Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Obsah

 

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580

školní rok 2021/2022

 

ředitel

PaedDr. Pavel Petrnoušek 

ředitel školy

Tomáš Bartoníček

Mgr. Tomáš Bartoníček

zástupce ředitele pro I. stupeň a školní družinu

 

Zástupce ředitele

Mgr. Petr Vaněk

zástupce ředitele pro II. stupeň

 

Hospodářka školy

Monika Fiklíková

hospodářka školy

 

Sekretářka školy

Bohumila Rubášová

sekretářka školy

 

Počet tříd: 31 (z toho I. stupeň 17, II. stupeň 14)

Počet žáků: 832 (z toho I. stupeň 436, II. stupeň 396)

 

Vzdělávací program: KUSTOD (č. j. 551/2007) v 1. – 9. ročníku, kterým zajišťujeme kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů matematika a informatika, cizí jazyky, tělesná výchova a výtvarná výchova od 6. do 9. ročníku.

 

ZŠ Kuncova získala dvakrát národní cenu kvality a je nositelkou prestižního titulu Společensky odpovědná škola, Zdravá škola a Škola pro demokracii.

 

Základní škola Kuncova je součástí výchovně-vzdělávací soustavy. Je zapsána ve Školském rejstříku od 1. 1. 2005.

 

ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena 1. 9. 1983. 

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 13.

 

Od 1. 1. 1998 je škola právním subjektem.

 

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 je příspěvkovou organizací.

 

Škola je známá vynikající úrovní výuky matematiky, ve které její žáci pravidelně dosahují skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Četné jsou i úspěchy žáků v dalších vědomostních a jazykových soutěžích (anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, chemie aj.). Mimořádných úspěchů (viz kapitola Úspěchy žáků) dosahují žáci školy i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, judo, házená, vybíjená, přehazovaná, atletika, nohejbal, stolní tenis aj.). Žáci ZŠ Kuncova na sebe upozorňují nejen jako vítězové obvodních kol sportovních soutěží, ale jsou pravidelnými úspěšnými účastníky kol krajských (basketbal, fotbal, házená, nohejbal, vybíjená) i republikových (za posledních deset let se dvakrát stali mistry České republiky v basketbalu v kategorii 6. – 7. tříd, 1x obsadili 3., 1x 4. a 1x 5. místo v kategorii 8. – 9. tříd). V národním finále v házené ve školním roce 2018/2019 obsadili mladší žáci i mladší žákyně shodně 6. místo z 10 respektive 9 účastníků. ZŠ Kuncova je pět let po sobě nejlepší sportovní školou Prahy 13. ZŠ Kuncova byla na konci školního roku 2018/2019 vyhlášena 2. nejlepší sportovní školou v Praze.

 

Žáci ZŠ Kuncova dosahují nadprůměrných výsledků v matematické, čtenářské i přírodovědné gramotnosti ve srovnání s žáky jiných základních škol i studenty víceletých gymnázií (viz inspekční šetření PISA 2015, SCIO 2015/2016, SCIO 2016/2017, SCIO 2017/2018, SCIO 2018/2019, SCIO 2019/2020, INspiSet, Centrum zjišťování výsledků vzdělávání aj.).

 

Z českého jazyka a matematiky jsou výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku, kteří konají  jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) na osmiletá a šestiletá gymnázia a na čtyřleté středoškolské obory s maturitou, každoročně nad celostátním průměrem. Výsledky žáků 9. ročníku u JPZ na střední školy se v roce 2021 dostaly 11,3% nad celostátní průměr v matematice a 5,3% nad celostátní průměr v českém jazyce.

 

V obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád mívají každoročně naši žáci nejvyšší počet umístění na 1. – 3. místech a stali se pět let po sobě nejúspěšnější základní školou na Praze 13 i na Praze 5.

 

Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje žákům a žákyním pracovní, dopravní, výtvarnou, dramatickou, tělesnou, zdravotní občanskou, sexuální, protidrogovou a environmentální (ekologickou) výchovu. ZŠ Kuncova cíleně rozvíjí i finanční gramotnost žáků a mediální výchovu.

 

Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod (kooperativní aktivity, komunikace, prožitková pedagogika, projekty aj.).

 

Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima.

 

Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku důvěry.

 

ZŠ Kuncova má vlastní znak a rozvíjí u žáků zdravý školní patriotismus. Od školního roku 2021/2022 umožňuje ve spolupráci s firemním partnerem nákup triček, mikin a dalších předmětů s logem a znakem školy v pěti barvách přes eshop.

 

V ZŠ Kuncova vyučujeme 5 cizích jazyků. Vedle anglického jazyka je to německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk a francouzský jazyk. Všechny jazyky vyučují pouze kvalifikovaní učitelé.

 

Výuka anglického jazyka probíhá v 1. a ve 2. ročníku pouze formou placených kroužků, které vedou učitelky naší školy. Povinnou výuku angličtiny od 1. třídy nezajišťujeme, protože v případě jejího zavedení probíhá výuka na úkor počtu hodin českého jazyka, a to není dobře.

Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky a žákyně 3 hodiny týdně.

Od školního roku 2020/2021 dělíme každou třídu od 3. do 9ročníku na dvě skupiny pro výuku angličtiny, kterou ve škole vyučuje 9 učitelek.

Žáci a žákyně ZŠ Kuncova dosahují v jazykových soutěžích a olympiádách výborných výsledků. Na jaře 2021 obsadili žáci naší školy v obvodních kolech olympiády z anglického jazyka 1. místo v kategorii 6. - 7. ročníku a 3. místo v kategorii 8. – 9. ročníku, kdy soutěž probíhala distančně on-line a v německém jazyce se vůbec nekonala.

 

Od šestého ročníku nabízíme a zajišťujeme rozšířenou výuku jazyků pro žáky a žákyně v jazykových skupinách. Jako druhý cizí jazyk si nejčastěji volí němčinu nebo španělštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Žákům jazykových skupin přidáváme od 7. ročníku k angličtině i k druhému cizímu jazyku 1 hodinu konverzace týdně.

Od 7. ročníku mají všichni žáci a žákyně (tj. i žáci matematické, výtvarné a sportovní studijní skupiny) povinně vedle angličtiny další (druhý) cizí jazyk, a to německý, španělský, ruský nebo francouzský s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. a 8. ročníku a tříhodinovou dotací v 9. ročníku.

 

Od 6. ročníku do 9. ročníku jsou všichni žáci podle svých dispozic, zájmu a s přihlédnutím k výukovým předpokladům  rozřazeni do 4 specializovaných skupin:

• matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky)

• jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to německého  nebo španělského)

• sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo)

• výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění)

Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí a spojují pouze na výuku dle specializace tj. na tři hodiny týdně.

 

Od školního roku 2021/2022 dělíme do skupin i početně velmi naplněné třídy 8. a 9. ročníku na výuku českého jazyka a matematiky.

 

Škola dále, pokud není uzavřena nebo omezena opatřeními MZ s ohledem na epidemiologickou situaci, zajišťuje a nabízí:

 - nadstandardní preventivní program pro žáky od 1. do 9. ročníku (např. přednášky a besedy s Policií ČR), adaptační kurzy pro žáky a žákyně 6. tříd, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky 6. - 7. ročníku, nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky 8. - 9. ročníku, program Hrou proti AIDS pro žáky 8. - 9. ročníku, kampaň Červená stužka s žáky a žákyněmi 9. ročníku, návštěvu Domu světla s žáky a žákyněmi 9. ročníku, finanční sbírky (Srdíčkové dny, Žlutý květ, Run and Help), divadelní představení, preventivní výchovné a diskusní pořady atd.

 - lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku pro žáky 7. ročníku a zdokonalovací lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníku v zahraničí (Rakousko)

  •  - MČ Praha 13 dotovaný program trenéři ve škole pro žáky všech tříd 1. ročníku, kdy externí trenéři 10 sportů vedou děti k radosti z pohybu a ke sportu

 - kurzy plavání pro žáky 3. a 4. ročníku

 - školy v příroděpoznávací nebo výměnné zájezdy do zahraničí, raftové kurzy, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy

 - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi, osobnostmi a sportovními oddíly např. Taneční studio Ivy Langerové, SK Bivoj judo, FZUŠ Stodůlky aj. (viz. Mimoškolní činnost)

 

ZŠ Kuncova je sponzorem ZOO Praha a chovu ocelota stromového.

 

Součástí školy je školní družina, která má 10 oddělení, školní knihovna (přes 6000 knih) se 4 PC a s připojením na internet  a školní jídelna.

 

Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben a kabinetů. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 42 interaktivních tabulí (z toho 18 s posunem) v každé kmenové i odborné učebně, 43 dataprojektorů a 79 počítačů (ve třídách i kabinetech), 2 počítačové učebny s 30 a 30 pracovními místy a s 60 kvalitními notebooky, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. V učebně I. A využívá vyučující při výuce s žáky 30 tabletů propojených s PC, dataprojektorem a interaktivní tabulí. K dispozici jsou i interaktivní učebnice a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky.

 

Škola využívá školní program Bakalářivede elektronické třídní knihy a od února 2018 i elektronické žákovské knížky.

 

Od školního roku 2018/2019 používáme ve škole elektronický systém docházky  prostřednictvím žákovských karet ISIC a učitelských karet ITIC. Karty ISIC používáme zároveň i pro přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně.

 

ZŠ Kuncova má od května 2018 nový sportovní areál se dvěma hřišti, atletickým oválem, běžeckou rovinkou a dalším sportovním zázemím (za 8,3 miliónu Kč) od konce září 2018 novou moderní školní jídelnu pro 300 strávníků najednou za 47 miliónu korun. V jídelně se výborně vaří. Strávníci si vybírají ze dvou jídel.

 

Za více než 7 miliónů korun byla v létě 2019 provedena rekonstrukce chodníku a prostor před budovou školy a na konec ulice Kuncova byla nainstalována z bezpečnostních důvodů zákazová závora.

 

Díky dotaci MŠMT a MHMP na modernizaci pražských škol (Výzva č. 20) obdržela ZŠ Kuncova  téměř 2 milióny korun, za které byla na podzim 2019 dokončena rekonstrukce učebny zeměpisu, rekonstrukce učebny dílen a v areálu školy vedle nové školní jídelny vznikl krásný dřevěný altán.

 

Během školního roku 2019/2020 byla provedena přestavba prostor staré školní jídelny a kuchyně ve 2. patře pavilonu A na 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady a nová žákovská a učitelská sociální zařízení. V 1. patře pavilonu A vznikly 2 garsoniéry pro učitele. Stavba si vyžádala investici od MHMP ve výši 20 miliónů korun. Od školního roku 2020/2021 jsme v pavilonu A využívali 4 učebny se starým nábytkem především pro jazykovou výuku. Díky finančním darům od rodičů našich žáků se nám podařilo vloni i letos vybavit novou trojdílnou interaktivní tabulí activboard s posunem, dataprojektorem a PC dvě učebny. Na konci školního roku 2020/2021 jsme obdrželi od MHMP další 4 milióny korun na vybavení všech 12 učeben žákovskými lavicemi, židlemi, katedrami, nejmodernějšími interaktivními tabulemi, školním nábytkem, nástěnkami atd. Po výběrovém řízení MČ Praha 13 na dodavatele (podzim 2021) budeme všech 12 učeben třídy vybavovat a zařizovat v průběhu školního roku 2021/2022. Stávající 2 interaktivní tabule přemístíme do 2 tříd I. stupně pavilonu B1, kde je vyměníme za 2 interaktivní tabule, které již dosluhují.

 

Škola po přestavbě v pavilonu A a po dovybavení jeho 12 učeben bude disponovat dostatečným počtem kmenových i odborných učeben. V současnosti jsou v některých odborných pracovnách (přírodopis, fyzika – chemie, výtvarná výchova) zároveň i kmenové třídy.

 

Ředitel školy požádal MŠMT o navýšení kapacity školy z 950 na 1080 žáků. Této žádosti bylo koncem školního roku 2020/2021 vyhověno.

  

V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Nadstandardně vybavená je učebna zeměpisu,  2 učebny výtvarné výchovy, učebna fyziky – chemie a učebna přírodopisu v pavilonu B3, jazykové učebny (angličtiny, němčiny a španělštiny) a učebna hudební výchovy v pavilonu B4, 9 tříd I. stupně (5 tříd I. stupně  v pavilonu B4 a 4 třídy I. stupně v pavilonu B1), kde jsou všude trojdílné interaktivní tabule s posunem, dataprojektorem a počítačem, školní dílnacvičná kuchyňka a multikulturní místnost.

 

Ve všech třídách I. stupně a ve většině tříd II. stupně je nový žákovský nábytek (nastavitelné lavice a židle) a školní nábytek (skříňky, regály a nástěnky na míru).

 

Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky.

 

Škola má 2 učebny výtvarné výchovy pro žáky II. stupně v pavilonu B3. Do druhé výtvarné učebny bylo na jaře 2019 pořízeno 30 pracovních žákovských stolů s nastavitelnou pracovní deskou, regály, nástěnky a sušáky na výkresy za 277 tisíc korun.

 

Ve škole jsou 2 počítačové učebny s 30 a 30 pracovními místy a 60 moderními notebooky. Do PC učebny II, kde je 30 pracovních míst a kvalitní pracovní stoly řazené za sebou,  jsme z operačního programu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání (Šablony II) v roce 2019 pořídili 26 notebooků, které nahradily 30 stolních PC, které jsme využívali již 8 let. Do Počítačové učebny I, kde bylo jen 20 pracovních míst po obvodu učebny a již žádné použitelné počítače, jsme nechali v létě 2020 vyrobit na míru 10 nových pracovních stolů, aby se kapacita třídy navýšila na 30 míst. V říjnu 2020 jsme zakoupili z dotace MŠMT 35  notebooků, z nichž jsme po distanční on-line výuce 30 umístili do 1. PC učebny a 4 další  notebooky do PC II, abychom měli k dispozici 2 počítačové učebny s 30 a 30 pracovními místy a zajistili jsme podmínky pro on-line testování žáků po třídách pro různá inspekční šetření i národní testování (SCIO). Škola obdržela prostřednictvím smluvního partnera firmy Aqua Health, která zajišťuje servis a opravy IT, darem 25 PC Dell Opti Plex 3050, kterými jsme nahradili staré a dosluhující počítače ve třídách a kabinetech a zároveň je máme v záloze pro případnou distanční výuku pro vyučující i pro žáky. Do všech notebooků i stávajících počítačů ve třídách I. i II. stupně a v odborných učebnách jsme nainstalovali výukovou platformu Google classroom, aby mohli učitelé v případě potřeby vyučovat na dálku ze školy i z domova.

 

Vedení ZŠ Kuncova podává žádosti o granty, výzvy a programy. Od SFŽP jsme obdrželi v roce 2020 dotaci ve výši 488 000, Kč na vybudování přírodní zahrady v areálu školy. Realizace započala na konci května 2021 a byla dokončena 30. 7. 2021. Přírodní zahrada s jezírkem, geoexpozicí, hobitím domkem, edukativními tabulemi umístěnými do dřevěného altánu, alpiniem, hmyzím domkem, ovocnými stromy a modely obojživelníků a vodních živočichů, bude sloužit po zaškolení vyučujících k výuce přírodovědných předmětů žákům I. i II. stupně.

 

Škola získala během několika let potřetí v rámci projektVěda, výzkum, vzdělávání od MŠMT dotaci na realizaci tzv. Šablon, což jsou aktivity na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a další šablony ve výši 1 441 000 Kč na období 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023.

 

ZŠ Kuncova obdržela od MŠMT dotaci ve výši 331 000 Kč na doučování žáků, u kterých vlivem uzavření škol došlo k propadu školních znalostí ve vědomostních předmětech. Dotaci je třeba vyčerpat od září do konce prosince 2021.

 

Na jaře 2017 jsme na chodbách pavilonu B1 zřídili dva čtenářské koutky pro žáky I. stupně a v pavilonu B4 jeden čtenářský koutek s cizojazyčnou literaturou pro žáky II. stupně.

 

Žáci I. i II. stupně využívají od září 2014 respektive 2012 nové šatní skříně, které postupně se stoupajícím počtem žáků každoročně dokupujeme. Celkem je k dispozici 7 šatní kójí a 860 šatních skříněk.

 

Téměř ve všech učebnách byla provedena během posledních 10 let výměna osvětlovacích těles.

 

K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC.

 

ZŠ Kuncova má od ledna 2011 vlastní plynovou kotelnu.

 

V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky.

 

Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmemŠkola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC.

 

V budově školy sídlí Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 a Prahu 13 a soukromé gymnázium.

 

V odpoledních hodinách ve škole probíhá výuka uměleckých oborů FZUŠ Stodůlky.

Škola poskytuje na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době a má ziskovou hospodářskou činnost.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova