Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 3. 2023

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Navigace

Obsah

Informace pro rodiče žáků ZŠ Kuncova - školní rok 2022/2023

Ředitel školy:       PaedDr. Pavel Petrnoušek
 
konzultace:             po telefonické domluvě
 
Zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD: Mgr. Eva Coufalová
 
konzultace:             po telefonické domluvě
 
Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk
 
konzultace:             po telefonické domluvě
 
Výchovný poradce: Mgr. Alena Klimt pro I. st. a Mgr. Jiřina Vojáčková pro II. stupeň
 
konzultace:             po telefonické domluvě
 
Školní psycholog: Mgr. Kristýna Hrbková
 
konzultace:             po telefonické domluvě
 
Telefony:               - ředitel                   - 235 520 991
  • sekretariát           - 235 520 975
  • školní družina - mobil 603 159 021
  • školní jídelna - 235 517 307
e-mail:                                 info@zskuncova.org
Prezentace školy:               http://www.zskuncova.org
 
1. Organizace školního roku 2022/2023
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Adaptační kurzy: VI.C 15. - 16. 9. 2022; VI.A 17. - 18. 10. 2022; VI.B 24. – 25. 10. 2022.
Komunální volby : pátek 23. září 2022 – sobota 24. září 2022.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Ředitelské volno připadne na pátek 18. listopadu 2022.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny proběhnou od 13. března do 19. března 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13 do 18 hodin a v
  pátek 14. dubna 2023 od 13 do 17 hodin.
Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022.
Lyžařský výcvik. kurz: termíny budou upřesněny.
LVK pro žáky 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací): termín bude upřesněn.
 
Přihlášky na střední školy ve školním roce 2022/2023:
Uchazeč o SŠ s talentovou zkouškou odevzdá řediteli SŠ potvrzenou přihlášku do 30.11.2022. Uchazeč předloží přihlášku (vzory tiskopisů) ke kontrole výchovné poradkyni nejpozději 20.11.2022. Dále může přidat další dvě přihlášky v únoru. Pro toto kolo přijímacího řízení tiskneme přihlášky z Bakalářů. Bližší pokyny a informace Vám budou sděleny v listopadu 2022. Zápisový lístek vydává ZŠ, slouží k potvrzení zájmu uchazeče o SŠ. Na víceletá gymnázia se přihlášky předkládají do 17.2.2023
Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2023. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. Od školního roku 2016/2017 jsou povinné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a z matematiky.

2.Vzdělávací programy

Ve školním roce 2022/2023 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007 (v 1. až 9. ročníku). ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace basketbal, judo) a výtvarnou výchovu (výtvarné techniky, dějiny umění).
 
3.Organizační náležitosti
Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci RODIČE - Ke stažení.)
Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné
omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.
Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.
Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od
 počátku nepřítomnosti žáka,  po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů.
Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele
školy
 
Školní družina
Provoz školní družiny:           6:30 – 7:40 hod.                     11:40 – 17:30 hod.
Platba za pololetí činí 1000,- Kč a platí se bankovním převodem
 
4.Školní jídelna
Ceny obědů: žáci 6 10 let → 33,- Kč, žáci 11 14 let → 35,- Kč, žáci starší 15 let→ 37,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo složenkou na účet ŠJ. Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze dvou nabízených jídel pomocí ISIC karty nebo v aplikaci strava.cz (jídelna 0936)
Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně, telefonicky, mailem nebo pomocí aplikace nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den; není -
li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní náklady.
  1. Nabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky
Nepovinný předmět: cvičení z českého jazyka (9. roč.)
 
Placené kroužky: Anglický jazyk (pro 1. roč.), Anglický jazyk (pro 2. roč.), Malý průzkumník přírody (1. - 3. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí),  Hra na kytaru (nejpokročilejší), Počítačové kroužky (2. – 3. roč.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Badminton (začínající od 4. roč.), Badminton (pokročilí od 6. roč.), Fotbal (1. - 3. r. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. roč.), Všeználek, Top Dance Prague (1. – 9. roč.), Moderní gymnastika (1. - 9. roč.), Hra Go
(3. – 9. roč.), Florbal pro I. st., Florbal pro II. st., Střelba, oddělení FZUŠ, popř. jiné
 
6.Školská rada
Připomínky rodičů (s uvedením návrhu, kontaktní adresy a telefonu) zasílejte poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou po dohodě se všemi členy ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2022/2023 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu činnosti žáků a zajištění výchovně vzdělávacích úkolů). Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.
Schůze školské rady proběhnou: ve středu 12. října 2022, v pondělí 23. ledna 2023, v pondělí
26. června 2023.
 
7.Třídní schůzky
  Vždy v pondělí: 12. září 2022, 28. listopadu 2022 (změna), 9. ledna 2023, 17. dubna 2023, 5. června 2023.
na I. stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod.
Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod.
Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 12. června 2023 od 16:30 hod.
 
8.Pedagogické rady
  Vždy v pondělí: 1. září 2022, 28. listopadu 2022 (změna), 23. ledna 2023, 17. dubna 2023 a 26. června 2023