vybudování nového chodníku a dopravní komunikace před školou pro zásobování školní jídelny a školy za dalších 7, 5 miliónu Kč, které může škola i veřejnost užívat od léta 2019, jsme vloni díky úsilí vedení radnice a především paní místostarostky pro školství RNDr. Marcely Plesníkové obdrželi výjimečnou investiční dotaci od MHMP ve výši 20 miliónů korun na přestavbu prostor po staré školní kuchyni a jídelně. Od října 2019 do konce května 2020 bylo vybudováno 12 nových učeben, 5 kabinetů, nová žákovská i učitelská WC a 2 garsoniéry pro nové učitele ve druhém respektive 1. patře pavilonu A.

I když se Praze 13 nepodařilo získat od MHMP dalších 5 miliónů korun na vybavení všech učeben interaktivními tabulemi, žákovskými lavicemi, židlemi a dalším školním nábytkem, budeme čtyři učebny od září letošního roku pro výuku využívat. Z darů rodičů jsme zajistili nákup a instalaci nové interaktivní tabule triptych s posunem, dataprojektorem a PC do jedné z nových učeben. Další učebny jsme sice vybavili jednoduchými školními přenosnými tabulemi a starším žákovským nábytkem, ale jejich používání nám umožní zajistit dělení tříd do skupin na výuku jazyků.

Na jaře 2019 jsme z operačního programu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II) pořídili za téměř 300 tisíc korun 27 notebooků do počítačové učebny II, které nahradili více než 8 let používané staré stolní počítače. V letošním školním roce ještě tři notebooky dokoupíme, aby v učebně bylo 30 žákovských pracovních míst.

Do počítačové učebny I, kde bylo pouze 20 pracovních míst, jsme nechali na míru vyrobit 10 nových žákovských stolů, které byly do učebny dovezeny koncem srpna 2020. Z dotace MŠMT na zajištění on-line výuky zakoupíme letos na podzim 30 notebooků, kterými počítačovou učebnu I vybavíme tak, aby v ní stejně jako v PC učebně II bylo 30 pracovních žákovských míst. ZŠ Kuncova tak bude mít od listopadu 2020 k dispozici 2 počítačové učebny s 60 notebooky, které v případě distanční výuky mohou využívat vyučující popř. i žáci.

Celkem využíváme 41 interaktivních tabulí, z nichž 15 je s posunem, 42 dataprojektorů, 77 počítačů, 27 notebooků a 30 tabletů pro výuku. Ve výměně klasických tabulí, stárnoucích počítačů, dataprojektorů a interaktivních tabulí bez posunu a ve výměně starých lavic, židlí a nábytku ve třídách budeme cíleně pokračovat i v dalších letech.

V ZŠ Kuncova používáme od září 2019 elektronický systém docházky pro žáky i pedagogy prostřednictvím ISIC a ITIC karet a čtecích zařízení u vchodu A1 a A4. Karty používáme i ve školní jídelně. Žáci, kteří si ISIC karty pořídili již loni, je budou používat i nadále. Noví žáci především prvňáci a žáci 6. tříd se budou fotit na průkaz ve čtvrtek 3. 9. od 8 hodin a do několika dnů jim karta za 250 korun bude zhotovena. Karta se znakem ZŠ Kuncova a jménem žáka je osobním majetkem a identifikačním průkazem žáka a přináší jeho nositeli až 2000 výhod a slev po dobu jeho docházky do naší školy. Slouží mj. i k prokázání věku v dopravních prostředcích, ve kterých je žákům poskytována 75% sleva na jízdné. Povinností žáků naší školy je po příchodu do školy přiložit svoji kartu ke strojku a tím zaznamenat čas příchodu do elektronické třídní knihy i žákovské knížky. U vchodu A1 pro mladší žáky i u vchodu A4 pro žáky vyšších ročníků jsou nainstalovány dvě čtečky pro příchod a jedna čtečka pro záznam doby, kdy žák ze školy odchází. S ohledem na to byl již vloni upraven i školní řád, který je základním dokumentem školy pro žáky i učitele.

Finanční prostředky získáváme podáváním žádostí o Výzvy, operační programy (Šablony), granty a vzdělávací programy. I v letošním školním roce bude pokračovat bezplatná výuku češtiny žáků – cizincůŠablony II. Mezi nejčetnější šablony patří doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a personální pomoc žákovi asistentem pedagoga a speciálním pedagogem. Díky dotaci jsme vloni vybudovali v pavilonu A v prostoru školní družiny z jedné menší učebny multikulturní místnost, která je určena besedám a setkáním s žáky – cizinci, kterých máme ve škole více než 70. Multikulturní učebna bude sloužit i k výuce menší skupinky žáků.

Již popáté za sebou jsme jako jedna ze 7 pilotních škol v Praze získali 122 500 Kč na vzdělávací programy paměťových institucí, kdy s žáky zdarma navštěvujeme muzea, památníky a zámky v České republice. Věříme, že po přerušení projektu v důsledku koronakrize budeme v programu pokračovat, ale je možné, že bude projekt ukončen.

Od Státního fondu životního prostředí jsme na jaře 2020 obdrželi dotaci ve výši 484 000 Kč na vytvoření přírodní zahrady v areálu školy. U dřevěného altánu vznikne jezírko, alpinum, geoexpozice, hobití domek a budou instalovány dřevěné informační tabule s přírodovědnými informačními tabulemi. Realizace projektu je naplánována na jaro 2021.

