Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

12. 8. 2022

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Navigace

Obsah

Informace pro rodiče žáků ZŠ Kuncova - školní rok 2021/2022
 
Ředitel školy:   PaedDr. Pavel Petrnoušek
konzultace:      po telefonické domluvě
 
 Zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD: Mgr. Tomáš Bartoníček
konzultace:      po telefonické domluvě
 
 Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk
konzultace:      po telefonické domluvě
Výchovný poradce: Mgr. Alena Klimt pro I. st. a Mgr. Jiřina Vojáčková pro II. stupeň
konzultace:      po telefonické domluvě
Telefony:       
  • ředitel           - 235 520 991
  • sekretariát   - 235 520 975
  • školní družina - mobil 603 159 021
  • školní jídelna - 235 517 307
e-mail:                       info@zskuncova.org
 
Prezentace školy:    http://www.zskuncova.org
1.Organizace školního roku 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Adaptační kurzy pro žáky všech tří tříd 6. ročníku se budou konat v měsíci září v ZŠ Kuncova.
Parlamentní volby se uskutečnípátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. 
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny proběhnou od 7. března do 13. března 2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022, pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek  1. září 2022.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13 do 18 hodin a v
  pátek 8. dubna 2022 od 13 do 17 hodin.
Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 24. listopadu 2021.    ZRUŠENO z důvodu pandemie!!
Lyžařský výcvik. kurz pro žáky 7. ročníku  (7. C, 7. D): 22. ledna - 28. ledna 2022.
Lyžařský výcvik. kurz pro žáky 8. ročníku  (8. B, 8. C): 7. ledna - 14. ledna 2022.
Lyžařský výcvik. kurz pro žáky 8. ročníku  (8. A):19. února - 25. února 2022.
LVK pro žáky 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací): 31. ledna - 5. února 2022. OBSAZENO!
Podmínky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022:
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory). Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu řediteli základní školy nejpozději do pátku 18. února 2022.
Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2022. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. Od školního roku 2016/2017 jsou povinné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a z matematiky.
 
 
2.Vzdělávací programy
 
Ve školním roce 2021/2022 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007 (v 1. až 9. ročníku). ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace basketbal, judo) a výtvarnou výchovu (výtvarné techniky, dějiny umění).
 
3.Organizační náležitosti
 
Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci RODIČE - Ke stažení.)
Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné
omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.
Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.
Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od
 počátku nepřítomnosti žáka,  po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů.
Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele
školy, pak teprve na odbor školství ÚMČ Praha 13 popř. ČŠI.
 
4.Školní družina
 
Provoz školní družiny: 6:30 – 7:40 hod.         11:40 – 17:30 hod.
Platba za pololetí činí 1000,- Kč a platí se bankovním převodem
 
5.Školní jídelna
 
placení obědů: žáci 6 10 let → 30,- Kč, žáci 11 14 let → 32,- Kč, žáci starší 15 let→ 34,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo složenkou na účet ŠJ. Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze dvou nabízených jídel pomocí ISIC karty.
Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně, telefonicky, mailem nebo pomocí karty nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není -
li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní náklady.
 
  1. Nabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky
Nepovinný předmět: dramatická výchova (4. ročník), ekologická praktika (4. – 5. ročník), ekologická praktika (6. – 7. ročník)
Placené kroužky: Anglický jazyk (pro 1. roč.), Anglický jazyk (pro 2. roč), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí),
Hra na kytaru (nejpokročilejší), Počítačové kroužky (2. – 3. roč.), Media a jejich svět (6.-9. roč.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Výtvarný kroužek (II. st.), Badminton (začínající od 4. ročníku), Badminton (pokročilí od 7. ročníku), Fotbal (1. - 3. r. – H), Fotbal (6. – 9.r.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola Ivy Langerové (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal pro I. st., Florbal pro II. st., Střelba, oddělení FZUŠ popř. jiné
 
7.Školská rada
Připomínky rodičů (s uvedením návrhu, kontaktní adresy a telefonu) zasílejte poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou po dohodě se všemi členy ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2021/2022 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu činnosti žáků a zajištění výchovně vzdělávacích úkolů). Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.
 
8.Třídní schůzky:
Podle aktuální epidemiologické situace ve škole nebo online na I. stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod. Plánované dny 13. září 2021, 8. listopadu 2021, 17. ledna 2022, 11. dubna 2022, 6. června 2022
Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod.
Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 13. června 2022 od 16:30 hod.
 
9.Pedagogické rady:
  1. září 2021, 8. listopadu 2021, 24. ledna 2022, 11. dubna 2022 a v pondělí 27. června 2022