Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 7. 2019

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Navigace

Obsah

SLOVO ŘEDITELE

Ředitel skoly
Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, vážení čtenáři našich stránek, všechny Vás srdečně zdravím a po prázdninách vítám na webových stránkách Základní školy Kuncova v právě zahájeném novém školním roce 2018/2019, který je pro nás rokem výročním a slavnostním. 1. září 1983 tj. před 35 lety byla totiž Základní škola Kuncova, Stodůlky – sever (jak se tehdy jmenovala) slavnostně otevřena a předána jako 1. škola sídlištního typu obyvatelům tehdejšího Jihozápadního Města nyní Prahy 13 k užívání. Toto výročí jsme si 3. září večer připomenuli nádherným slavnostním ohňostrojem, který jsme pro Vás zajistili ve spolupráci s firmou A – PYRO s.r.o.
 
Za dobu své existence a činnosti naši školu dokončilo a získalo v ní základní vzdělání 2960 absolventů. V současnosti ZŠ Kuncova patří mezi tři největší a nejlepší školy z deseti v Praze 13. Získali jsme si velmi dobré jméno díky kvalitnímu vzdělávacímu programu, výborné práci našich učitelek a učitelů, našich vychovatelek i dalších zaměstnanců školy, díky rozšířené výuce matematiky, cizích jazyků, tělesné výchovy a výtvarné výchovy pro všechny žáky II. stupně a díky mimořádným úspěchům našich žáků a žákyň v obvodních, krajských i republikových kolech vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží. Naši žáci pravidelně dosahují nadprůměrných výsledků v testech a šetřeních čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti i v úspěšnosti přijetí na osmiletá a šestiletá gymnázia a čtyřleté středoškolské obory s maturitou. Základní škola Kuncova je držitelkou národní ceny za společenskou odpovědnost a nositelkou titulů Zdravá škola a Škola pro demokracii. Předchozí úspěchy a tradice nás zavazují, abychom si stejně dobře vedli i letos.
 
Těší mě, že jsme si naší prací a našimi výsledky vydobyli zaslouženou pozornost našeho zřizovatele, kterým je Městská část Praha 13. Díky úsilí vedení radnice a především  místostarostky pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové jsme v letošním roce obdrželi dva výjimečné dary od MHMP. Prvním z nich je nový sportovní areál za více než 8 miliónů korun se dvěma hřišti, atletickým oválem a sportovním zázemím, který jsme slavnostně za účasti paní primátorky a vedení radnice otevřeli 31. května 2018. Nová sportoviště tak letos čeká 1. školní rok a já věřím, že je budeme užívat ve zdraví a budeme se o ně slušně a zodpovědně starat a dodržovat všechna pravidla pro jejich užívání.
 
Druhým darem, který vyšel MHMP a MČ Praha 13 na 47 miliónů korun je nová školní jídelna, kterou slavnostně otevřeme 26. září 2018 v 10 hodin dopoledne. Nová školní jídelna s moderní kuchyní umožní stravování až 300 stům strávníků najednou a poskytne jim moderní, příjemné a krásné zázemí. Vařit se budou tři hlavní jídla, z nichž jedno bude dietní.
 
Prostory po staré školní jídelně a kuchyni ve 2. patře pavilonu A plánujeme v příštím roce zrekonstruovat a vytvořit v nich 12 nových kmenových a jazykových učeben, 5 kabinetů, dva sklady a v 1. patře dvě garsoniéry pro učitele, což nám v budoucích letech umožní zvýšit kapacitu školy a přijímat i děti z nespádových oblastí.
 
Několik dalších dárků jsme si nadělili sami z našeho rozpočtu. Nejdražším z nich byl nákup a instalace čtecích zařízení za téměř 300 tisíc korun pro žáky a učitele ke vstupu a odchodu ze školy a čtečky do nové jídelny, které jsou nastaveny na ISIC (žákovské) a ITIC (učitelské) karty nebo plastové čipy. Hotové ISIC karty Školák pro žáky, kteří do naší školy chodili už vloni, vydaly žákům počátkem září třídní učitelky. Pro nové žáky jsme zajistili fotografování na průkaz přímo ve škole a vyhotovení karty ISIC do několika dnů za 250 korun. Karta se znakem ZŠ Kuncova a jménem žáka je osobním majetkem a identifikačním průkazem žáka a přináší jeho nositeli až 2000 výhod a slev po dobu jeho docházky do naší školy. Slouží mj. i k prokázání věku v dopravních prostředcích, ve kterých je od 1. září 2018 žákům a studentům od 15 do 26 let poskytována 75% sleva na jízdné. Novou povinností žáků naší školy bude po příchodu do školy přiložit svoji kartu ke strojku a tím zaznamenat čas příchodu do elektronické třídní knihy i žákovské knížky. U vchodu A1 pro mladší žáky i u vchodu A4 pro žáky vyšších ročníků jsou nainstalovány dvě čtečky pro příchod a jedna čtečka pro záznam doby, kdy žák ze školy odchází. S ohledem na to byl upraven i školní řád, který je základním dokumentem školy pro žáky i učitele.
 
Ve třídách I.A a II.C jsme nahradili staré dřevěné a dosluhující interaktivní tabule novými trojdílnými posuvnými interaktivními tabulemi s dataprojektorem, ozvučením a novými počítači. Každá z těchto tabulí vyšla na více než 100 tisíc korun. Celkem využíváme 38 interaktivních tabulí, z nichž 12 je s posunem, 39 dataprojektorů, 118 počítačů a 30 tabletů pro výuku. Ve výměně klasických tabulí, stárnoucích počítačů, dataprojektorů a interaktivních tabulí a ve výměně starých lavic, židlí a nábytku ve třídách budeme cíleně pokračovat i v dalších letech. Letos na podzim nás čeká rekonstrukce učebny zeměpisu, rekonstrukce školních dílen a výstavba školního dřevěného altánu v areálu školy. V příštím roce bychom měli provést rekonstrukci učebny matematiky, vybudovat novou učebnu přírodních věd (obě v pavilonu B3) a vytvořit polyfunkční učebnu v pavilonu B4 v přízemí.
 
Finanční prostředky získáváme podáváním žádostí o Výzvy (č. 20, č. 21, č. 37), operační programy (Šablony), granty a vzdělávací programy. Na letošní rok jsme získali 360 tisíc korun na bezplatnou výuku češtiny žáků – cizinců, 2 milióny 400 tisíc Kč na podporu polytechnického vzdělávání v rámci Výzvy č. 20 (dílny, zeměpis, altán) a 122 500 Kč na vzdělávací programy paměťových institucí, kdy budou naši žáci moci zdarma navštěvovat muzea, památníky, hrady a zámky. Tuto unikátní dotaci obdrželo v Praze pouze 7 základních škol. Dotace je na 1. pololetí a očekáváme, že stejnou částku dostaneme podobně jako v loňském roce, kdy tento pilotní projekt začínal, i na druhé pololetí. Dokončovat budeme operační program Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony I) a podáme žádost o Šablony II, na které bychom měli obdržet více než 2 milióny korun. Nejenom slabším žákům naší školy se díky dotaci z MŠMT a ESF dostane zdarma prostřednictvím našich učitelů velké množství aktivit, které jim pomohou vylepšit jejich čtenářskou, matematickou a jazykovou gramotnost. Mezi nejčetnější šablony patří doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub a personální pomoc žákovi asistentem pedagoga a speciálním pedagogem. Využijeme i nově nabízené šablony z oblasti ICT, abychom získali finanční prostředky na nákup 20 nových PC a revitalizovali jsme tak Počítačovou učebnu I.
 
Díky dotaci jsme koncem loňského školního roku a přes prázdniny vybudovali v pavilonu A v prostoru školní družiny z jedné menší učebny multikulturní místnost, která je určena besedám a setkáním s žáky – cizinci, kterých máme ve škole více než 70. Multikulturní učebna bude sloužit i k výuce menší skupinky žáků.
 
Přes prázdniny jsme také zrekonstruovali boční východ ze školy, kterým se bude chodit k novému hřišti, vymalovali jsme sociální zařízení přímo u hřiště, vyměnili jsme poškozená plastová madla na zábradlí v pavilonu B3 za nová bukovávytvořili jsme druhou učebnu výtvarné výchovy.
 
