Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 7. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Navigace

Obsah

Informace - školní rok 2018/2019

Ředitel školy:

PaedDr. Pavel Petrnoušek

konzultace po telefonické domluvě

Zástupkyně pro I. stupeň a školní družinu:

Mgr. Jana Faltejsková

konzultace po telefonické domluvě

Zástupce pro II. stupeň:

Mgr. Petr Vaněk

konzultace po telefonické domluvě

Výchovný poradce:

Mgr. Jiřina Vojáčková

konzultace po telefonické domluvě

 

Název a fakturační adresa školy:

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5

 

Telefony:

 

ředitel

235 520 991 

reditel@zskuncova.org

hospodářka

737 168 162

hospodarka@zskuncova.org

sekretariát

235 520 975, 235 520 976, 731 443 868

sekretariat@zskuncova.org

školní družina

mobil 603 159 021

druzina@zskuncova.org

školní jídelna

235 517 307 

jidelna@zskuncova.org

prezentace školy:

http://www.zskuncova.org

 

hlavní e-mail školy:

info@zskuncova.org

 

 1. Organizace školního roku 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
 • Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku se konají: 5. - 6.9. pro žáky VI.A a VI.B a 10. – 11.9. pro žáky
 • VI.C a VI.D v ZŠ Kuncova.
 • Komunální volby se uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018.
 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Ředitelské volno připadne na čtvrtek 3. a pátek 4. ledna 2019. 
 • Vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. Jarní prázdniny proběhnou od 11. února do 17. února 2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
 • Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13 do 18 hodin a v pátek 5. dubna 2019 od 13 do 17 hodin.
 • Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 28. listopadu 2018.
 • Lyžařský výcvik. kurz pro žáky 7. ročníku (všechny třídy) bude od 12. ledna do 18. ledna 2019.
 • LVK pro žáky 8. – 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací) bude 17. února – 22. února 2019.

 

Podmínky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019:

 • Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory). Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu řediteli základní školy nejpozději do pátku 22. února 2019.
 • Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2019. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. Od školního roku 2016/2017 jsou povinné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a z matematiky.

 

2.Vzdělávací programy

Ve školním roce 2018/2019 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007 (v 1. až 9. ročníku).
ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace basketbal, judo)  a výtvarnou výchovu.
 

3.Organizační náležitosti

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci RODIČE - Ke stažení.)

Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné
omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.
 
Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.
 
Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka,  po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů.
 
Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele školy, pak teprve na odbor školství ÚMČ Praha 13 popř. ČŠI.
 

4.Školní družina

Provoz školní družiny:           6:30 – 7:40 hod.                     11:40 – 17:30 hod.
Platba za pololetí činí 1000,- Kč a platí se bankovním převodem
 

5.Školní jídelna

Placení obědů: žáci 6 10 let → 28,- Kč, žáci 11 14 let → 30,- Kč, žáci starší 15 let→ 32,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo složenkou na účet ŠJ. Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze dvou nabízených jídel pomocí karty v označovacím strojku.
Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně, telefonicky, mailem nebo pomocí karty nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není - li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní náklady.
Po otevření nové školní jídelny (26.9.2018) budou pravidla provozu školní jídelny aktualizována.
 
 1. Nabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky

Nepovinný předmět: dramatická výchova (2. – 5. ročník)
 Placené kroužky: Anglický jazyk (pro 1. roč.), Anglický jazyk (pro 2. – 5. roč.), Francouzský jazyk (4. – 5. roč.), Německý jazyk (4. – 5. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí), Počítačové kroužky (4. a 5. r.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Výtvarný kroužek (II. st.), Badminton (4. - 9. r.), Fotbal (1. - 3. r. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola Ivy Langerové (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal na II. st., Střelba, oddělení ZUŠ popř. jiné
 

7.Školská rada

Připomínky rodičů (s uvedením návrhu, kontaktní adresy a telefonu) zasílejte poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou 11. října 2018, 24. ledna 2019 a 13. června 2019 od 17:00 hod. ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2018/2019 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu činnosti žáků a zajištění výchovně vzdělávacích úkolů). Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.
 

8.Třídní schůzky:

vždy pondělí: 17. září 2018, 12. listopadu 2018, 14. ledna 2019, 15. dubna 2019, 3. června 2019
na I. stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod.
Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod.
Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 16:30 hod.
 

9.Pedagogické rady:

  3. září 2018, 12. listopadu 2018, 28. ledna 2019, 15. dubna 2019 a 24. června 2018