Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 8. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Navigace

Obsah

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

Název školy:
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
Adresa školy:
Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5
IČ:
67 365 213
Identifikátor školy:
600 038 408
Právní forma školy:
příspěvková organizace
Telefon:
235 520 975, 235 520 976 (kancelář), 235 520 991 (ředitel)
E-mail:
URL:
http://www.zskuncova.org
Zřizovatel:
Městská část Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5
Ředitel školy:
PaedDr. Pavel Petrnoušek
Zástupci ředitele:
pro I. stupeň a školní družinu: Mgr. Jana Faltejsková
pro II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk
Maximální povolená kapacita:
950 žáků
Zaměření školy:
Vzdělávací program: KUSTOD (č.j. 551/2007) v 1. – 9. ročníku umožňující kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů (matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova  a výtvarná výchova) od 6. do 9. ročníku   
Výuka jazyků:
6 cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, španělský, ruský a italský jazyk
Specializované třídy:
pouze individuální integrace žáků a inkluze
Volitelné předměty:
německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk, konverzace v angličtině, konverzace v němčině, konverzace ve francouzštině, konverzace ve španělštině, seminář z matematiky, základy programování, výtvarné techniky, dějiny umění, míčové hry, úpoly (judo)
Nepovinné předměty:
dramatická výchova (2 oddělení na I. stupni)
Vybavenost školy:
rozvedená internetová síť do všech učeben i kabinetů, interaktivní tabule, dataprojektor a PC v každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách (celkem 38 interaktivních tabulí, 39 dataprojektorů, 118 počítačů), 20 odborných učeben (jazyková laboratoř a jazykové učebny, 2 počítačové učebny, přírodopis, chemie – fyzika, matematika, zeměpis, 2 učebny výtvarné výchovy, hudebna, cvičná kuchyňka a jídelna, dílna), 3 tělocvičny, sportovní cvičebna pro výuku juda, nový venkovní sportovní areál (od 31.5.2018) se 2 hřišti (na malou kopanou s umělým trávníkem, na basketbal a volejbal s tartanem), atletickým oválem (130 m) se 3 drahami, běžeckou rovinkou a zázemím pro skok daleký a vrh koulí, místnost s pedagogickým dozorem, 9 oddělení školní družiny, promítací místnost ŠD, multikulturní místnost, recepce u vchodu A1, videotelefony do všech oddělení ŠD, knihovna (6000 svazků) se 4 žákovskými PC, 3 čtenářské koutky v prostorách školy, nová školní jídelna pro 300 strávníků najednou, výběr ze 3 jídel, elektronický systém objednávek jídel pomocí ISIC karet nebo plastových čipů, elektronické třídní knihy, elektronické žákovské knížky, elektronický docházkový systém na ISIC (žákovské) a ITIC (učitelské) karty nebo plastové čipy, 2 nápojové automaty, 2 mléčné automaty, automat na školní pomůcky
Součásti školy:
školní družina (6:30 – 17:30, akce pro děti i o sobotách), nová školní jídelna (po otevření 26.9.2018 a zprovoznění nejdříve výběr ze 2 a od listopadu ze 3 jídel, cizí strávníci)
Kroužky:
Anglický jazyk (1. roč.), Anglický jazyk (2. roč.), Anglický jazyk (2. roč.) Francouzský jazyk (4. – 5. roč.), Německý jazyk (4. – 5. roč.), Hra na kytaru (začínající od 4. roč.), Hra na kytaru (mírně pokročilí), Hra na kytaru (pokročilí), Počítačové kroužky (4. – 5. roč.), Výtvarně – řemeslný kroužek (I. st.), Výtvarný kroužek (II. st.), Badminton (začínající od 4. ročníku), Badminton (pokročilí 6. – 9. ročník), Fotbal (1. – 3. roč. – H), Míčové hry (I. st.), Judo (1. - 9. r.), Všeználek (pohybový kroužek), Taneční škola Ivy Langerové – latinskoamerické a standardní tance (1. – 9. r.), Moderní gymnastika (1. - 9. r), Krav Maga, Hra Go (3. – 9. roč.), Florbal na I. st., Střelba, oddělení ZUŠ
Další školní aktivity:
Kvalitní pedagogický sbor a spolehliví nepedagogičtí pracovníci.
Nadprůměrné výsledky žáků 9. ročníku v mezinárodních a tuzemských inspekčních šetřeních (PISA 2015, SCIO 2015, SCIO 2016, SCIO 2017, InspisSet aj.).
Nejvyšší úspěšnost při přijímacích zkouškách na osmiletá a na šestiletá gymnázia a na středoškolské maturitní obory ze všech 10 základních škol z Prahy 13 (dle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a odboru školství Prahy 13).
Výborné výsledky žáků v matematických, ale i v dalších vědomostních, uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, nohejbal, judo, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, atletika aj.).
ZŠ Kuncova je opakovaně nejúspěšnější sportovní škola v Praze 13 (1. místo na obvodě drží žáci I. i II. stupně).
ZŠ Kuncova byla na konci školního roku 2017/2018 vyhlášena 5. nejlepší sportovní školou v Praze.
ZŠ Kuncova obdržela v roce 2016 národní cenu kvality a je nositelkou titulu Společensky odpovědná škola. Od roku 2014 je ZŠ Kuncova Zdravá škola a od roku 2016 Škola pro demokracii.
Nadstandardní školní preventivní program (kurzy sociálně patologických jevů (6. a 7. ročník), kurzy protidrogové prevence a sexuální výchovy (8. a 9. ročník), projekty a akce (Červená stužka, Hrou proti AIDS, návštěva Domu světla, Srdíčkové dny, Liga boje proti rakovině, spolupráce s preventivním oddělením Městské policie Praha, Run and Help ve spolupráci s Kontem Bariéry aj.). Škola zajišťuje pro žáky 3. a 4. tříd plavání, LVK v tuzemsku pro žáky 7. ročníku i v zahraničí (Rakousko) pro žáky 8. a 9. ročníku, adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku (v roce 2018 zdarma), školy v přírodě, exkurze, vzdělávací programy paměťových institucí jako pilotní škola MŠMT (bezplatné návštěvy muzeí, památníků a hradů a zámků z dotace MŠMT), besedy, výchovné koncerty, edukativní pořady a přednášky, rafty (pro žáky II. stupně), poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Francie, Německo), environmentální výchovu, Čtenářský klub, Klub mladého diváka, dopravní výchovu, sběr, sponzorství ZOO Praha aj.
Škola zajišťuje bezplatnou výuku češtiny pro žáky – cizince, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání - Šablony – např. na doučování dětí ohrožených školním neúspěchemzískala investice (Výzva č. 20 Praha – pól růstu) na rekonstrukci učebny dílen, zeměpisu a na výstavbu venkovní, dřevěné učebny (altánu) ve školním roce 2018/2019.
Mimoškolní činnost a další údaje o organizaci:
Ve škole probíhá každý den odpoledne výuka hudebních i dalších uměleckých oddělení FZUŠ Stodůlky. V budově školy působí PPP pro Prahu 5 a 13 a soukromé gymnázium. Škola má ziskovou doplňkovou činnost. Demokratické školní prostředí (vliv žákovského parlamentu, školské rady, žolík), důraz na spolupráci a partnerství, příjemné školní klima (vybavené moderní učebny, estetické prostředí – výzdoba, květiny, program Ovoce do škol a Mléko do škol zdarma pro všechny žáky, nápojové automaty, rekonstruovaná sociální zařízení a světla aj.).
 
ZŠ Kuncova patří mezi nejlepší školy v Praze 13. O školu je mimořádně velký zájem a ročně jí přibývají desítky nových žáků. S ohledem na to se plánuje přestavba prostor po staré školní jídelně a kuchyni a vybudování 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 skladů a 2 garsoniér pro učitele, abychom mohli navýšit kapacitu školy a vyhovět poptávce dalších uchazečů.