Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 7. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Navigace

Obsah

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

pro

GYMNÁZIUM MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA 

                   

Organizace výdeje stravy

 

Příchod do ŠJ provádějí studenti podle školního řádu za dozoru k tomu určených pracovníků. Bez dozoru nemají studenti do ŠJ přístup.  V jídelně se chovají ukázněně, nehlučí a nepředbíhají se. Strávník si před výdejem stravy vezme tác a příbory. U stolu se chová slušně, společensky a mluví potichu.

Strávník odchází, zanechá místo čisté. Tác s nádobím odnáší na vyhrazené místo. Je-li u okénka na příjem nádobí fronta, nepředbíhá a zařadí se na její konec. Dojde-li k znečištění stravovacího místa, strávník nebo dozor, upozorní pracovnici úklidu a ta znečištění uklidí. Z jídelny neodnáší nádobí, ani nezkonzumovanou stravu. Strávníci v jídelně poslouchají pokyny dozorů, vedoucí ŠJ a kuchařek.

 

Připomínky ke stravování řeší vedoucí jídelny a ředitel školy.

 

V prostorách školní jídelny je zakázáno používat mobilní telefony.

 

Organizace provozu stravování

 

Vstup do ŠJ je dovolen v době od 11.30 do 14.00 hodin, studenti školy vstupují do ŠJ pouze v doprovodu dozorujících pedagogů po odložení svrchních oděvů  a přezutí v šatnách v přízemí.

 

Výdej pokrmů je od 11.30 do 14.00 hodin, uzavření jídelny ve 14.15 hodin. Pedagogický dozor je zajištěn Gymnáziem MVVP.

 

Výdej neodhlášené stravy do přinesených nádob je pouze první den nemoci strávníka od 11.30 - 11.40 hodin, další dny při nepřítomnosti žáka je nutné odhlásit (není nárok na stravu). Při neodhlášení stravy bude vybírána věcná a mzdová režie.

 

Pedagogický dozor je zajištěn zaměstnanci gymnázia. Strávník se přihlašuje do ŠJ podáním přihlášky na stravování a zaplacením stravného. Výběr stravy je vždy den předem do 14.00 hodin, odhlášky obědů jsou také den předem do 14.00 hodin, v nezbytně nutných případech ráno do 8.00 hodin, vyjma dvou stravovacích dnů před koncem kalendářního a školního roku.

 

telefon, záznamník:   235 517 307

 

e-mail /den předem/:  jidelna@zskuncova.org

 

Každý strávník musí zakoupit kreditní kartu na výdej a výběr stravy a nosit ji denně na stravování. Pokud strávník kartu zapomene, vyzvedne si náhradní lístek s číslem vybrané stravy v kanceláři ŠJ. V případě ztráty nebo znehodnocení, je povinen zakoupit si kartu novou.

 

Způsob platby stravného:  vždy předem  z  běžných účtů     

a/ paušálem – zavést si trvalý příkaz k platbě k 20. dni běžného měsíce na měsíc příští, dle vydaného variabilního symbolu dítěte a účtu ŠJ

b/ inkasem – zavést si u běžného účtu souhlas s inkasem na základě dodaného čísla běžného účtu a vydaného variabilního symbolu dítěte a čísla účtu ŠJ

 

Strávníci jsou po připsání platby na účet automaticky přihlášeni na další měsíc. Přeplatky stravného z účtů se  vrací  po ukončení školního roku. Z běžného účtu placeného formou trvalého příkazu i v lednu, pokud je přeplatek vyšší než 300,- Kč. Problémy s kartou, u výdeje strávník řeší ihned v kanceláři ŠJ.

 

Provozní hodiny v kanceláři ŠJ: 7.40 – 8.00 hodin a od 11.30 – 14.00 hodin

 

Ukončení stravování nebo přerušení docházky do ŠJ se oznamuje písemně.

 

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.2. 2018

 

Gabriela Zahrádková, vedoucí ŠJ                    PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy