Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Oznámení o opatřeních ke zmírnění dopadů inflace

ZnakZákladní škola, Praha 13, Kuncova 1580, Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 

V Praze 22. 9. 2022

Věc: Oznámení

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí – žáků naší školy,

oznamuji Vám, že dle Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2386 k opatřením ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023 ze dne 5. 9. 2022 (viz níže), můžete při splnění uvedených podmínek od října 2022 žádat ředitele školy o prominutí úplaty za stravné, o prominutí úplaty za školní družinu, ale také můžete žádat o příspěvek z Fondu solidarity na úhradu kroužku zřizovaného školou, nebo části nákladů (600 Kč) na školu v přírodě nebo na lyžařský výcvikový kurz.

Vyplněné žádosti doručujte na sekretariát školy osobně paní sekretářce  vždy od 1. do 5. dne v měsíci.

Ředitel školy vydá žadateli, který má stejně jako dítě trvalé bydliště v Praze a splňuje některou z podmínek uvedených v žádosti, písemné rozhodnutí. Pro žáky – cizince se připravuje jiný program.

V případě dotazů nebo nejasností můžete telefonovat na linku 235 520 975-6 nebo 235 520 991.

S pozdravem

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Ocenění a projekty


nahoru