Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

31. 5. 2020

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Navigace

Obsah

Technické zázemí školy

Technické zázemí školy se velmi výrazně zlepšilo, protože v roce 2018 došlo k realizaci dvou velkých investičních akcí, díky kterým se vyřešily dvě dosud neuspokojivé oblasti ZŠ Kuncova, a to nulové venkovní sportovní zázemí a nevyhovující, zastaralé a nedostatečné prostory pro stravování a přípravu jídel.
 
Díky úsilí vedení radnice Prahy 13 a především místostarostky pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové jsme v letošním roce obdrželi dva výjimečné dary od MHMP. Prvním z nich je nový sportovní areál za více než 8 miliónů korun se dvěma hřišti, atletickým oválem a sportovním zázemím, který postavila za necelé čtyři měsíce (od února do konce května) firma Bohemia Sport Technik. Areál jsme slavnostně za účasti paní primátorky a vedení radnice Prahy 13 otevřeli 31. května 2018.
 
Druhým darem, který vyšel MHMP a MČ Praha 13 na 47 miliónů korun je nová školní jídelna, kterou slavnostně otevřeme 26. září 2018 v 10 hodin dopoledne. Stavbu, která byla zahájena v březnu 2018, dle harmonogramu prací zajišťuje firma Z&D Stavební společnost.  Nová školní jídelna s moderní kuchyní umožní stravování až třem stům strávníků najednou a poskytne jim moderní, příjemné a krásné zázemí. Vařit se budou tři hlavní jídla, z nichž jedno bude dietní.
 
Prostory po staré školní jídelně a kuchyni ve 2. patře pavilonu A plánujeme v příštím roce zrekonstruovat a vytvořit v nich 12 nových kmenových a jazykových učeben, 5 kabinetů, dva sklady a v 1. patře dvě garsoniéry pro učitele, což nám v budoucích letech umožní zvýšit kapacitu školy a přijímat i děti z nespádových oblastí.
ZŠ Kuncova je totiž v současnosti na samé hraně své prostorové kapacity. Pavilon B2 s kapacitou 11 tříd je dlouhodobě pronajatý soukromému gymnáziu a všechny ostatní prostory jsou využity. Volná je jediná učebna v přízemí pavilonu B4, ze které plánujeme v souladu se strategickým plánem MAP pro školství na Praze 13 vytvořit novou odbornou učebnu hudební výchovy. Z několika odborných učeben jsme museli udělat kmenové třídy. V současnosti škola sice disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben, ale pro příští roky bude muset rozšířit prostorovou kapacitu z důvodu stále rostoucího počtu žáků.
Ve školním roce 2018/2019 využívá ZŠ Kuncova 30 kmenových učeben (z toho 7 zároveň slouží i jako odborné pracovny), 20 odborných pracoven, 25 kabinetů, 3 tělocvičny se sociálním zázemím (sprchy, WC), venkovní sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem s běžeckou rovinkou a zázemím pro skok daleký a vrh koulí, 1 cvičebnu pro judo, 1 školní knihovnu s více než 6000 svazky a čtyřmi PC, 1 místnost s pedagogickým dozorem, 11 místností pro školní družinu1 jídelnu se školní kuchyní.
Přehled odborných učeben:
dvě počítačové učebny (0 + 30 počítačů)
jazyková laboratoř AJ (VIII.C)
jazyková učebna AJ
jazyková učebna AJ
jazyková učebna němčiny
jazyková učebna ruštiny
jazyková učebna francouzštiny
hudebna pro žáky II. stupně (IX.B)
matematika (VI.A)
chemie - fyzika
zeměpis (IX.C) 
přírodopis (VIII.A)      
výtvarná výchova I (VIII.B)
výtvarná výchova II (VI.B)
místnost s pedagogickým dozorem
cvičná kuchyňka
malá cvičná jídelna
multikulturní místnost
dílna
tři tělocvičny
sál pro judo
 
Nejvýznamnější investiční akce v roce 2018:
  • nová školní jídelna s kuchyní a zázemím za cca 47 miliónů korun
  • nový sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem a zázemím za cca 8,3 miliónu Kč
  • dvě nové interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem, ozvučením a novými PC za 254 tisíc Kč + ostatní práce (vybourání starých tabulí a rámů, malba, opravy lina) za 12 tisíc korun
  • elektronická čtecí zařízení do školy a nové jídelny pro evidenci docházky žáků a učitelů a objednávání obědů za 245 tisíc Kč
  • multikulturní místnost v rámci dotace z Výzvy č. 21 za 170 tisíc korun
  • instalace bukových madel na zábradlí v pavilonu B3 od přízemí do 2. patra za 38 tisíc Kč
  • rekonstrukce bočního východu (schodiště) u tělocvičen vedoucího k hřišti za cca 32 tisíc korun
  • výmalba chodby u bočního vchodu, výměna lina, dveří za 27 500 Kč
  • výmalba sociálních zařízení u hřiště za 11 tisíc korun
  • rozvod vody, instalace druhého umyvadla, obklady umyvadel a zřízení učebny výtvarné výchovy II za 5 tisíc korun
 
Kromě investic na výstavbu sportovního areálu a nové školní jídelny s kuchyní jsme si několik dalších dárků nadělili sami z našeho rozpočtu. Nejdražším z nich byl nákup a instalace dvou nových interaktivních trojdílných tabulí Activboard s výškovým posunem, dataprojektorem spojeným ramenem s tabulí, novým počítačem a ozvučením v rámu tabule ve třídách I.A a II.C, kterými jsme nahradili staré dřevěné tabule a dosluhující interaktivní tabule bez posunu. Každá z těchto tabulí vyšla bez ostatních prací (vybourání, oprava lina, výmalba) na více než 127 tisíc korun.
Zakoupili jsme a nechali nainstalovat 7 čtecích zařízení do školy za 145 tisíc korun pro žáky a učitele ke vstupu a odchodu ze školy. Na čtečky do nové jídelny máme vyčleněno dalších 100 tisíc korun z rozpočtu a fondů školy. Čtecí zařízení jsou nastavena na ISIC (žákovské) a ITIC (učitelské) karty nebo plastové čipy. Instalace čteček proběhla v létě 2018. Čtecí zařízení byla nainstalována k oběma vchodům do školy (A1 a A4), a to pro evidenci docházky žáků (2 + 2 pro příchod a 1 + 1 pro odchod) a pro evidenci docházky učitelů (1 zařízení u sborovny).
ISIC karty hradili svým dětem rodiče, ITIC karty hradila učitelům škola. Hotové ISIC karty Školák pro žáky, kteří do naší školy chodili už vloni, vydaly žákům počátkem září 2018 třídní učitelky. Pro nové žáky jsme 4. září zajistili fotografování na průkaz přímo ve škole a vyhotovení karty ISIC během měsíce září za 250 korun. Karta se znakem ZŠ Kuncova a jménem žáka je osobním majetkem a identifikačním průkazem  žáka a přináší jeho nositeli až 2000 výhod a slev po dobu jeho docházky do naší školy. Slouží mj. i k prokázání věku v dopravních prostředcích, ve kterých je od 1. září 2018 žákům a studentům od 15 do 26 let poskytována 75% sleva na jízdné. Novou povinností žáků (i učitelů) naší školy bude po příchodu do školy přiložit svoji kartu ke strojku a tím zaznamenat čas příchodu do programu Bakaláři, elektronické třídní knihy i žákovské knížky. S ohledem na to byl upraven i školní řád.
 
Díky dotaci z Výzvy č. 21 jsme koncem loňského školního roku a přes prázdniny vybudovali v pavilonu A v prostoru školní družiny z jedné menší učebny multikulturní místnost, která je určena pro besedy a setkání s žáky – cizinci, kterých máme ve škole více než 70. Multikulturní učebna bude sloužit i k výuce malé skupinky 3 – 4 žáků (Šablony). Součástí dodávky za 169 990 Kč byl dotykový LCD panel BenQ 55 za 39 990 Kč na multifunkčním stojanu (20 000 Kč), počítač Dell za 10 000 Kč, 4 tablety Acer One 10 za 32 000 Kč, 4 výukové stavebnice iTriangle za 31 500 Kč, nabíjecí box iZákladna pro 15 tabletů, 4 laminované stoly, 4 židle, 1 skříň s dvířky a 1 skříň otevřená a 1 dětský koberec Ostrov.
 
