Menu
Základní škola Kuncova
Kuncova

Přestup do ZŠ Kuncova

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí,

v případě, že zvažujete přestup svého dítěte do jakéhokoliv ročníku ZŠ Kuncova (vyjma budoucího 6. ročníku viz informace níže) se, prosím, vždy předem obracejte na ředitele školy buď telefonicky (235 520 991), mailem (reditel@zskuncova.org), nebo osobní návštěvou ve škole. Dostanete tak včas informaci o tom, zda je ve třídě nebo ročníku, kam chcete, aby vaše dítě přestoupilo, volné místo, nebo je kapacita třídy a celého ročníku maximálně naplněná.

Přestup do 6. ročníku ZŠ Kuncova

Vážení rodiče, zájemci o přestup Vašich dětí z jiných škol do naší školy, 

oznamuji Vám, že z důvodu naplněnosti všech tří stávajících 5. tříd je zbytečné, abyste hned po skončení I. pololetí zasílali žádosti o přestup z jiných škol do budoucího 6. ročníku naší školy, dokud neproběhne na jaře 2024 přijímací řízení na osmiletá gymnázia a nevyjasní se, kolik míst se v ročníku uvolní.

Po ověření skutečnosti (telefonicky, mailem, osobní návštěvou), kolik je volných míst v budoucím 6. ročníku (odhadujeme, že bude 12 – 13 volných míst), plánujeme přijímání žádostí o přestup nejdříve od 20. 5. 2024. V případě, že obdržíme více žádostí, než bude volných míst, rozhodne o přestupu los.

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít tři 6. třídy.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova


Od školního roku 2011/2012 se v ZŠ Kuncova vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání KUSTOD (č. j. 551/2007) od 1. do 9. ročníku.

Od 6. ročníku v rámci ŠVP ZV KUSTOD a v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a dle § 9 (Rozvoj nadání žáků) a čl. (1) nabízíme a zajišťujeme pro všechny žáky II. stupně rozšířenou výuku ve čtyřech specializovaných skupinách, a to matematické, jazykové, sportovní a výtvarné.

Od 6. ročníku nezřizujeme specializované třídy, ale žákovské skupiny, a to tak, aby v každé třídě byli zastoupeni žáci i žákyně se všemi čtyřmi specializacemi. Do specializovaných skupin (matematické, jazykových, sportovní a výtvarné) se žáci ze všech tříd v ročníku spojují třikrát týdně.

Na školní rok 2024/2025 nabízíme rozšířenou výuku:

  • jazyků Typ: PDF dokument, Velikost: 458.43 kB Typ: PDF dokument, Velikost: 585.35 kB (anglický jazyk – německý jazyk a anglický jazyk – španělský jazyk)
  • matematiky a informatiky Typ: PDF dokument, Velikost: 436.74 kB
  • tělesné výchovy Typ: PDF dokument, Velikost: 437.87 kB (judo, basketbal)
  • výtvarné výchovy Typ: PDF dokument, Velikost: 437.08 kB (výtvarné techniky, dějiny umění)

Minimální počet žáků ve specializované skupině je 12. Žáci všech skupin budou mít s výjimkou rozšířené výuky (dle zařazení) společnou výuku ostatních předmětů v kmenových třídách a budou rozděleni tak, aby v každé 6. třídě byli zastoupeni zhruba stejně početně žáci dle prospěchu a pohlaví.

PaedDr. Pavel Petrnoušek v. r., ředitel školy

Ocenění a projekty


nahoru