Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 7. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Navigace

Obsah

Informace - školní rok 2017/2018

Ředitel školy:

PaedDr. Pavel Petrnoušek

konzultace po telefonické domluvě

Zástupkyně pro I. stupeň a školní družinu:

Mgr. Jana Faltejsková

konzultace po telefonické domluvě

Zástupce pro II. stupeň:

Mgr. Petr Vaněk

konzultace po telefonické domluvě

Výchovný poradce:

Mgr. Jiřina Vojáčková

konzultace po telefonické domluvě

 

Název a fakturační adresa školy:

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5

 

Telefony:

 

ředitel

235 520 991 

reditel@zskuncova.org

hospodářka

737 168 162

hospodarka@zskuncova.org

sekretariát

235 520 975, 235 520 976, 731 443 868

sekretariat@zskuncova.org

školní družina

mobil 603 159 021

druzina@zskuncova.org

školní jídelna

235 517 307 

jidelna@zskuncova.org

prezentace školy:

http://www.zskuncova.org

 

hlavní e-mail školy:

info@zskuncova.org

 

Organizace školního roku 2017/2018
 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. 
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 • Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku se konají: 5. - 6.9. 2017 pro žáky VI.A, 7. - 8.9.2017 pro žáky VI.B, 11. - 12.9.2017 pro žáky VI.C a 13. - 14.9.2016 pro žáky VI.D v ZŠ Kuncova.
 • Parlamentní volby se uskuteční v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.
 • Prezidentské volby – I. kolo se uskuteční v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. říjnapátek 27. října 2017.
 • Ředitelské volno připadne na pátek 29. září 2017, pondělí 30. dubna 2018pondělí 7. května 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
 • Jarní prázdniny proběhnou od 5. února do 11. února 2018.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března  a pátek 30. března 2018.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
 • Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 12. dubna od 13 do 18 hodin a v pátek 13. dubna 2018 od 13 do 17 hodin.
 • Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 22. listopadu 2017.
 • Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku na Šumavě bude od 13. ledna do 19. ledna 2018.
 • LVK pro žáky 8. – 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací) bude 18. února24. února 2018.
Podmínky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018:
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory). Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu ředitele základní školy nejpozději do pátku 18. února 2018. Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2018. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. Od školního roku 2017/2018 jsou povinné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a z matematiky.
Vzdělávací programy
Ve školním roce 2017/2018 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007  (v 1. až 9. ročníku).
ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech, nejčastěji se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace na míčové hry a judo) a výtvarnou výchovu.
Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci KE STAŽENÍ.)

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.

Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.

Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka, po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů v žákovské knížce.

Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele školy, pak teprve na odbor školství ÚMČ Praha 13 popř. ČŠI.

Školní družina
Provoz školní družiny: 6:30 – 7:40 hod. 11:40 – 17:30 hod. Platba za pololetí činí 1000,- Kč a platí se bankovním převodem
Školní jídelna
Placení obědů: žáci 6 – 10 let → 26,- Kč, žáci 11 – 14 let → 28,- Kč, žáci starší 15 let→ 30,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo složenkou na účet ŠJ. Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze dvou nabízených jídel pomocí karty v označovacím strojku. Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně, telefonicky, mailem nebo pomocí karty nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není- li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní náklady.
Nabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky
Nepovinné předměty: Dramatická výchova na I. stupni (2 oddělení)
Placené: Kroužek logopedické pomoci (pro 1.r. – 2 oddělení), Kroužek logopedické pomoci (pro 2.r.), Kroužek logopedické pomoci (pro 3.r.), Anglický jazyk (pro 1.r.), Anglický jazyk (pro 2.r.), Francouzský jazyk (4 – 5. r.), Německý jazyk (4. – 5. r.), Hra na kytaru (začínající od 4. r.), Hra na kytaru (pokročilí), Přípravné kurzy k přijímacímu řízení z Ma (9. r.), Počítačové kroužky (4. a 5. r.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Badminton (4. - 9. r.), Fotbal (1. - 3. r. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola Ivy Langerové (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal na II. st., Střelba, Šachový kroužek pro žáky I. st., Šachový kroužek pro žáky II. st., oddělení ZUŠ
Školská rada
Připomínky rodičů (s uvedením návrhu, kontaktní adresy a telefonu ) zasílejte poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou 5. října 2017, 25. ledna 2018 21. června 2017 od 17:00 hod. v ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2017/2018 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu zájmové činnosti žáků a výchovně vzdělávacích úkolů). Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.
Třídní schůzky:
vždy pondělí: 11. září 2017, 13. listopadu 2017, 8. ledna 2018, 9. dubna 2018, 4. června 2018 na I.stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod.
Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod.
Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 16:30 hod.
Pedagogické rady:
4. září 2017, 13. listopadu 2017, 29. ledna 2018, 9. dubna 2018 a 25. června 2018.