Vstupujeme hrdě do 36. školního roku. O naši školu je ze strany rodičů čím dál větší zájem. Počty žáků se každoročně navyšují. Oproti loňsku máme o 55 žáků více, a to především na II. stupni. Celkem máme 750 žáků, kteří budou pracovat ve 30 třídách a 9 odděleních školní družiny. Otevřeli jsme tři první třídy, do kterých nastoupilo 69 dětí ze spádových ulic naší školy nebo z Prahy 13, pokud mají v naší škole staršího sourozence. Do 6. ročníku se přihlásilo z důvodu naší nabídky rozšířené výuky matematiky, jazyků, tělesné výchovy a výtvarné výchovy rekordních 56 uchazečů ze 12 škol. Přijali jsme z nich 41 prospěchově nejlepších žáků a otevřeli jsme stejně jako vloni čtyři 6. třídy, z nichž v každé je 27 žáků a žákyň.
 
Od 6. do 9. ročníku mají všichni žáci a žákyně ZŠ Kuncova rozšířenou výuku matematiky a informatiky nebo cizích jazykůvýtvarné výchovy nebo tělesné výchovy (se zaměřením na basketbal a judo). Všichni žáci II. stupně mají povinně od 7. ročníku dva cizí jazyky. Jsem rád, že nabídka výuky cizích jazyků je ve srovnání s jinými školami v republice v naší škole mimořádně bohatá, protože vedle anglického jazyka vyučujeme dalších 5 cizích jazyků (francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk a italský jazyk).
 
Pedagogický sbor se rozrostl o 6 nových pedagogických pracovníků. Do IV.B nastoupila k pí učitelce Chudíkové jako asistentka pedagoga paní Dis. Klára Neradová. Na II. stupeň jsme přijali 5 nových učitelů. Do VI.A nastoupila paní Bc. Martina Diblíková, která koncem srpna složila magisterskou zkoušku z českého jazyka, pedagogiky a psychologie a dokončuje na pedagogické fakultě studium dějepisu. Do VI. B přišla aprobovaná učitelka přírodopisu a tělesné výchovy paní Mgr. Marie Točíková, která bude též vyučovat výchovy ke zdraví. Novou vyučující matematiky je paní učitelka Mgr. Dana Řezníková, která vystudovala MFF UK v oboru matematika a deskriptivní geometrie a nastupuje jako třídní učitelka v VI.D. Novými netřídními učiteli je pan Ing. Pavel Branšovský, který bude vyučovat informatiku a pracovní činnosti, a paní Mgr. Zuzana Lanzendörferová, která bude vyučovat výtvarnou výchovu a nabízí žákům II. stupně výtvarný kroužek.
 
Stoupající počty žáků a zaměstnanců kladou vyšší nároky na provoz školy, organizaci výuky, tvorbu rozvrhu a především na osobnostní a profesní připravenost a vybavenost vyučujících. Bez kvalitních učitelů bychom ale nedosahovali nadprůměrných výsledků. Jsem rád, že mám jako ředitel školy v pedagogickém sboru výborné učitelky a učitele, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny i trenéry, kteří dělají naší škole dobré jméno a zvyšují její prestiž. Proto věnujeme při náboru nových pedagogických pracovníků velkou pozornost jejich odborné vybavenosti a osobnostní kvalitě a usilujeme zároveň o to, aby měli co nejlepší podmínky pro svou práci (materiální, technické, finanční).
 
Interaktivní tabule, dataprojektor a počítač s připojením k internetu je v každé kmenové i odborné učebně.  Stejně jako v loňském roce povedou vyučující elektronické třídní knihy a veškeré údaje o žácích pouze v počítači v programu Bakaláři. Bez problémů jsme přešli od 2. pololetí loňského roku na elektronické žákovské knížky. Kvalitně vybavené a velmi pěkné jsou odborné učebny přírodopisu, chemie – fyziky, cizích jazyků a hudební výchovy. Žáci III.A vedení paní učitelkou Coufalovou používají při výuce mimo učebnic i tablety, kterých máme v této třídě k dispozici 30. Používáme ale i drobnou didaktickou techniku, velké množství učebních pomůcek a kvalitní učebnice.
 
Ve škole jsou dvě počítačové učebny (s 20 a 30 PC), z nichž v první je zastaralý hardware, který plánujeme nahradit novými 20 počítači v rámci projektu Šablony II na jaře příštího roku.
 