Přes prázdniny jsme také zrekonstruovali boční východ ze školy (rozpadlé schodiště), kterým se bude chodit k novému hřišti, chodbu (šatnu) před ním jsme vymalovali, položili nové lino, vyměnili dveře a umístili jsme do ní lavičky na přezutí a zátěžové rohožky na očistu sportovní obuvi, vymalovali jsme sociální zařízení přímo u hřiště, vyměnili jsme poškozená plastová madla na zábradlí v pavilonu B3 za nová bukovávytvořili jsme druhou učebnu výtvarné výchovy.
ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů.
V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu.
Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má celkem k dispozici 38 interaktivních tabulí (z toho 12 s posunem), 39 dataprojektorů, 118 počítačů, 34 tabletů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici máme interaktivní učebnice, hlasovací zařízení, výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky.
Na jaře 2014 jsme za podpory zřizovatele vybavily jednu učebnu I. stupně 30 PC tablety, což jsou v podstatě klasické notebooky s dotykovým displejem, které jsou s počítačem učitelky propojeny bezdrátově s pomocí Wi-Fi. Součástí dodávky byla i nabíjecí dokovací stanice, operační systém Windows, nová interaktivní tabule a nový PC pro vyučující. V současnosti tablety požívají žáci III.A pod vedením třídní učitelky. V souladu se Šablonami II plánujeme využití tabletů v této třídě i žáky a vyučujícími jiných tříd ve spolupráci s pí učitelkou Coufalovou, která je správcem učebny a lektorem ICT.
Od školního roku 2013/2014 vedeme elektronické třídní knihy a od února 2018 elektronické žákovské knížky.
Škola má dvě učebny výpočetní techniky. Počítačovou učebnu I již ale nelze pro výuku používat, protože ani jeden z původních 20 počítačů není funkční. Nákup 20 nových PC a 5 monitorů plánujeme uskutečnit na jaře 2019 z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II), ve kterém jsou šablony z oblasti ICT a tím učebnu revitalizovat. V Počítačové učebně I pak opět bude 20 počítačů rozmístěných po obvodu učebny na moderních pracovních stolech, které jsou k dispozici. V učebně má vyučující k dispozici pracovní server, dataprojektor a elektricky ovládané promítací plátno.
Druhá počítačová učebna byla zprovozněna v květnu 2012 po nákladné a náročné rekonstrukci. Náklady na vybudování pracovny, která dnes poskytuje zázemí 30 žákům a učiteli a je hojně využívána, si vyžádala částku 510 504, - Kč. Do učebny byly dodány na míru vyrobené nové pracovní stoly, které jsou řazeny za sebou, žákovské židle, počítače, monitory a klávesnice. Nové jsou i veškeré elektrické rozvody a kabeláž. Vyučující informatiky má k dispozici mobilní interaktivní tabuli IQ board, kterou lze snadno přemisťovat z jedné PC učebny do druhé. Tabuli lze ovládat jednoduše dotykem ruky, je ale možné na její plochu i psát.
Nadstandardní je technické vybavení v učebně chemie - fyziky (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, videorekordér, dataprojektor, promítací plátno, rozvaděč el. proudu, digestoř) a v učebně přírodopisu (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, dataprojektor, videorekordér, rozvaděč elektrického proudu, promítací plátno).
V učebně českého jazyka - hudební výchovy je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní tabule s posunem a popisovatelnými bočnicemi, počítač s připojením k internetu a dataprojektor. Kromě toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD i DVD, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, výukový program pro hudební výchovu Sibelius a několik klasických akustických kytar a combo.
Kromě technického vybavení jsou odborné učebny chemie – fyziky, přírodopisu, obě počítačové učebny a jazyková laboratoř vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem: katedrami, stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi a židlemi.
Ve všech třídách (16) I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky na uložení věcí a pomůcek na tělesnou a výtvarnou výchovu.
Každoročně obměňujeme školní nábytek tak, aby byly ve všech učebnách žákům k dispozici nastavitelné lavice a židle a vyučujícím moderní skříňky, regály a nástěnky. Nákladnou obměnu školního nábytku hradíme z rozpočtu školy i z rezervního fondu. Vybavení všech tříd I. stupně novým nábytkem jsme dokončili ve školním roce 2015/2016.
 
