Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

10. 7. 2020

bo

Bude skoro jasno až polojasno, během odpoledne až oblačno a postupně místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle silné. Denní teploty 28 až 32°C. Noční teploty 15 až 11°C.

Navigace

Obsah

Informace pro rodiče žáků ZŠ Kuncova - školní rok 2019/2020

Ředitel školy:       PaedDr. Pavel Petrnoušek
  konzultace:             po telefonické domluvě
  Zástupkyně ředitele pro I. stupeň a ŠD:    Mgr. Jana Faltejsková
  konzultace:             po telefonické domluvě
  Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk
konzultace:             po telefonické domluvě
Výchovný poradce: Mgr. Alena Chudíková pro I. st. a Mgr. Jiřina Vojáčková pro II. stupeň
konzultace:             po telefonické domluvě
  Telefony:        
  • ředitel                - 235 520 991
  • sekretariát         - 235 520 975
  • školní družina   - mobil 603 159 021
  • školní jídelna    - 235 517 307
e-mail:                                 info@zskuncova.org
Prezentace školy:              http://www.zskuncova.org
 
1. Organizace školního roku 2019/2020
 
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku se konají: 16. - 17.9. pro žáky VI.A a VI.B a 18. – 19.9. pro žáky VI.C v ZŠ Kuncova.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Ředitelské volno připadne na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny proběhnou od 17. února do 23. února 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020 Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13 do 18 hodin a v pátek 3. dubna 2020 od 13 do 17 hodin.
Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019.
Lyžařský výcvik. kurz pro žáky 7. ročníku (všechny třídy) bude od 11. ledna do 17. ledna 2020.
LVK pro žáky 8. – 9. ročníku v Rakousku (zdokonalovací) bude 5. března – 11. března 2020.
Podmínky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020:
 
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat dvě přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory). Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Uchazeč předloží vyplněnou přihlášku ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu řediteli základní školy nejpozději do pátku 14. února 2020.
Potvrzenou přihlášku základní školou odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. března 2020. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. Od školního roku 2016/2017 jsou povinné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a z matematiky.
 
2.Vzdělávací programy
Ve školním roce 2019/2020 se na naší základní škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu KUSTOD čj. 551/2007 (v 1. až 9. ročníku). ŠVP ZV KUSTOD umožňuje žákům od 6. ročníku vybrat si rozšířenou výuku v různých předmětech se zaměřením na matematiku a informatiku, cizí jazyky, tělesnou výchovu (specializace basketbal, judo) a výtvarnou výchovu (výtvarné techniky, dějiny umění).
 
3.Organizační náležitosti
Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí na třídního učitele. (Formuláře ke stažení najdete na webových stránkách školy v sekci RODIČE - Ke stažení.)
Odchod z vyučování: Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné
omluvit předem písemně nebo telefonicky. Uvolněné žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce o uvolnění.
Uvolňování žáků na více dní: Žáka uvolňuje z vážných důvodů na jeden nebo dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů doporučené třídním učitelem. Součástí žádosti musí být závazné prohlášení rodičů, že zajistí doučení zameškaného učiva.
Omlouvání žáků: o důvodu nepřítomnosti dítěte je třeba informovat třídního učitele do 3 dnů od
 počátku nepřítomnosti žáka,  po příchodu doložit omluvenku nejpozději do 2 dnů.
Stížnosti: S problémy či stížnostmi, které nedokáže vyřešit třídní učitel, se obracejte vždy na ředitele
školy, pak teprve na odbor školství ÚMČ Praha 13 popř. ČŠI.
 
4.Školní družina
 
Provoz školní družiny:           6:30 – 7:40 hod.                     11:40 – 17:30 hod.
  Platba za pololetí činí 1000,- Kč a platí se bankovním převodem
 
5.Školní jídelna
placení obědů: žáci 6 10 let → 30,- Kč, žáci 11 14 let → 32,- Kč, žáci starší 15 let→ 34,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně, a to buď převodem z bankovního účtu, nebo složenkou na účet ŠJ. Platby jsou zálohové, tedy předem. Volba jídel: volí se den předem jedno ze dvou nabízených jídel pomocí ISIC karty.
Odhlašování obědů: obědy je nutné odhlašovat osobně, telefonicky, mailem nebo pomocí karty nejpozději tentýž den ráno do 8:00 hod. Při absenci žáka lze odebrat oběd pouze první den, není - li žák odhlášen další dny ze školního stravování, musí rodič uhradit i režijní náklady.
 

6. Nabídka pro volný čas žáků – nepovinné předměty, kroužky

Nepovinný předmět: dramatická výchova (2. – 5. ročník)

 
Placené kroužky: Anglický jazyk (pro 1. roč.), Anglický jazyk (pro 2. roč.), Francouzský jazyk (4. – 5. roč.), Německý jazyk (4. – 5. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (pokročilí), Počítačové kroužky (4. a 5. r.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Výtvarný kroužek (II. st.), Badminton (4. - 9. r.), Fotbal (1. - 3. r. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek, Taneční škola Ivy Langerové (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal na II. st., Střelba, oddělení ZUŠ popř. jiné
 
7.Školská rada
 
Připomínky rodičů (s uvedením návrhu, kontaktní adresy a telefonu) zasílejte poštou na školní adresu. Můžete také využít třídního učitele, vedení školy, schránku u sekretariátu nebo školní emailovou adresu. Schůze rady proběhnou 8. října 2019, 21. ledna 2020 od 17:00 hod. ředitelně. Dobrovolný příspěvek pro každé pololetí školního roku 2019/2020 v jednotné výši Kč 200,- bude vybírán v říjnu a únoru (na podporu činnosti žáků a zajištění výchovně vzdělávacích úkolů). Přehled o využití darů bude vždy k pololetí k nahlédnutí na školské radě.
 
8.Třídní schůzky:
 
vždy pondělí: 16. září 2019, 11. listopadu 2019, 9. ledna 2020 (čtvrtek!)
na I. stupni od 17:00 hod., na II. stupni od 17:30 hod.
Setkání třídních důvěrníků s ředitelem školy se koná vždy před třídními schůzkami od 16:15 hod.
Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků se neuskuteční!!!
9.Pedagogické rady:
 
  2. září 2019, 11. listopadu 2019, 27. ledna 2020, 22. června 2020