Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 5. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Navigace

Obsah

Informace pro rodiče žáků ZŠ Kuncova - školní rok 2020/2021

Ředitel školy:       PaedDr. Pavel Petrnoušek

konzultace:             po telefonické domluvě

Zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD: Mgr. Jana Faltejsková

konzultace:             po telefonické domluvě

Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk                           

konzultace:             po telefonické domluvě 

Výchovný poradce: Mgr. Alena Klimt pro I. stupeň

                                  a Mgr. Jiřina Vojáčková pro II. stupeň

konzultace:             po telefonické domluvě

Telefony:               - ředitel - 235 520 991

  • sekretariát    - 235 520 975
  • školní družina - mobil 603 159 021
  • školní jídelna - 235 517 307

e-mail:                                  info@zskuncova.org

Prezentace školy:                http://www.zskuncova.org

 

 
1. Organizace školního roku 2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Ředitelské volno připadne pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny proběhnou od 22. února do 28. února 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021 Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 13 do 18 hodin a v
  pátek 9. dubna 2021 od 13 do 17 hodin.
Den otevřených dveří se uskuteční podle aktuální epidemiologické situace.
Lyžařský výcvik. kurz pro žáky 7. ročníku  (7. B, 7. C) bude od 8. ledna do 15. ledna 2021.
Lyžařský výcvik. kurz pro žáky 7. ročníku  (7. A) bude od 16. ledna do 22. ledna 2021.
LVK pro žáky 8. – 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací) bude od  7. března do 13. března 2021.
Podmínky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021:
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory). Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu řediteli základní školy nejpozději do pátku 19. února 2021.
Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2021. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. Od školního roku 2016/2017 jsou povinné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a z matematiky.
 
2.Vzdělávací programy
Ve školním roce 2020/2021 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007 (v 1. až 9. ročníku). ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace basketbal, judo) a výtvarnou výchovu (výtvarné techniky, dějiny umění).
 
 
3.Organizační náležitosti
Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci RODIČE - Ke stažení.)
Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné
omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.
Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.
Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od
 počátku nepřítomnosti žáka,  po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů.
Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele
školy, pak teprve na odbor školství ÚMČ Praha 13 popř. ČŠI.
4.Školní družina
Provoz školní družiny:           6:30 – 7:40 hod.                     11:40 – 17:30 hod.
Platba za pololetí činí 1000,- Kč a platí se bankovním převodem
5.Školní jídelna
placení obědů: žáci 6 10 let → 30,- Kč, žáci 11 14 let → 32,- Kč, žáci starší 15 let→ 34,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo inkasem na účet ŠJ. Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze dvou nabízených jídel pomocí ISIC karty.
Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně, telefonicky, mailem nebo pomocí karty nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není -li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní náklady.
 
  1. Nabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky
Nepovinný předmět: dramatická výchova (3. – 5. ročník), ekologická praktika (4. – 5. ročník), ekologická praktika (6. – 7. ročník)
 Placené kroužky: Anglický jazyk (pro 1. roč.), Anglický jazyk (pro 2. roč.), Francouzský jazyk (4. – 5. roč.), Německý jazyk (4. – 5. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí),
Hra na kytaru (nejpokročilejší), Počítačové kroužky (2. – 4. roč.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Výtvarný kroužek (II. st.), Badminton (začínající od 4. ročníku), Badminton (pokročilí od 7. ročníku), Fotbal (1. - 3. r. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola Ivy Langerové (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal pro I. st., Florbal pro II. st., Střelba, oddělení FZUŠ popř. jiné
 
7.Školská rada
Připomínky rodičů (s uvedením návrhu, kontaktní adresy a telefonu) zasílejte poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou po dohodě se všemi členy ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2020/2021 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu činnosti žáků a zajištění výchovně vzdělávacích úkolů). Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.
8.Třídní schůzky:
Podle aktuální epidemiologické situace na I. stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod.
Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod.
Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 14. června 2021 od 16:30 hod.
9.Pedagogické rady:
  1. září 2020, 9. listopadu 2020, 25. ledna 2021, 19. dubna 2021 a ve čtvrtek 24. června 2021