Ve výměně klasických tabulí, stárnoucích počítačů, dataprojektorů a interaktivních tabulí a ve výměně starých lavic, židlí a nábytku ve třídách (především v pavilonu B3, kde jsou třídy II. stupně) budeme cíleně pokračovat i v dalších letech. Letos na podzim nás čeká rekonstrukce učebny zeměpisu, rekonstrukce školních dílenvýstavba školního dřevěného altánu (učebny) v areálu školy v rámci dotace z Výzvy č. 20 V příštím roce bychom měli provést rekonstrukci učebny matematiky, vybudovat novou učebnu přírodních věd (obě v pavilonu B3) a vytvořit polyfunkční učebnu v pavilonu B4 v přízemí z dotace Výzva č. 37.
Všichni žáci 2. – 9. tříd využívají šatní skříně, z toho žáci 5. – 9. tříd již od září 2012, žáci 2. – 4. tříd od září 2014. Žáci tří 1. tříd a jedné druhé třídy používají na převlečení šatní kóje s lavičkami.
U vchodu A1, kudy vstupují a vycházejí mladší žáci, ale i studenti soukromého gymnázia, kteří se stravují v naší školní jídelně, a odpoledne žáci FZUŠ Stodůlky, která je u nás v pronájmu, plánujeme během září 2018 nainstalovat mobilní dřevěný pult, který poskytne důstojné zázemí pro šatnáře (recepci).
Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení.
K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.
Od ledna 2011 má škola vlastní plynovou kotelnu.
V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky.
Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.
ZŠ Kuncova se během posledních několika let stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících škol v Praze. Škole každoročně přibývají žáci na I. i na II. stupni a navíc se do ní hlásí hodně zájemců z jiných městských částí i děti mimopražské. Počet žáků naší školy vzrostl natolik, že MŠMT vyhovělo žádosti ředitele školy a od 1.9.2015 navýšilo kapacitu ZŠ Kuncova z 650 na 950 žáků. Rada MČ Praha 13 souhlasila v září 2015 s návrhem ředitele školy, aby byla opět navýšena kapacita školní družiny MHMP ze současných 300 na 390 žáků od 1.9.2016.
Spádovost ZŠ Kuncova se rozrostla o ulice nejzápadnější části Prahy 13, kterou je tzv. Západní Město, kde se dále staví a počty žáků stoupají. V současnosti má ZŠ Kuncova MHMP stanoveno 46 spádových ulic. Při zápisu dětí do budoucího 1. ročníku proto ale musíme přijímat pouze děti ze spádových ulic školy a jen výjimečně děti z dalších částí Prahy 13. Pokud se podaří zajistit dostatek finančních prostředků na rekonstrukci prostor po staré jídelně a kuchyni, kde má vzniknout 12 nových učeben, mohli bychom kapacitu opět navýšit a přijímat i děti z nespádových ulic Prahy 13 a jiných pražských částí i děti mimopražské.
Na podzim 2013 byl uvolněn a vystěhován pavilon B4, ve kterém sídlila 17 let soukromá SOŠ, a v létě 2014 byla provedena jeho nákladná rekonstrukce a revitalizace, která si vyžádala investici ve výši 5,2 miliónu Kč. Škola díky tomu získala 14 nových učeben, z nichž od 3.9.2018 využívá 13 tříd. Z jediné volné místnosti, která se nachází v přízemí, plánujeme vybudovat novou učebnu hudební výchovy v souladu se strategickým plánem MAP Prahy 13. Kromě jazykové učebny ruštiny/španělštiny a místnosti s pedagogickým dozorem, které se nacházejí v přízemí, je v současnosti 11 tříd vybaveno interaktivní tabulí, dataprojektorem a počítačem s připojením na internet. Chodby i místnosti jsou vymalovány, položena je nová podlahová krytina a ve všech třídách kromě místnosti s pedagogickým dozorem byla provedena rekonstrukce světel. Natřena byla i topná tělesa a stěny za odpadkovými koši byly obloženy obklady. Do všech tříd, kromě místnosti s pedagogickým dozorem, jsme zakoupili nový žákovský a školní nábytek. Do všech učeben v 1. a ve 2. patře pavilonu B4 jsme zakoupili a nechali nainstalovat žaluzie, které dostatečně chrání před dopoledním i odpoledním sluncem a zajišťují zatemnění při promítání. Na chodby a do učeben jsme nainstalovali nové na míru vyrobené nástěnky. Sociální zařízení v přízemí, v 1. i ve 2. patře jsou kompletně zrekonstruována.
Od roku 2016 používáme u vchodu A1 videotelefon, který je rozveden do všech devíti oddělení školní družiny, multikulturní místnosti i do školní jídelny. Videotelefon je určen rodičům k vyzvedávání dětí ze školní družiny popř. k odhlašování obědů. Smyslem je, aby byl omezen volný pohyb osob po budově školy s ohledem na stoupající nároky na bezpečnost žáků a zaměstnanců naší školy.
S ohledem na nutnost zlepšovat čtenářskou gramotnost žáků nakupujeme každoročně do školní knihovny nové knihy, které využívají ke čtení jak vyučující, tak samotní žáci. Školní knihovna obsahuje již více než 6200 svazků. Ve školní knihovně jsou k dispozici i 4 žákovské počítače s připojením na internet. V roce 2017 jsme ve školních prostorách a na chodbách vytvořili tři čtenářské koutky se stoly, židlemi a regály s knihami, z nichž dva mají k dispozici žáci I. a jeden žáci II. stupně.
Děti, které navštěvují školní družinu, využívají 9 samostatných družinových oddělení v 1. patře pavilonu A, ale i prostorné chodby před nimi a relaxační místnost, do které jsme koncem léta 2016 přemístili interaktivní tabuli s dataprojektorem a zakoupili nový počítač. Z jedné menší volné učebny jsme v létě 2018 vybudovali díky dotaci na realizaci Výzvy č. 21 multikulturní místnost. V záloze jsou další dvě menší učebny, které ale nelze využít jako kmenové třídy.
Žáci mají k dispozici dva automaty na mléčné výrobky, a to na I. stupni v pavilonu B1 a dále ve 2. patře pavilonu B4, který mohou využívat prostřednictvím zakoupené kreditní karty i žáci II. stupně. K dispozici jsou kromě toho pro všechny žáky i pracovníky školy dva nápojové automaty s nabídkou minerálních vod a multivitamínů, a to u pavilonu B3 a na chodbě směrem k pavilonu I. stupně B1.
 
Kromě dvou nápojových automatů a dvou automatů na mléčné výrobky mají naši žáci druhým rokem k dispozici automat na školní pomůcky, ve kterém najdou sešity, tužky, pastelky, pravítka a další pomůcky.
Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha a v pavilonu C sídlí Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13. Vyšli jsme vstříc vedení Pedagogicko psychologické poradny a v létě 2016 jsme uvolnili pro její potřeby další dvě místnosti, které sloužily dosud jako sklady pomůcek, aby se z nich staly kanceláře psycholožek, ve kterých mohou pracovat s dětskými klienty.
Přestože nejsou některé prostory školy vymalovány již více než 12 let, interiéry školy působí čistě a příjemně díky velmi pěkné výzdobě, velkému množství rostlin a pozitivnímu školnímu klimatu.