Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Slovo ředitele

SLOVO ŘEDITELE 2023

Ředitel skoly

Vážení rodiče, vážené paní učitelky, vážení kolegové, milí žáci a milé žákyně,

srdečně vás zdravím a vítám vás v právě zahájeném novém školním roce 2023/2024 v Základní škole Kuncova, která dne 1. září završila 40 let své existence. Toto kulaté výročí jsme oslavili přes dvě hodiny trvajícím koncertem stávajících i bývalých žáků na pódiu v Centrálním parku Prahy 13 v pondělí 4. září od 18 hodin za přítomnosti pana starosty Ing. Davida Vodrážky, paní místostarostky pro školství RNDr. Marcely Plesníkové, několika stovek rodičů, více než stovky vystupujících žáků a desítek bývalých žáků, podporovatelů a přátel školy.  Za dobu činnosti ZŠ Kuncova ji absolvovalo 3379 dětí. Dnes je ZŠ Kuncova jednou z nejlepších, nejúspěšnějších, nejvyhledávanějších a největších škol v Praze 13. Vstupujeme po prázdninách do 41. roku ZŠ Kuncova s 880 žáky ve 32 třídách a 11 odděleních školní družiny. Ve škole, která je známá svojí kvalitní vzdělávací nabídkou na I. i na II. stupni, pracuje 93 pedagogických, technických a odborných zaměstnanců.

ZŠ Kuncova má dobré jméno díky úspěchům svých žáků v matematice, anglickém a německém jazyce, ve vědomostních soutěžích a olympiádách z českého jazyka, francouzského jazyka, dějepisu, zeměpisu, fyziky a přírodopisu,  ale i jako škola s výraznými úspěchy ve sportu a v uměleckých oborech jako je recitace a zpěv. Výrazně nadprůměrné jsou výsledky našich žáků v inspekčních šetřeních včetně mezinárodních (PISA 2015, PIRLS 2021), národním testování žáků 9. tříd SCIO i při přijímacím řízení na střední školy v matematické a čtenářské gramotnosti. V této tradici budeme pokračovat i v letošním školním roce.

Věřím, že stejně jako v loňském roce budeme i letos po celý rok pracovat ve škole prezenční formou, i když nelze vyloučit návrat hygienických opatření při zvýšeném výskytu onemocnění COVID. Prosím vás proto všechny o dodržování všech stanovených pravidel, ohleduplné předcházení nákazy ostatních tím, že do školy nebudou rodiče posílat nemocné děti, a dodržování základních norem slušného chování a školního řádu, se kterým během prvních zářijových dnů seznámily všechny žáky jejich třídní učitelky. Hlavním informačním zdrojem jsou webové stránky školy, kam dáváme všechny novinky a informace. Najdete na nich charakteristiku školy, kontakty, rozvrhy hodin,  termíny školních akcí i prázdnin, školní řád, seznam všech pedagogických pracovníků s jejich mailovými adresami, úspěchy našich žáků, pravidla komunikace a informace o chodu školy, dozvíte se, jaké poradenské služby škola nabízí a zajišťuje, a naleznete v nich i bohatou mimoškolní nabídku kroužků a informace školní jídelny a jídelní lístek. Čtenáři webových stránek www.zskuncova.org mají nově možnost navštívit naši školu kdykoliv pomocí virtuální prohlídky a udělat si přesný obrázek o tom, jak je naše škola pěkná a nadstandardně vybavená.

Žáci budou pracovat ve 32 kmenových a 22 odborných učebnách, z nichž nejatraktivnější je vloni otevřená učebna fyziky s hvězdným stropem, atypickým nábytkem, interaktivní tabulí a velkým množstvím nových pomůcek, učebna přírodopisu, kam jsme letos v létě pořídili novou interaktivní tabuli, učebna zeměpisu a školní dílna, 10 nových a nadstandardně vybavených učeben v pavilonu A, kde bude probíhat výuka cizích jazyků a společenskovědních předmětů žáků II. stupně, a 3 počítačové učebny, z nichž každá je vybavena 30 notebooky. Novinkou je od letošního školního roku povinně zavedená digitalizace výuky, kdy budeme využívat nejen 54 interaktivních tabulí, 128 počítačů a 43 dataprojektorů, ale i 90 nově zakoupených tabletů se 4 dokovacími jednotkami, rozvedenou síť WIFI v pavilonu A, B1 a B4, ale i 18 ozobotů tj. robotů na programování, učebnice, pomůcky a další informační technologie. Využívat budeme i školní sportovní areál se dvěma hřišti a atletickým oválem a pro výuku přírodovědných předmětů přírodní zahradu s jezírkem, geoexpozicí, edukativními tabulemi, alpiniem a hmyzím a hobitím domkem. Žáci, kteří mají odpolední výuku, mohou i v letošním roce využívat místnost s pedagogickým dozorem. Všem žákům jsou k dispozici nápojové a mléčné automaty i automat na učební pomůcky.  Škola zajišťuje prostřednictvím školní metodičky prevence a výchovných poradkyň poradenské služby. I letos na podzim bude otevřen e-shop, ve kterém si budete moci přes webové stránky zakoupit trička, mikiny a další předměty s logem a znakem ZŠ Kuncova v nejrůznějších barvách.

Jsem rád, že mohu v naší škole přivítat novou paní učitelku Mgr. a BcA. Terezu Dufkovou, která nastoupila jako třídní učitelka v I. D třídě. Neméně srdečně vítám v našem pedagogickém sboru všechny ostatní učitelky a učitele, vychovatelky a asistentky pedagoga, ať už na plné, nebo výjimečně i zkrácené pracovní úvazky, a přeji jim hodně úspěchů nejen v jejich pedagogické práci, ale i hodně trpělivosti a profesionálního nadhledu a taktu v jednáních s žáky a rodiči. Hodně zdaru a úspěchů přeji nám všem, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a samozřejmě všem žákům a jejich rodičům.

Ve čtyřech 1. třídách  jsme uvítali 98 prvňáčků, kteří vstoupili na cestu ke vzdělanosti, kdy se během jednoho roku naučí číst, psát a počítat. Nebojím se, že by to někdo z nich nezvládl, protože je povedou výborné paní učitelky, které jim vytvořily ve třídách krásné prostředí a těšily se na ně.

Přeji úspěch, hodně zdaru, ale i radosti nejen prvňáčkům, ale i všem dalším novým žákům, kteří k nám přestoupili z jiných škol i z jiných zemí. Přeji úspěch všem a těším se na setkávání a spolupráci s vámi v novém školním roce. Ať je dobrý, úspěšný, zdařilý a ve zdraví prožitý.

Váš PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Ocenění a projekty


nahoru