Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 5. 2019

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Obsah

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Kontaktní informace

 Vedoucí školní jídelny

Zahrádková Gabriela

 Hospodářka

Plhalová Jaroslava

 Vedoucí kuchařka

Vorlová Jiřina

 Telefon

235 517 307

 E-mail

jidelna@zskuncova.org

 Pracovní doba školní jídelny

7:00 - 15:00 hodin

 Provoz v kanceláři ŠJ

7:40 - 8:00; 11:30 - 14:00 hodin

 Výdejní doba

11:30 - 14:00 hodin

 

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má předem zaplaceno. Dítě má nárok na dotovaný oběd, pouze je-li přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti - výdej do přinesených nádob. Strávník má možnost vybrat si z maximálně tří druhů jídel ve dnech pondělí až pátek. Změna jídelníčku vyhrazena.

Výše stravného

 Od 1. února 2018 platí tato výše plateb:

Orientační zařazení

Strávníci narození

CENA ZA 1 OBĚD

I. stupeň

od 1.9.2007 a mladší

28,- Kč

II. stupeň

od 1.9.2003 do 31.8.2007

30,- Kč

III. stupeň

do 31.8.2003

32,- Kč

Cizí strávníci

 

80,- Kč

 
Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1.9. do 31.8. následujícího roku).
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Při platbách inkasem z běžného účtu může být platba až 23 obědů v měsíci:
 
644,- Kč; 690,- Kč a 736,- Kč. 
 
Prosím, zkontrolujte si zadané limity pro měsíční inkaso!

Hrazení obědů

Složenkou, předložit nejpozději den před stravováním

 

Sporožirem, vždy ke 25. v měsíci

číslo sběrného účtu -  100249831 / 0800 + VS dítěte

POZOR! ZMĚNA!! 

9232051/0100 + Vs dítěte

Převodem z běžného účtu u bank paušálem, vždy do 20. předcházejícího měsíce

číslo účtu ŠJ -  9232051 / 0100 + VS dítěte

Převodem z běžného účtu u bank inkasem, vždy do 20. předcházejícího měsíce

číslo účtu ŠJ -  9232051 / 0100 + VS dítěte


Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný.
Vyúčtování stravného se provádí bezhotovostně vždy na konci školního roku.

 

Identifikační karty

Záloha na kartu je 36,- Kč. Bez karty není možné se stravovat, pomocí karty a jejího identifikačního kódu si strávník objednává nebo odhlašuje oběd a prokazuje se u výdeje obědů. Při ztrátě nebo poškození je nutné zakoupit novou kartu.
 

Odhlašování obědů

·  prostřednictvím karty ve snímači objednávkového počítače v jídelně - den předem

·  telefonicky, e-mailem {jidelna@zskuncova.org} nebo osobně v kanceláři ŠJ - do 14:00 na následující den, pouze z důvodu náhlé nemoci odhlášky nejpozději do 8:00 daného dne

·   Pokud strávník nemá přihlášen oběd, nelze mu ho vydat.
 

Objednávky

V případě nabídky ze dvou jídel je možné provést výběr maximálně na dobu, kdy je stanoven jídelníček v nabídce.
Volbu lze provést dvěma způsoby:
na druhý den prostřednictvím strojku objednávkového počítače v jídelně - identifikační kartou, na další dny domluvou v kanceláři jídelny

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, u vchodu č.1 do školy a na webových stránkách školy.

 

Provozní řád školní jídelny

 

Organizace výdeje stravy

 

Příchod do ŠJ provádějí žáci podle školního řádu za dozoru k tomu určených pracovníků. Bez dozoru nemají žáci do ŠJ přístup.

Před vstupem si umyjí roce a postaví se do řady, v jídelně se chovají ukázněně, nehlučí a nepředbíhají se. Strávník si před výdejem stravy vezme tác a příbory. Polévky vydává na požádání kuchařka, družinovým dětem paní družinářka. Strávníci si berou jen tolik jídla, kolik snědí. U stolu se chovají slušně, společensky a mluví potichu.

Z místa odchází, odnáší tác s nádobím na vyhrazené místo a zanechá místo čisté. Dojde-li k znečištění, strávník nebo dozor upozorní pracovnice a kuchyni a tyto znečištění uklidí.

Z jídelny neodnáší nádobí ani nezkonzumovanou stravu. Žáci v jídelně poslouchají pokyny dozorů, vedoucí ŠJ a kuchařek.

Po odchodu posledního strávníka pracovnice ŠJ zajistí uzamčení dveří a uzavření oken, zhasnutí světel. Připomínky ke stravování řeší vedoucí jídelny a ředitel školy.

 

Organizace provozu stravování

 

- vstup do ŠJ je dovolen v době od 11.30 do 14.00 hodin, žáci školy pouze v doprovodu dozorujících pedagogů po odložení věcí a přezutí v šatnách v přízemí

- výdej pokrmů je od 11.30 do 14.00 hodin, uzavření jídelny ve 14,15 hodin

- výdej neodhlášené stravy do přinesených nádob (pouze první den nemoci, další je nutné odhlásit) je od 11.30 do 11.40 – před příchodem žáků do ŠJ

- při nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na stravu, při neodhlášení stravy bude vybírána věcná a mzdová režie

- pedagogický dozor je zajištěn ZŠ

- strávník se přihlašuje do ŠJ podáním přihlášky na stravování a zaplacením stravného.

- odhlášky obědů jsou den předem, v nezbytně nutných případech ráno do 8.00 hodin vyjma dvou stravovacích dnů před koncem kalendářního a školního roku

- každý strávník musí zakoupit kreditní kartu na výdej a výběr stravy a nosit ji denně na stravování. Pokud si kartu zapomene, musí jít do kanceláře ŠJ pro náhradní lístek s číslem vybrané stravy. Při ztrátě nebo znehodnocení karty je povinen si zakoupit novou.

 

Způsob platby

– vždy předem

sporožirem – zavést si u sporožirového účtu souhlas s inkasem k 25. běžného měsíce na základě dodaného čísla  sporožirového účtu a vydaného variabilního symbolu dítěte a čísla sběrného účtu ŠJ, strávník je automaticky přihlášen na další měsíc /po oznámení neprovedených plateb je strávníkovi dodána složenka, kterou musí do 3 dnů uhradit a předložit/

z ostatních běžných účtů

o paušálem – zavést si trvalý příkaz k platbě k 20. běžného měsíce na měsíc příští na základě vydaného variabilního symbolu dítěte a účtu ŠJ,

o inkasem – zavést si u běžného účtu souhlas s inkasem na základě dodaného čísla  běžného účtu a vydaného variabilního symbolu dítěte a čísla účtu ŠJ, strávníci jsou po připsání platby na účet automaticky přihlášeni na další měsíc

- složenkou – předložit zaplacený ústřižek /příp. kopii/ nejpozději den pře zahájením stravování /do konce měsíce běžného na měsíc příští/, jinak není strávník na další měsíc přihlášen

- přeplatky stravného placeného ze sporožirového účtu a inkasem z běžného účtu se vrací po ukončení školního roku, z běžného účtu formou trvalého příkazu v lednu a červenci, platby složenkou se vrací v hotovosti při ukončení stravování v ŠJ

Problémy strávník řeší ihned v kanceláři ŠJ, menší děti s pomocí dozoru provozní hodiny v kanceláři ŠJ    7.40 – 8.00 hodin, 11.30 – 14.00 hodin.

Ukončení stravování – odchod z devátých tříd automaticky, ostatní během školní docházky neprodleně oznámit písemně ve školní jídelně.

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách základní školy.

Provozní řád školní jídelny dostává každý strávník s přihláškou na stravování, případné změny se řeší na třídních schůzkách.

Gabriela Zahrádková PaedDr. Pavel Petrnoušek
vedoucí ŠJ ředitel školy