Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Obsah

Technické zázemí školy

Úřad městské části Praha 13, která je naším zřizovatelem, díky úsilí vedení radnice a především místostarostky pro školství paní RNDr. Marcely Plesníkové získal od MHMP v posledních letech nemalé finanční prostředky, které investoval do rozvoje škol našeho obvodu. Stranou pozornosti radnice Prahy 13 nezůstala ani ZŠ Kuncova, která  se během posledních několika let stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících škol v Praze.
 
Technické zázemí ZŠ Kuncova se velmi výrazně zlepšilo, protože do školy bylo během posledních 3 let investováno bezmála 83 miliónů korun. Od roku 2018 do roku 2020 proběhly 4 velké investiční akce.
 
Nejdříve byl vybudován nový venkovní sportovní areál za více než 8 miliónů korun se dvěma hřišti, atletickým oválem, doskočištěm a dalším sportovním zázemím, který postavila za necelé čtyři měsíce (od února do konce května 2018) firma Bohemia Sport Technik. Areál jsme slavnostně otevřeli 31. května 2018 za účasti paní primátorky Krnáčové a vedení radnice Prahy 13.
 
Druhou investiční akcí byla výstavba nové školní jídelny a kuchyně se zázemím, která vznikla na východní straně budovy školy a byla napojena do prostoru šaten II. stupně. Nová školní jídelna s kuchyní umožňuje stravování až třem stům strávníků najednou a poskytuje jim moderní, příjemné a krásné zázemí. Stavba, která si vyžádala investici 47 miliónů korun, byla zahájena počátkem března 2018 a za půl roku byla pracovníky firmy Z&D Stavební společnost dokončena. Ke slavnostnímu otevření jídelny došlo 26. září 2018 za účasti vedení radnice Prahy 13 a radní z MHMP.
 
Navazující akcí bylo vybudování příjezdové komunikace pro zásobování nové školní jídelny základní školy, a rekonstrukce chodníku před školou. Stavební úpravy před budovou Základní školy Kuncova probíhaly od jara 2019 a koncem srpna byly dokončeny. Bylo třeba vybourat starou betonovou vanu, která vybíhala hluboko do chodníku od pláště budovy, a nahradit ji výrazně užším záhonem, aby došlo k rozšíření celého prostoru, který je rozdělen na dvě paralelní části: chodník, který přimyká ke školní budově, a dopravní komunikaci, jež je od chodníku oddělena lampami veřejného osvětlení, lavičkami, osázenými betonovými květníky a kamennými vrchlíky z původních stodůleckých statků. Součástí úprav bylo i vybourání staré betonové zídky u kostela a postavení nové opěrné zdi, která vypadá estetičtěji. Po skončení prací byla ještě provedena parková úprava, aby byl celý prostor připravený k slavnostnímu zahájení nového školního roku. Investice, kterou poskytla MČ Praha 13, dosáhla výše 7,5 miliónu korun. Z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků ZŠ Kuncova v nejbližším okolí školy přistoupil ředitel školy k radikálnímu řešení v podobě nákupu a instalace zákazové závory, kterou byla u značky Zákaz vjezdu přepažena ulice Kuncova u výměníkové stanice. Smyslem tohoto opatření je zabránit neukázněným řidičům, kteří nerespektovali dopravní značení, zajíždět a parkovat přímo u vchodu do školy A1, kudy denně vcházejí a vycházejí stovky dětí, a ohrožovat tím jejich bezpečnost. Závora byla poprvé spuštěna a je používána od 17. 9. 2019. Po odblokování závory číselným kódem mohou projíždět pouze vozy se zásobováním školy, a to vpravo podél čela budovy školy. Závoru za 128 tisíc korun hradila škola z vlastního rozpočtu.
 
Během školního roku 2019/2020 (od konce září 2019 až do počátku června 2020) probíhala přestavba prostor staré školní jídelny a kuchyně ve 2. patře pavilonu A. Přestavba byla velmi náročná, protože bylo třeba za provozu školy provést vybourání příček i staré betonové podlahy po celé rozlehlé ploše bývalé kuchyně. Protože práce probíhaly nad odděleními školní družiny v 1. patře, z důvodu bezpečnosti jsme několikrát několik oddělení školní družiny přemístili ze západní strany na východní a naopak v koordinaci s vedoucím stavby. Kromě hlučnosti jsme se museli vyrovnat i se zvýšenou prašností a větším pohybem osob i stavební techniky v těsné blízkosti školy. Výsledek však stojí za to. Ve 2. podlaží pavilonu A vzniklo 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a nová žákovská a učitelská sociální zařízení a v 1. patře pavilonu A byly vybudovány 2 garsoniéry pro učitele. Stavba si vyžádala investici od MHMP ve výši 20 miliónů korun. Do učeben byly vyvedeny světlovody ze střechy, takže přirozené denní osvětlení je velmi příjemné a nadstandardní. Umělé osvětlení je schované v podhledech, takže na stropy místností nebyla umístěna žádná osvětlovací tělesa. Třídy jsou laděny do tří barev: bílá, šedá, oranžová a působí velmi moderně a esteticky. V oknech jsou nové žaluzie a u oken nové parapety. Stěny u umyvadel a odpadkových košů jsou obložené světle šedými obklady. Do tříd byl rozveden internet a školní rozhlas. I když paní místostarostka usilovala o další dotaci ve výši 5 miliónů korun od MHMP na vybavení všech učeben interaktivními tabulemi a školním a žákovským nábytkem, nebyla tentokrát žádost Prahy 13 vyřízena kladně.
Protože jsme potřebovali od školního roku 2020/2021 v pavilonu A využívat minimálně 4 učebny především pro jazykovou výuku, obrátil se ředitel školy na několik rodičů našich žáků s prosbou o finanční pomoc. Ze 6 oslovených rodičů a firem jich 5 reagovalo a škole darovali koncem školního roku a v červenci 95 tisíc korun. Díky pochopení a velkorysosti i dalších dárců se podařilo získat finance na nákup a instalaci nové trojdílné interaktivní tabule activboard s posunem, dataprojektorem a PC za 123 tisíc korun a vybavit jí jednu ze čtyř učeben. Do ostatních tří učeben jsme umístili starší jednoduché přenosné tabule na křídu a všechny čtyři učebny jsme vybavili staršími žákovskými lavicemi a židlemi. Postupně budeme vybavovat interaktivními tabulemi a novým žákovským a školním nábytkem všechny učebny pavilonu A. Volné třídy používá pro výuku v odpoledních hodinách FZUŠ Stodůlky, která je naším dlouholetým smluvním partnerem.
Škola po přestavbě v pavilonu A disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. Ředitel školy požádal počátkem září 2020 o navýšení kapacity školy z 950 na 1080 žáků, protože škole každoročně přibývají žáci na I. i na II. stupni a navíc se do ní hlásí hodně zájemců z jiných městských částí i děti mimopražské.
Spádovost ZŠ Kuncova se rozrostla o ulice nejzápadnější části Prahy 13, kterou je tzv. Západní Město, kde se dále staví a počty žáků stoupají. V současnosti má ZŠ Kuncova MHMP stanoveno 46 spádových ulic. Při zápisu dětí do budoucího 1. ročníku jsme schopni po přestavbě přijímat nejen děti ze spádových ulic školy, ale i  z dalších částí Prahy 13, jiných pražských částí i děti mimopražské.
Ve školním roce 2020/2021 využívá ZŠ Kuncova 31 kmenových učeben (z toho 8 zároveň slouží i jako odborné pracovny), 21 odborných pracoven, 25 kabinetů, 3 tělocvičny se sociálním zázemím (sprchy, WC), venkovní sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem s běžeckou rovinkou a zázemím pro skok daleký a vrh koulí, 1 venkovní dřevěnou učebnu (altán), 1 školní knihovnu s více než 6000 svazky a čtyřmi PC, 1 cvičebnu pro judo, 1 místnost s pedagogickým dozorem, 11 místností pro školní družinu1 jídelnu se školní kuchyní.
Díky dotaci MŠMT a MHMP na modernizaci pražských škol (Výzva č. 20) obdržela ZŠ Kuncova  téměř 2 milióny korun, za které byla na podzim 2019 dokončena rekonstrukce učebny zeměpisu, rekonstrukce učebny dílenv areálu školy vedle nové školní jídelny vznikl krásný dřevěný altán.
 
V učebně zeměpisu bylo třeba provést vybourání pojezdu staré tabule a její demontáž, výmalbu učebny, výměnu osvětlovacích těles a pokládku nové podlahové krytiny, nákup a instalaci trojdílné interaktivní tabule Activboard s posunem, dataprojektorem, ozvučením a PC, vytvoření stupínku, na který byly umístěny na míru vyrobené 2 katedry, a zhotovení 15 kusů žákovských lavic na míru s atypicky velkou pracovní deskou. Do učebny zeměpisu bylo dodáno 30 nových nastavitelných žákovských židlí a regály a skříňky na uložení globusů, atlasů a map.
 