Během uplynulých šesti let jsme pořídili do 25 tříd I. i II. stupně nový školní nábytek jako skříňky, police a knihovny, které společně s žákovskými skříňkami a novými nastavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi vytvářejí krásné a moderní prostředí a poskytují žákům a vyučujícím dostatek prostoru pro ukládání věcí a pomůcek. Jsem rád, že máme zrekonstruovaná všechna WC, téměř ve všech učebnách nainstalovaná nová osvětlovací tělesa s tichým chodem, nová osvětlení ve všech třech tělocvičnách, zateplený plášť budovy s novou fasádou, zavedenou počítačovou regulaci topenízmodernizované šatny I. i II. stupně s žákovskými skříňkami. V květnu jsme vytvořili v prostorách naší školy tři čtenářské koutky (dva pro žáky I. stupně v pavilonu B1 a jeden pro žáky II. stupně v pavilonu B4), abychom podpořili a rozvinuli čtenářskou gramotnost dětí. Ve zvelebování a modernizování technických podmínek, výměně nábytku a v estetizaci školního prostředí budeme samozřejmě pokračovat i v letošním školním roce. Velmi pěkný nábytek (lichoběžníkově řešené stoly a nové židličky, skříňky na míru a regály) pořídíme i do zbývajících oddělení školní družiny.
 
Protože věnujeme velkou pozornost školnímu klimatu, estetizaci školního prostředí, prevenci šikany, partnerství a demokratičnosti v našich vztazích, nadstandardním preventivním programům, rozvoji sociální inteligence, slušnosti, úctě, toleranci a respektu, všechny tři prestižní tituly (Společensky odpovědná škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii) nám právem patří. Jako Společensky odpovědná škola nemyslíme jenom sami na sebe, ale snažíme se pomoci jiným, kteří naši pomoc potřebují. Zorganizujeme proto i letos čtyři charitativní sbírky a akce: Srdíčkové dny, Červenou stužku, Žlutý květ a Run and Help.
 
Úspěchy našich žáků a učitelů v letech minulých, dobré jméno školy, její tradice a kredit jsou pro nás pro všechny velkým závazkem ale zároveň i výzvou v novém školním roce 2018/2019 dokázat sami sobě, rodičům, představitelům Městské části Praha 13, ale i široké veřejnosti, že jsme schopni na ně navázat, potvrdit je a případně je i rozšířit a překonat. Jednou z výzev pro mě jako ředitele školy je podruhé získat národní cenu za společenskou odpovědnost. Proto jsem přes prázdniny naši školu přihlásil do Národní rady kvality, odeslal jsem podkladovou zprávu o naší škole a budu se snažit ji v září 2018 před hodnotitelským týmem obhájit. Čeká nás řada nových úkolů, ale především každodenní náročná a poctivá školní práce. Čekají nás opět olympiády, soutěže, turnaje, koncerty a představení, besedy, projekty, vzdělávací programy, akce, lyžařské výcvikové kurzy doma i v zahraničí, kurzy plavání, preventivní programy, adaptační kurzy, exkurze, výlety, školy v přírodě, raftařské kurzy, environmentální aktivity, zasedání žákovského parlamentu a mnoho dalších činností včetně sběru druhotných surovin (papíru, plastu a baterií). Díky sběrovým aktivitám sponzorujeme pražskou ZOO, které přispíváme 5 tisíc korun na chov ocelota stromového.  Jak vidíte, čeká nás jako obvykle hodně práce, ale jsem přesvědčen, že ji všichni společně zvládneme.
 
Těší mě, že každoročně nabízíme našim žákům a žákyním (díky ochotě, chuti a vstřícnosti našich učitelů a zároveň díky externím lektorům a trenérům) velký počet kroužků. Žáci 1. a 2. tříd mohou chodit do jazykového kroužku angličtiny. Ostatní žáci I. stupně se mohou přihlásit do výtvarně řemeslného kroužku nebo chodit na moderní gymnastiku, fotbal, míčové hry, badminton, judo nebo do pohybového Všeználka. Pokračovat bude i výuka deskových her Go. Žákům 4. a 5. tříd nabízíme počítačové kroužky a jazykové kroužky francouzštiny nebo němčiny. Jako nepovinný předmět (tj. zdarma) nabízíme dramatickou výchovu žákům 2. – 5. tříd. Pro žáky a žákyně od 4. ročníku výše, kteří se chtějí naučit hrát akordy na kytaru a k tomu si zazpívat, je určen kytarový kroužek pro začátečníky. Loňští kytaristé mohou navštěvovat kytarový kroužek pro pokročilé. Žáci II. stupně mohou v rámci Klubu mladých diváků navštěvovat různá operní, činoherní nebo muzikálová představení v pražských divadlech. Mladším i starším žákům a žákyním je určena nabídka výuky standardních a latinskoamerických tanců v taneční škole Ivy Langerové. Starší žáci a žákyně mohou pokračovat ve střelbě, florbalu, badmintonu, judu nebo docházet do nově otevřeného výtvarného kroužku. Nadále bude v prostorách naší školy probíhat i výuka hry na různé hudební nástroje, kterou zajišťují učitelé Fakultní základní umělecké školy ze Stodůlek.
 
Žáci 6. až 9. tříd letos opět obdrží žolík, který jim dává právo 1x v měsíci požádat vyučujícího, aby ho ústně ani písemně nezkoušel, když není na zkoušení připravený. Žáci od 4. do 9. tříd mohou školní život a prostředí aktivně ovlivňovat přes žákovský parlament, do kterého volí své třídní zástupce. S hrdostí připomínám, že naši školu, Městskou část Praha 13 a Hlavní město Prahu zastupovali v Národním parlamentu dětí a mládeže v minulých letech i dva žáci II. stupně naší školy. Bude-li příležitost, věřím, že své zastoupení v něm zase někdy budeme mít.
 
I v letošním školním roce budou všichni žáci I. stupně i II. stupně dostávat zdarma zhruba 1x za týden ovoce v rámci akce Ovoce do škol a zároveň i mléko v rámci státního programu Mléko do škol. Kromě toho budou mít k dispozici dva automaty na mléčné výrobky, a to na I. stupni v pavilonu B1 a dále ve 2. patře pavilonu B4, který mohou využívat prostřednictvím zakoupené kreditní karty i žáci II. stupně. K dispozici jsou všem žákům dva nápojové automaty s nabídkou minerálních vod a multivitamínů, a to u pavilonu B3 a na chodbě směrem k pavilonu I. stupně B1.
Kromě dvou nápojových automatů a dvou automatů na mléčné výrobky mají naši žáci druhým rokem k dispozici automat na školní pomůcky, ve kterém najdou sešity, tužky, pastelky, pravítka a další pomůcky.
 
Dny a týdny výuky budou příjemně doplňovány státními svátky, různými prázdninami i dny ředitelského volna. Věřím, že všichni uvítáte ředitelské volno, které bude ve čtvrtek 3. a v pátek 4. ledna 2019, které navazuje na Vánoční prázdniny. Do školy tak děti po Vánocích půjdou až 7. ledna 2019. Informace o organizaci školního roku, termíny prázdnin, třídních schůzek a další sdělení najdete na našich webových stránkách (Informace pro rodiče) i na školních vývěskách.
 
Vážení rodiče, prostřednictvím školské rady můžete aktivně spoluvytvářet příjemné klima naší školy, to jest prostředí, ve kterém budeme s Vašimi dětmi společně trávit podstatnou část pracovních dnů i týdnů, ale i řešit koncepční otázky a problémy školy. Vás – zákonné zástupce dětí – reprezentují dva rodiče, a to paní Mgr. Stanislava Andršová (předsedkyně školské rady) a pan Štěpán Salač. Věřím, že nám budete nápomocni stejně dobře jako i v minulých letech, kdy jste příspěvky na činnost školy umožnili nákupy knih do školní knihovny a čtenářských koutků, sladkosti na Mikulášskou nadílku, odměny pro děti při soutěžích a na Den dětí, nákupy učebních pomůcek, výtvarných potřeb a výukových programů apod. I v letošním roce se 30% z vybrané částky každé jednotlivé třídy vrátí do třídního fondu, o jehož čerpání budete spolurozhodovat ve shodě s návrhy třídní učitelky. Dovolte mi, abych Vám všem v novém školním roce popřál hodně zdaru, štěstí, pracovních i osobních úspěchů, optimismu, radosti a zdraví. Těším se s vámi se všemi na dobrou spolupráci. Přeji Vám úspěšný a dobrý školní rok 2018/2019.

    PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy