Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Výchovný poradce

Výchovný poradce představuje základní úroveň poradenského systému. Náplň práce výchovného poradce, stejně jako metodika prevence a školního psychologa je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb. Výchovný poradce poskytuje podporu žákům, učitelům a rodičům zejména v případech zhoršeného prospěchu žáků, při potížích v učeních či poruchách chování.  

 1. Výchovný poradce pro první stupeň

Náplň práce:

 • metodické vedení asistentů pedagoga a jejich koordinace
 • žáci se SVP - administrativní a metodická činnost, zprostředkování diagnostiky s ŠPZ, evidence zpráv z vyšetření, koordinace vzniku IVP
 • metodická a informační podpora učitelů s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP
 • péče o žáky s neprospěchem či se zvýšenou absencí
 • řešení přestupků proti školnímu řádu
 • koordinace spolupráce s dalšími institucemi (OSPOD, SVP, apod.)

Kontakt: Mgr. Alena Klimt, e-mail: a.klimt@zskuncova.org 

 1. Výchovný poradce pro druhý stupeň

Náplň práce:

 • kariérové poradenství - zprostředkování informací žákům a rodičům, administrativa, zajištění skupinové návštěvy poradenského zařízení, poskytnutí individuálních konzultací
 • žáci se SVP - administrativní a metodická činnost, zprostředkování diagnostiky s ŠPZ, evidence zpráv z vyšetření, koordinace vzniku IVP
 • metodická a informační podpora učitelů s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP
 • péče o žáky s neprospěchem či se zvýšenou absencí
 • řešení přestupků proti školnímu řádu
 • koordinace spolupráce s dalšími institucemi (OSPOD, SVP, apod.)

Kontakt: Mgr. Jiřina Vojáčková e-mail: j.vojackova@zskuncova.org

Ocenění a projekty


nahoru