Z učebny dílen bylo odvezeno 17 kusů starých dílenských stolů s poškozenými pracovními deskami a 17 svěráků na vypískování a nové nabarvení. Všechny stoly byly opatřeny novou bukovou deskou. V učebně dílen byly provedeny rozvody elektro a výměna osvětlovacích těles, výmalba učebny a pokládka nové podlahové krytiny. Z učebny zeměpisu byla do dílny přemístěna starší, ale funkční interaktivní tabule bez posunu, dataprojektor a počítač, které k názornosti výuky postačují. Součástí realizace Výzvy č. 20 byl i nákup 18 sad dílenského nářadí a 18 stavebnic Merkur.    
Na konci prosince 2019 byla na dřevěné podestě, která byla postavena nad drenáží u nové školní jídelny, vybudována dřevěná venkovní učebna ve formě skeletu srubu se sklolaminátovým zastřešením. Učebna bude sloužit k výuce i k mimoškolním činnostem jen za příznivých povětrnostních podmínek, protože nemá okna ani dveře. V učebně je k dispozici dřevěná tabule a bude do ní ještě umístěn vzorkovník dřev. Za učebnou, ve které nebude žádný nábytek, budou v přístřešku (boxu) uskladněny stoličky, které si dle potřeby bude možné vyndat k sezení, a nářadí na pěstitelské práce. Učebna bude poskytovat zázemí nejen pro výuku prvouky, přírodovědy a přírodopisu, protože je umístěna ve školní zahradě, kde je velké množství stromů a keřů, ale v odpoledních hodinách dětem ze školní družiny nebo ekologického a dramatického kroužku.
 
Přehled odborných učeben:
dvě počítačové učebny (0 + 26 notebooků)
jazyková učebna AJ (VI. C)
jazyková učebna AJ
jazyková učebna AJ
jazyková učebna němčiny
jazyková učebna ruštiny
jazyková učebna francouzštiny
jazyková učebna španělštiny (VII. C)
hudebna pro žáky II. stupně (IX. D)
matematika (VIII. D)
chemie – fyzika (VIII. C)
zeměpis (VII. A) 
přírodopis (VI. A)      
výtvarná výchova I (VI. B)
výtvarná výchova II
místnost s pedagogickým dozorem
cvičná kuchyňka
malá cvičná jídelna
multikulturní místnost
dílna
tři tělocvičny
sál pro judo
venkovní dřevěná učebna (altán)
Nadstandardně vybavené jsou učebny zeměpisu, výtvarné výchovy, fyziky – chemie a přírodopisu v pavilonu B3, jazykové učebny (angličtiny, němčiny a španělštiny) a učebna hudební výchovy v pavilonu B4, 9 tříd I. stupně (5 tříd I. stupně  v pavilonu B4 a 4 třídy I. stupně v pavilonu B1), kde jsou všude trojdílné interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem a počítačem, školní dílna, cvičná kuchyňka a multikulturní místnost, která vznikla díky dotaci z Výzvy č. 21 v pavilonu A v prostoru školní družiny z jedné menší učebny. Místnost je určena pro besedy a setkání s žáky – cizinci, kterých máme ve škole více než 70, ale slouží i k výuce malé skupinky 3 – 4 žáků (Šablony). Součástí dodávky za 169 990 Kč byl dotykový LCD panel BenQ 55 na multifunkčním stojanu, počítač Dell, 4 tablety Acer One 10, 4 výukové stavebnice iTriangle, nabíjecí box iZákladna pro 15 tabletů, 4 laminované stoly, 4 židle, 1 skříň s dvířky a 1 skříň otevřená a 1 dětský koberec Ostrov.
Kromě technického vybavení jsou odborné učebny zeměpisu, chemie – fyziky, přírodopisu i obě počítačové učebny vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem: katedrami, stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi a židlemi.   
V učebně českého jazyka - hudební výchovy je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní tabule s posunem a popisovatelnými bočnicemi, počítač s připojením k internetu a dataprojektor. Kromě toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD i DVD, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, výukový program pro hudební výchovu Sibelius a několik klasických akustických kytar a combo.
Ve všech třídách I. stupně a ve většině tříd II. stupně je nový žákovský nábytek (nastavitelné lavice a židle) a školní nábytek (skříňky, regály a nástěnky na míru).
Ve všech třídách (16) I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky na uložení věcí a pomůcek na tělesnou a výtvarnou výchovu.
Škola má 2 učebny výtvarné výchovy pro žáky II. stupně v pavilonu B3. Do druhé učebny Vv bylo na jaře 2019 pořízeno 30 pracovních žákovských stolů s nastavitelnou pracovní deskou, regály, nástěnky a sušáky na výkresy za 277 tisíc korun.
Ve škole jsou 2 počítačové učebny. Do PC učebny II, kde je 30 pracovních míst a kvalitní pracovní stoly řazené za sebou,  jsme z operačního programu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II) v roce 2019 pořídili 26 notebooků, které nahradily 30 stolních PC, které jsme využívali již 7 let. Do Počítačové učebny I, kde bylo jen 20 pracovních míst po obvodu učebny a již žádné použitelné počítače, jsme nechali v létě 2020 vyrobit na míru 10 nových pracovních stolů, aby se kapacita třídy navýšila na 30 míst. V říjnu 2020 zakoupíme z dotace MŠMT do 1. PC učebny 30 notebooků a další 4 notebooky dokoupíme i do PC II, abychom měli k dispozici 2 počítačové učebny s 30 a 30 pracovními místy a zajistili jsme podmínky pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní testování (SCIO). Plánujeme i nákup cca 10 notebooků navíc, které budou v záloze pro případnou distanční výuku pro vyučující i pro žáky. Do všech notebooků i stávajících počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách nainstalujeme výukovou platformu Google classroom, aby mohli učitelé vyučovat na dálku ze školy i z domova.
Nejvýznamnější investiční akce v roce 2020:
 • přestavba prostor po staré školní jídelně a kuchyni na 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady, nová žákovská (dívčí a chlapecká WC), nová učitelská WC, místnost pro úklid a 2 garsoniéry ve 2. respektive 1. podlaží pavilonu A za 20 miliónů korun od MHMP
 
 • nákup 1 nové interaktivní tabule activboard triptych s posunem, dataprojektorem, ozvučením a novým PC za 123 459 Kč do učebny v pavilonu A (z darů od rodičů a firem)
 
 • 2x instalace bukových (bezpečnostních) madel na zábradlí v pavilonu B1 a B4 od přízemí do 2. patra za 83 556 Kč z rozpočtu školy
 
 • výmalba 2 učeben a chodby v přízemí pavilonu B1 za 78 000 Kč od MČ Praha 13
 
 • zakoupení 10 PC stolů do počítačové učebny II za 66 380 Kč z darů škole
 
 • oprava vichřicí poničeného oplocení školního hřiště za 127 029 Kč (z toho z pojistky 88 578 Kč, z rozpočtu školy 38 451 Kč)
 
 • nákup 3 dezinfekčních strojů Arnold na dezinfekci rukou za 58 080 Kč (19 360 Kč za kus) od MČ P13
 
 • nákup dezinfekčního stroje KSANEX na dezinfekci prostor a nábytku za 36 905 Kč od MČ Praha 13
 
 • nákup záložního serveru za 17 203 Kč z rozpočtu školy
 
 • nákup 1 PC do kabinetu v pavilonu A za 15 446 Kč z rozpočtu školy
 
 • pořízení 2 nástěnek do pavilonu B4 za 10 766 Kč z darů škole
 
Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben a kabinetů. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu.
Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 41 interaktivních tabulí (z toho 17 s posunem), 42 dataprojektorů a 78 počítačů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně V. A využívá vyučující při výuce s žáky 30 tabletů propojených s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky.
Škola využívá školní program Bakaláři, vede elektronické třídní knihy a od února 2018 i elektronické žákovské knížky.
Od školního roku 2018/2019 používáme ve škole elektronický systém docházky prostřednictvím čtecích zařízení žákovských karet ISIC u vchodů do školy a učitelských karet ITIC u sborovny. Karty ISIC používáme zároveň i pro přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně. ISIC karty hradí svým dětem rodiče, ITIC karty hradí učitelům škola. Pro nové žáky jsme 3. září zajistili fotografování na průkaz přímo ve škole a vyhotovení karty ISIC během měsíce září za 250 korun. Karta se znakem ZŠ Kuncova a jménem žáka je osobním majetkem a identifikačním průkazem  žáka a přináší jeho nositeli až 2000 výhod a slev po dobu jeho docházky do naší školy. Slouží mj. i k prokázání věku v dopravních prostředcích, ve kterých je od 1. září 2018 žákům a studentům od 15 do 26 let poskytována 75% sleva na jízdné. Novou povinností žáků (i učitelů) naší školy bude po příchodu do školy přiložit svoji kartu ke strojku a tím zaznamenat čas příchodu do programu Bakaláři, elektronické třídní knihy i žákovské knížky. S ohledem na to byl upraven i školní řád.
U vchodu A1, kudy vstupují a vycházejí mladší žáci, a odpoledne žáci FZUŠ Stodůlky, která je u nás v pronájmu, se nachází recepce (mobilní dřevěný pult), který poskytuje důstojné zázemí pro vrátné.
Od roku 2016 používáme u vchodu A1 videotelefon, který je rozveden do všech devíti oddělení školní družiny i do multikulturní místnosti. Videotelefon je určen rodičům k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Smyslem je, aby byl omezen volný pohyb osob po budově školy s ohledem na stoupající nároky na bezpečnost žáků a zaměstnanců naší školy.
Každoročně obměňujeme školní nábytek tak, aby byly ve všech učebnách žákům k dispozici nastavitelné lavice a židle a vyučujícím moderní skříňky, regály a nástěnky. Nákladnou obměnu školního nábytku hradíme z rozpočtu školy i z rezervního fondu. Vybavení všech tříd I. stupně novým nábytkem jsme dokončili ve školním roce 2015/2016.
 
