Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 4. 2021

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Navigace

Obsah

 

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

školní rok 2020/2021

ředitel

PaedDr. Pavel Petrnoušek 

ředitel školy

JF

Mgr. Jana Faltejsková

zástupkyně ředitele pro I. stupeň a školní družinu

Zástupce ředitele

Mgr. Petr Vaněk

zástupce ředitele pro II. stupeň

Hospodářka školy

Monika Fiklíková

hospodářka školy

Sekretářka školy

Bohumila Rubášová

sekretářka školy

Počet tříd: 31 (z toho I. stupeň 16, II. stupeň 15)

Počet žáků: 821 (z toho I. stupeň 417, II. stupeň 404)

Vzdělávací program: KUSTOD (č. j. 551/2007) v 1. – 9. ročníku, kterým zajišťujeme kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova a výtvarná výchova od 6. do 9. ročníku.

ZŠ Kuncova získala dvakrát národní cenu kvality a je nositelkou prestižního titulu Společensky odpovědná škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii.

Základní škola Kuncova je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Je zapsána ve Školském rejstříku od 1. 1. 2005.

ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena 1. 9. 1983. 

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 13.

Od 1. 1. 1998 je škola právním subjektem.

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 je příspěvkovou organizací.

Škola je známá vynikající úrovní výuky matematiky, ve které její žáci pravidelně dosahují skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Četné jsou i úspěchy žáků v dalších vědomostních a jazykových soutěžích (anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, chemie, český jazyk, francouzský jazyk aj.). Mimořádných úspěchů (viz kapitola Úspěchy žáků) dosahují žáci školy i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, judo, miniházená, vybíjená, přehazovaná, atletika, nohejbal, stolní tenis aj.). Žáci ZŠ Kuncova na sebe upozorňují nejen jako vítězové obvodních kol sportovních soutěží, ale jsou pravidelnými úspěšnými účastníky kol krajských (basketbal, fotbal, házená, nohejbal, vybíjená) i republikových (za posledních devět let se dvakrát stali mistry České republiky v basketbalu v kategorii 6. – 7. tříd, 1x obsadili 3., 1x 4. a 1x 5. místo v kategorii 8. – 9. tříd). V národním finále v házené ve školním roce 2018/2019 obsadili mladší žáci i mladší žákyně shodně 6. místo z 10 respektive 9 účastníků. ZŠ Kuncova je pět let po sobě nejlepší sportovní školou Prahy 13. ZŠ Kuncova byla na konci školního roku 2018/2019 vyhlášena 2. nejlepší sportovní školou v Praze.

Žáci ZŠ Kuncova dosahují nadprůměrných výsledků v matematické, čtenářské i přírodovědné gramotnosti ve srovnání s žáky jiných základních škol i studenty víceletých gymnázií (viz inspekční šetření PISA 2015, SCIO 2015/2016, SCIO 2016/2017, SCIO 2017/2018, SCIO 2018/2019, SCIO 2019/2020, INspiSet, Centrum zjišťování výsledků vzdělávání aj.).

Z českého jazyka a matematiky jsou výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku, kteří konají  jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) na osmiletá a šestiletá gymnázia a na čtyřleté středoškolské obory s maturitou, každoročně nad celostátním průměrem. Výsledky žáků 9. ročníku u JPZ na střední školy se v roce 2020 dostaly 22% nad celostátní průměr v matematice a 19% nad celostátní průměr v českém jazyce.

V obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád mívají každoročně naši žáci nejvyšší počet umístění na 1. – 3. místech a stali se tři roky po sobě nejúspěšnější školou na Praze 13 i na Praze 5.

Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje žákům a žákyním pracovní, dopravní, výtvarnou, dramatickou, tělesnou, zdravotní občanskou, sexuální, protidrogovou a environmentální (ekologickou) výchovu. ZŠ Kuncova cíleně rozvíjí i finanční gramotnost žáků a mediální výchovu.

Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod (kooperativní aktivity, komunikace, prožitková pedagogika, projekty aj.).

Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima.

Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku důvěry.

ZŠ Kuncova má vlastní znak a rozvíjí u žáků zdravý školní patriotismus.

V ZŠ Kuncova vyučujeme 5 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk. Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé.

Výuka anglického jazyka probíhá v 1. a ve 2. ročníku pouze formou placených kroužků, které vedou učitelky naší školy. Povinnou výuku angličtiny od 1. třídy nezajišťujeme, protože v případě jejího zavedení probíhá výuka na úkor počtu hodin českého jazyka, a to není dobře.

Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky a žákyně 3 hodiny týdně.

Od školního roku 2020/2021 dělíme každou třídu od 3. do 9. ročníku na dvě skupiny pro výuku angličtiny, kterou ve škole vyučuje 10 učitelek. Žáci a žákyně ZŠ Kuncova dosahují v jazykových soutěžích a olympiádách výborných výsledků. Na jaře 2020 obsadili žáci naší školy v obvodních kolech olympiády z anglického jazyka 1. místa v obou kategoriích (7. i 8. – 9. ročníku) a stejně tak dvě 1. místa a jedno 3. místo ve dvou kategoriích olympiády v německém jazyce.

Žákům 4. – 5. tříd nabízíme za úhradu jazykový kroužek francouzštiny nebo němčiny. Při dostatečném zájmu rodičů můžeme otevřít pro děti i jazykový kroužek španělštiny.

Od šestého ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně v jazykových skupinách. Jako druhý cizí jazyk si nejčastěji volí němčinu, španělštinu nebo francouzštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Žákům jazykových skupin přidáváme od 7. ročníku k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně.

Od 7. ročníku mají všichni žáci a žákyně (tj. i žáci matematické, výtvarné a sportovní studijní skupiny) povinně vedle angličtiny další (druhý) cizí jazyk, a to německý, španělský, ruský nebo francouzský s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a 8. ročníku a tříhodinovou dotací v 9. ročníku.

Od 6. ročníku do 9. ročníku jsou všichni žáci podle svých dispozic, zájmu a s přihlédnutím k výukovým předpokladům  rozřazeni do 4 specializovaných skupin:

matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky)

jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to německého, francouzského nebo španělského)

sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo)

výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění)

Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí a spojují pouze na výuku dle specializace tj. na tři hodiny týdně.

Škola dále zajišťuje a nabízí:

 - nadstandardní preventivní program pro žáky od 1. do 9. ročníku (např. přednášky a besedy s Policií ČR), adaptační kurzy pro žáky a žákyně 6. tříd, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky 6. - 7. ročníku, nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky 8. - 9. ročníku, program Hrou proti AIDS pro žáky 8. - 9. ročníku, kampaň Červená stužka s žáky a žákyněmi 9. ročníku, návštěvu Domu světla s žáky a žákyněmi 9. ročníku, finanční sbírky (Srdíčkové dny, Žlutý květ, Run and Help), divadelní představení, preventivní výchovné a diskusní pořady atd.

 - lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku pro žáky 7. ročníku a zdokonalovací lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníku v zahraničí (Rakousko)

 - kurzy plavání pro žáky 3. a 4. ročníku

 - školy v přírodě, poznávací nebo výměnné zájezdy do zahraničí, raftové kurzy, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy

 - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi, osobnostmi a sportovními oddíly např. Taneční studio Ivy Langerové, SK Bivoj judo, FZUŠ Stodůlky aj. (viz. Mimoškolní činnost)

ZŠ Kuncova je sponzorem ZOO Praha a chovu ocelota stromového.

Součástí školy je školní družina, která má 9 oddělení, školní knihovna (přes 6000 knih) se 4 PC a s připojením na internet  a školní jídelna.

Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben a kabinetů. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 41 interaktivních tabulí (z toho 17 s posunem), 42 dataprojektorů a 78 počítačů, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně V. A využívá vyučující při výuce s žáky 30 tabletů propojených s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky.

Škola využívá školní program Bakaláři, vede elektronické třídní knihy a od února 2018 i elektronické žákovské knížky.

Od školního roku 2018/2019 používáme ve škole elektronický systém docházky  prostřednictvím žákovských karet ISIC a učitelských karet ITIC. Karty ISIC používáme zároveň i pro přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně.

ZŠ Kuncova má od května 2018 nový sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem, běžeckou rovinkou a dalším sportovním zázemím (za 8,3 miliónu Kč) a od konce září 2018 novou moderní školní jídelnu pro 300 strávníků najednou za 47 miliónu korun. V jídelně se výborně vaří. Strávníci si vybírají ze dvou jídel.

Za 7 miliónů korun byla v létě 2019 provedena rekonstrukce chodníku a prostor před budovou školy a na konec ulice Kuncova byla nainstalována z bezpečnostních důvodů zákazová závora.

Díky dotaci MŠMT a MHMP na modernizaci pražských škol (Výzva č. 20) obdržela ZŠ Kuncova  téměř 2 milióny korun, za které byla na podzim 2019 dokončena rekonstrukce učebny zeměpisu, rekonstrukce učebny dílenv areálu školy vedle nové školní jídelny vznikl krásný dřevěný altán.

Během školního roku 2019/2020 byla provedena přestavba prostor staré školní jídelny a kuchyně ve 2. patře pavilonu A na 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a nová žákovská a učitelská sociální zařízení. V 1. patře pavilonu A vznikly 2 garsoniéry pro učitele. Stavba si vyžádala investici od MHMP ve výši 20 miliónů korun.

Od školního roku 2020/2021 budeme v pavilonu A využívat minimálně 4 učebny především pro jazykovou výuku. Díky finančním darům od rodičů našich žáků se nám podařilo jednu novou učebnu vybavit novou trojdílnou interaktivní tabulí activboard s posunem, dataprojektorem a PC za 123 tisíc korun. Postupně budeme vybavovat interaktivními tabulemi a novým žákovským a školním nábytkem všechny učebny pavilonu A. Volné třídy používá pro výuku v odpoledních hodinách FZUŠ Stodůlky, která je naším dlouholetým smluvním partnerem.

Škola po přestavbě v pavilonu A disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. Ředitel školy požádal o navýšení kapacity školy z 950 na 1080 žáků.  V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu.

Nadstandardně vybavené jsou učebny zeměpisu, výtvarné výchovy, fyziky – chemie a přírodopisu v pavilonu B3, jazykové učebny (angličtiny, němčiny a španělštiny) a učebna hudební výchovy v pavilonu B4, 9 tříd I. stupně (5 tříd I. stupně  v pavilonu B4 a 4 třídy I. stupně v pavilonu B1), kde jsou všude trojdílné interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem a počítačem, školní dílna, cvičná kuchyňka a multikulturní místnost.

Ve všech třídách I. stupně a ve většině tříd II. stupně je nový žákovský nábytek (nastavitelné lavice a židle) a školní nábytek (skříňky, regály a nástěnky na míru).

Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky.

Škola má 2 učebny výtvarné výchovy pro žáky II. stupně v pavilonu B3. Do druhé učebny Vv bylo na jaře 2019 pořízeno 30 pracovních žákovských stolů s nastavitelnou pracovní deskou, regály, nástěnky a sušáky na výkresy za 277 tisíc korun.

Ve škole jsou 2 počítačové učebny. Do PC učebny II, kde je 30 pracovních míst a kvalitní pracovní stoly řazené za sebou,  jsme z operačního programu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II) v roce 2019 pořídili 26 notebooků, které nahradily 30 stolních PC, které jsme využívali již 7 let. Do Počítačové učebny I, kde bylo jen 20 pracovních míst po obvodu učebny a již žádné použitelné počítače, jsme nechali v létě 2020 vyrobit na míru 10 nových pracovních stolů, aby se kapacita třídy navýšila na 30 míst. V říjnu 2020 zakoupíme z dotace MŠMT do 1. PC učebny 30 notebooků a další 4 notebooky dokoupíme i do PC II, abychom měli k dispozici 2 počítačové učebny s 30 a 30 pracovními místy a zajistili jsme podmínky pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní testování (SCIO). Plánujeme i nákup cca 10 notebooků navíc, které budou v záloze pro případnou distanční výuku pro vyučující i pro žáky. Do všech notebooků i stávajících počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách nainstalujeme výukovou platformu Google classroom, aby mohli učitelé vyučovat na dálku ze školy i z domova.

Vedení ZŠ Kuncova podává žádosti o granty, výzvy a programy. Škola získala v rámci projektu Věda, výzkum, vzdělávání od MŠMT 1 591 000, - Kč na realizaci tzv. Šablon I, což jsou aktivity na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zvýšení čtenářské gramotnosti a inkluzi, a dalších 2 161 000 Kč na realizaci OP VVV – Šablony II na období 1. 2. 2019 – 21. 1. 2021.

Vedení školy se daří každoročně dostávat dotace na bezplatnou výuku češtiny pro žáky – cizince. V roce 2019 jsme obdrželi 360 tisíc korun.

Od školního roku 2017/2018 je ZŠ Kuncova jako jedna ze 7 škol v Praze zařazena do pilotního programu MŠMT Vzdělávací programy paměťových institucí. Třikrát po sobě jsme obdrželi 245 000 korun na realizaci projektu. Z dotace jsme hradili dopravu i vstupy do muzeí, památníků, hradů a zámků, které za tři roky bezplatně navštívily stovky našich žáků. Program byl z důvodu pandemie koronaviru v březnu 2020 přerušen.

Na jaře 2017 jsme na chodbách pavilonu B1 zřídili dva čtenářské koutky pro žáky I. stupně a v pavilonu B4 jeden čtenářský koutek s cizojazyčnou literaturou pro žáky II. stupně.

Žáci I. i II. stupně využívají od září 2014 respektive 2012 nové šatní skříně, které postupně se stoupajícím počtem žáků každoročně dokupujeme. Celkem je k dispozici 6 šatní kójí a 712 skříněk.

Téměř ve všech učebnách byla provedena během posledních 10 let výměna osvětlovacích těles.

K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.

ZŠ Kuncova má od ledna 2011 vlastní plynovou kotelnu.

V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky.

Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.

V budově školy sídlí Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13 a soukromé gymnázium.

Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy