Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

31. 5. 2020

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Navigace

Obsah

Výuka jazyků

Od školního roku 2013/2014 vyučujeme v naší škole 6 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk a italský jazyk.
Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé.
Výuka anglického jazyka probíhá v 1. i ve 2. ročníku formou jazykového kroužku s jednohodinovou týdenní dotací. Malí žáci nepoužívají žádné učebnice, smyslem výuky je si hravou formou osvojit zvukovou (fonetickou) a základní slovní (lexikální) podobu anglického jazyka popř. gramatické ustálené vazby. Výuka je za úplatu, ale není drahá. Kroužky vedou kvalifikované vyučující anglického jazyka z naší školy.
Vedle toho mají žáci 1. ročníku možnost chodit i do anglické družiny, kterou jim od školního roku 2015/2016 nabízí a ve spolupráci se školou zajišťuje soukromá jazyková agentura ALTERNATIV.cz Anglická družina probíhá třikrát týdně od 13 do 16 hodin pod vedením rodilé mluvčí a za přítomnosti českého asistenta a vychovatelky školní družiny. Všechny činnosti jsou řízeny a komentovány v anglickém jazyce, který se děti naučí vnímat jako přirozený jazyk komunikace.
Druháci a třeťáci mohou mít s rodilou mluvčí angličtinu v anglickém klubu, a to jednou týdně v odpoledním tříhodinovém bloku. Anglický klub provozuje v naší škole již několik let jazyková agentura ALTERNATIV.cz Mluvčí řídí veškeré činnosti dětí pouze anglicky. Je-li dětí ve skupině více než 15, asistuje mluvčí(mu) česká asistentka nebo asistent, kteří anglický jazyk rovněž ovládají.
Výuka jazyků
Od 3. ročníku
mají všichni žáci a žákyně povinně 3 hodiny angličtiny týdně. Žáci 3. - 5. tříd mají v každém ročníku angličtinu ve svých třídách, podle úrovně znalostí angličtiny žáky dělíme do tří jazykových úrovní až od 6. do 9. ročníku, a to základní, mírně pokročilé a pokročilé. Jednotlivé úrovně jsou prostupné podle snahy, výsledků a práce žáka. Pro výuku anglického jazyka byly vybrány učebnice odpovídající požadavkům SERR pro výuku jazyků Explore Together pro 3. – 4. ročník a Project Third Edition pro 5. – 9. ročník.
Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny. Při dostatečném zájmu rodičů můžeme otevřít pro děti i jazykový kroužek španělštiny nebo italštiny.
Od 6. ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně v jazykových skupinách po 8 – 16 žácích. Práce v menších skupinách umožňuje plnit především komunikativní cíl výuky cizího jazyka. Jako druhý cizí jazyk si žáci nejčastěji volí němčinu nebo francouzštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Těmto žákům od 7. ročníku přidáváme k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně.
Od 7. ročníku mají všichni žáci a žákyně (tj. i žáci matematické, výtvarné a sportovní studijní skupiny) povinně vedle angličtiny další (druhý) cizí jazyk, a to německý, francouzský, španělský, ruský nebo italský s dvouhodinovou týdenní dotací.
Výuka probíhá nejčastěji v kvalitně vybavených jazykových učebnách, kde mají vyučující k dispozici interaktivní tabuli, počítač a dataprojektor. V pavilonu B4 je učebna ruštiny, němčiny, španělštiny a italštiny, angličtiny a jazyková laboratoř. Před vstupem do pavilonu B3 se nachází učebna francouzštiny a naproti ní jazyková učebna pro výuku angličtiny.
Průběžně jsou nakupovány slovníky, mapy a nové učebnice. Pro výuku němčiny používáme nové učebnice Beste Freunde s pracovními sešity. K výuce francouzštiny využíváme učebnice Extra 1 a Extra 2 a pracovní sešity. Pro výuku ruštiny máme učebnice Raduga 1 a Raduga 2 a také je doplňují pracovní sešity. Učebnice pro výuku výše uvedených cizích jazyků půjčujeme žákům zdarma, pracovní sešity objednáváme, ale hradí je zákonní zástupci dětí. Učebnice Aventura 1 s pracovním sešitem a CD pro výuku španělského jazyka tvoří komplet, který žákům zůstává, a proto celý set hradí rodiče. Podobně je tomu s učebnicí Italský jazyk, ke které patří CD.
Ve školním roce 2015/2016 zajišťuje výuku cizích jazyků celkem 7 vyučujících, z toho čtyři angličtinu, jedna němčinu a francouzštinu, jedna španělštinu a italštinu a jeden ruštinu. Aprobovanost výuky německého, francouzského, španělského, italského a ruského jazyka je 100%, aprobovanost výuky anglického jazyka je 98%.
Škola zajišťuje pro žáky poznávací zájezdy do Velké Británie a německy mluvících zemí a zapojuje se do mezinárodních projektů.
V letech 2011 - 2013 jsme se zúčastnili projektu COMENIUS, v jehož rámci jsme spolupracovali se dvěma školami v Belgii (Lieges a Visé), italskou školou v Bergamu a španělskou školou v Malaze. Hlavním dorozumívacím jazykem byla francouzština.