Ve výměně klasických tabulí, stárnoucích počítačů, dataprojektorů a interaktivních tabulí a ve výměně starých lavic, židlí a nábytku ve třídách (především v pavilonu B3, kde jsou třídy II. stupně) budeme cíleně pokračovat i v dalších letech. V příštím roce bychom měli provést rekonstrukci učebny matematiky, vybudovat novou učebnu přírodních věd (obě v pavilonu B3) a vytvořit jazykovou učebnu ve 2. patře pavilonu A z dotace Výzva č. 48.
 
Na jaře 2017 jsme na chodbách pavilonu B1 zřídili dva čtenářské koutky pro žáky I. stupně a v pavilonu B4 jeden čtenářský koutek s cizojazyčnou literaturou pro žáky II. stupně.
Žáci I. i II. stupně využívají od září 2014 respektive 2012 nové šatní skříně, které postupně se stoupajícím počtem žáků každoročně dokupujeme. Celkem je k dispozici 6 šatní kójí a 712 skříněk.
Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení.
K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.
ZŠ Kuncova má od ledna 2011 vlastní plynovou kotelnu.
V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky.
Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.
 
Na podzim 2013 byl uvolněn a vystěhován pavilon B4, ve kterém sídlila 17 let soukromá SOŠ, a v létě 2014 byla provedena jeho nákladná rekonstrukce a revitalizace, která si vyžádala investici ve výši 5,2 miliónu Kč. Škola díky tomu získala 14 nových učeben, z nichž od 3. 9. 2018 využívala 13 tříd. Z poslední volné místnosti, která se nachází v přízemí, jsme na konci léta 2018 vybudovali novou učebnu češtiny a španělštiny. Po vybavení všech 12 nových učeben v pavilonu A do nich plánujeme přemístit všechny jazykové učebny a vyučovat v nich kromě cizích jazyků i český jazyk a společenskovědní předměty. Po přemístění učebny španělštiny z pavilonu B4 do pavilonu A plánujeme vybudovat v přízemí pavilonu B4 novou učebnu hudební výchovy v souladu se strategickým plánem MAP Prahy 13. V přízemí pavilonu B4 se nachází i místnost s pedagogickým dozorem pro žáky, kteří mají dopolední okénko ve výuce nebo potřebují počkat v teple a suchu na odpolední výuku.
Žáci mají k dispozici dva automaty na mléčné výrobky, a to na I. stupni v pavilonu B1 a dále ve 2. patře pavilonu B4, který mohou využívat prostřednictvím zakoupené kreditní karty i žáci II. stupně. K dispozici jsou kromě toho pro všechny žáky i pracovníky školy dva nápojové automaty s nabídkou minerálních vod a multivitamínů, a to u pavilonu B3 a na chodbě směrem k pavilonu I. stupně B1.
 
Kromě dvou nápojových automatů a dvou automatů na mléčné výrobky měli naši žáci dva roky k dispozici automat na školní pomůcky, ve kterém byly sešity, tužky, pastelky, pravítka a další pomůcky. Automat byl počátkem září 2020 odvezen do nemocnice, kde bude sloužit s pozměněnou nabídkou. Po odeznění koronavirové pandemie bude zase vrácen do školy.
Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha a v pavilonu C sídlí Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13.
Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.
Přestože nejsou některé prostory školy vymalovány již více než 12 let, interiéry školy působí čistě a příjemně díky velmi pěkné výzdobě, velkému množství rostlin a pozitivnímu školnímu klimatu.