ZŠ Kuncova vstupuje letos do svého 38. školního roku. O školu je ze strany rodičů čím dál větší zájem. Počty žáků se každoročně navyšují cca o 30. Celkem budeme mít více než 820 žáků, kteří budou pracovat v 31 třídách a 9 odděleních školní družiny. Otevřeli jsme čtyři první třídy, do kterých nastoupilo 99 dětí většinou ze spádových ulic naší školy nebo z Prahy 13. Do 6. ročníku se přihlásilo z důvodu naší nabídky rozšířené výuky matematiky, jazyků, tělesné výchovy a výtvarné výchovy více než 50 uchazečů z 15 škol. Přijali jsme z nich jen 27 žáků, kterými jsme doplnili čtyři 6. třídy tak, že je v každé 29 žáků.

  Stoupající počty žáků kladou vyšší nároky na organizaci výuky, tvorbu rozvrhu a především na osobnostní a profesní připravenost a vybavenost vyučujících. Bez kvalitních učitelů bychom ale nedosahovali nadprůměrných výsledků. Jsem rád, že mám jako ředitel školy v pedagogickém sboru výborné učitelky a učitele, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny i trenéry, kteří dělají naší škole dobré jméno a zvyšují její prestiž. Proto věnujeme při náboru nových pedagogických pracovníků velkou pozornost jejich odborné vybavenosti a osobnostní kvalitě a usilujeme zároveň o to, aby měli co nejlepší podmínky pro svou práci.

  Pedagogický sbor se rozrostl o 9 nových pedagogických pracovníků a celkově je tvořen 66 učitelkami, učiteli, vychovatelkami a asistentkami pedagoga. Na I. stupeň nastupují k třídním učitelkám 2 nové asistentky pedagoga, a to paní Tereza Treybalová a paní Mgr. Marta Hyhlíková. Do školní družiny se po několika letech vrací paní vychovatelka Monika Kašťáková. Do II. C po odchodu paní Staškové nastupuje nová paní učitelka Mgr. Alena Kurylová a do IV. B po paní Rosenkranzové zkušená a kvalifikovaná učitelka I. stupně paní Mgr. Eva Nováková. Na II. stupeň jsme přijali 5 nových učitelů. Do VI. D nastupuje paní Mgr. Lenka Lokvencová, která vystudovala žurnalistiku a český jazyk a anglický jazyk. Další novou vyučující angličtiny je paní učitelka Mgr. Jitka Fixová, která vystudovala na PedF anglický jazyk - zeměpis. Na místo vyučující německého jazyka, dějepisu a výchovy k občanství nastoupila kvalifikovaná paní učitelka Mgr. Jitka Sedláčková (FF UK). Na místo vyučující matematiky, fyziky a zeměpisu nastupuje kvalifikovaná paní Mgr. Pavla Škopánová, která vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Na 2 hodiny nepovinného předmětu Ekologická praktika pro žáky 6. a 7. tříd nastupuje pan Daniel Průša (student 1. ročníku oboru Aplikovaná ekologie na Zemědělské fakultě UK).  

     Dovolte mi, abych na závěr věnoval několik slov a větší pozornost našim nejmladším žákům a žákyním, kteří dnes poprvé přišli do školy jako prvňáci. Nastoupili statečně a zodpovědně v rouškách a bez doprovodu rodičů a se smíšenými pocity se se svými třídními učitelkami vydali do I. A, I. B, I. C a I. D třídy. Srdečně je vítám a přeji jim přes netradiční a ne zrovna příjemný vstup do školy šťastné a úspěšné vykročení na cestu ke vzdělanosti a k porozumění světu a životu a jeho pravidlům i nejasnostem. Přeji Vám, milí žáci 1. ročníku, aby se vám v Základní škole Kuncova od prvního dne líbilo, abyste se do naší školy každý den těšili a aby se vám hodně věcí dařilo. Věřím, že si najdete dobré kamarády a že si oblíbíte vaše paní učitelky. Během prvního roku se naučíte číst, psát, počítat a jednat s lidmi kolem vás. Budete se učit poznávat věci, které vás obklopují, a rozumět jim. Budete se učit chovat k dospělým i ke spolužákům a spolužačkám. Budete se učit si pomáhat navzájem i pracovat samostatně. Budete se učit respektu k autoritám, sebekázni a zodpovědnosti. Přeji vám, abyste pod vedením vašich paní učitelek a za velké pomoci vašich rodičů úspěšně zvládli všechny úkoly a celý první školní rok na jedničku, i když to vůbec nebude jednoduché.

    Vítám mezi námi samozřejmě i další nové žáky, kteří k nám přišli z jiných škol. Přeji vám, abyste si u nás brzy zvykli a cítili jste se v naší škole dobře a spokojeně.

   Dovolte mi, abych Vám všem v novém školním roce popřál hodně zdaru, štěstí, trpělivosti, dobré vůle, pracovních i osobních úspěchů, optimismu, radosti a především zdraví. Těším se s Vámi se všemi na dobrou spolupráci.

Přeji Vám úspěšný a dobrý školní rok 2020/2021.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy