Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2019

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Obsah

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

P R O V O Z N Í   Ř Á D   Š K O L N Í    J Í D E L N Y

   

Organizace výdeje stravy

 

Příchod do ŠJ provádějí žáci podle školního řádu za dozoru k tomu určených pracovníků. Bez dozoru nemají   žáci do ŠJ přístup. Před vstupem si umyjí ruce a postaví se do řady, v jídelně se chovají ukázněně, nehlučí a nepředbíhají se. Strávník si před výdejem stravy vezme tác a příbory. Polévky vydává na požádání kuchařka, družinovým dětem paní vychovatelka. U stolu se chovají slušně, společensky a mluví potichu.

 

Strávník odchází, zanechá místo čisté, tác s nádobím odnáší na vyhrazené místo. Je-li u okénka na příjem nádobí fronta, nepředbíhá a zařadí se na její konec. Dojde-li k znečištění stravovacího místa, strávník nebo dozor upozorní pracovnici úklidu  a ta znečištění uklidí. Z jídelny neodnáší nádobí ani nezkonzumovanou stravu. Žáci v jídelně poslouchají pokyny dozorů, vedoucí ŠJ  a kuchařek. Připomínky ke stravování řeší vedoucí jídelny a ředitel školy.

 

V prostorách školní jídelny je zakázáno používat mobilní telefony.

 

Organizace provozu stravování

 

Vstup do ŠJ je dovolen v době od 11.30 do 14.00 hodin, žáci školy vstupují do ŠJ pouze v doprovodu dozorujících pedagogů, po odložení věcí a přezutí v šatnách v přízemí. Výdej pokrmů je od  11.30 do 14.00 hodin.

 

Výdej neodhlášené stravy do přinesených nádob je pouze první den nemoci strávníka od 11.30 - 11.40 hodin, další dny při nepřítomnosti žáka je nutné odhlásit (není nárok na stravu). Při neodhlášení stravy bude vybírána věcná a mzdová režie.

 

Pedagogický dozor je zajištěn ZŠ. Strávník se přihlašuje do ŠJ podáním přihlášky na stravování a zaplacením stravného. Výběr stravy je vždy den předem do 14.00 hodin, odhlášky obědů jsou také den předem do 14.00 hodin, v nezbytně nutných případech ráno do 8.00 hodin, vyjma dvou stravovacích dnů před koncem kalendářního a školního roku.

 

telefon, záznamník:   235 517 307

 

e-mail /den předem/:  jidelna@zskuncova.org

 

Každý strávník musí zakoupit kreditní kartu na výdej a výběr stravy a nosit ji denně na stravování. Pokud  strávník kartu zapomene, vyzvedne si náhradní lístek s číslem vybrané stravy v kanceláři ŠJ. V případě ztráty nebo znehodnocení, je povinen zakoupit si kartu novou.

 

Způsob platby stravného:  vždy předem  z  běžných účtů      

 

a/ paušálem – zavést si trvalý příkaz k platbě k 20. dni běžného měsíce na měsíc příští, dle vydaného   variabilního symbolu dítěte a účtu ŠJ

 

b/ inkasem – zavést si u běžného účtu souhlas s inkasem na základě dodaného čísla běžného účtu a vydaného variabilního symbolu dítěte a čísla účtu ŠJ

 

Strávníci jsou po připsání platby na účet automaticky přihlášeni na další měsíc. Přeplatky stravného z účtů se vrací  po ukončení školního roku. Z běžného účtu placeného formou trvalého příkazu i v lednu, pokud je přeplatek vyšší než 300,- Kč. Problémy s kartou, u výdeje strávník řeší ihned v kanceláři ŠJ.

 

Provozní hodiny v kanceláři ŠJ: 7.40 – 8.00 hodin a od 11.30 – 14.00 hodin

 

Ukončení stravování nebo přerušení docházky do ŠJ se oznamuje písemně.

 

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.2. 2018

 

Gabriela Zahrádková, vedoucí ŠJ                    PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy