Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

8. 4. 2020

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 5 až 1°C.

Navigace

Obsah

Stránka

Rekonstrukce pavilonu A1


Rekonstrukce prostor po staré školní jídelně a kuchyni finišuje

Pavilon A1Přeměna prostor staré školní kuchyně a jídelny na 12 nových učeben, 5 kabinetů, 2 sklady, nová dívčí, chlapecká a učitelská WC a 2 garsoniéry ve 2. respektive 1. patře pavilonu A ZŠ Kuncova se v březnu nezastavila ani nezpomalila, ale naopak nabrala konkrétní podobu a spěje do finále. Dle sdělení paní místostarostky pro školství na Praze 13 RNDr. Marcely Plesníkové, která zajistila na přestavbu pro naši školu 20 miliónů korun od MHMP, požádala Praha 13 Magistrát hlavního města Prahy ještě o dotaci ve výši 5 miliónů korun na vybavení všech učeben žákovskými lavicemi, židlemi, interaktivními tabulemi, skříňkami, nástěnkami a dalším nábytkem. Přejeme si, aby žádost byla kladně vyřízena a mohli jsme krásné a vybavené učebny a nové zázemí v pavilonu A využívat už v novém školním roce 2020/2021. Chci tímto způsobem paní místostarostce, panu starostovi i vedení naší radnice velmi poděkovat za starost a péči nejen o naši školu, ale o všechny školy v naší městské části.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova


3. 4. 2020

Aktuální informace k zápisu do prvních tříd !!


Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci dětí,

v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do 1. třídy organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale je třeba respektovat mimořádná opatření vlády a minimalizovat rizika spojená se šířením koronaviru v České republice.

Po konzultaci se zřizovatelem byly podmínky upraveny takto:

Termín zápisu: od pondělí 6. dubna 2020 do pondělí 20. dubna 2020, vždy od 8:00 do 16:00 hodin

    Dokumenty k zápisu:

 • scan/kopie rodného listu žáka
 • scan/kopie občanského průkazu zákonného zástupce 
 • scan/kopie dokladu o trvalém nebo přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců) 
 • žádost o přijetí  - vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte, prosím, podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • dotazník žáka 
 • žádost o odklad školní docházky - vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte, prosím, podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • případně dokumenty nutné k odkladu

Všechny dokumenty budou sloužit pouze pro interní potřebu školy k zápisu do 1. třídy

Vítáme doručení žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, a to buď:

 • přes elektronický systém:Zápis online

Po vyplnění přihlášky Vám na Vámi uvedený e-mail  přijde spolu s potvrzením přijetí Vaší přihlášky nebo Žádosti o odklad také formulář. Přihlášku či Žádost o odklad doplňte o chybějící údaje přímo v PDF, nebo po vytištění ručně.

Takto doplněný formulář doručte do školy (bez doručení do školy nebude Vaše registrace dokončena):

 • osobní datovou schránkou (nebudou přijímány žádosti z datových schránek zaměstnavatele apod.)
 • emailem s vlastním elektronickým podpisem na adresu zapis@zskuncova.org (co to je elektronický podpis)
 • zašlete poštou na adresu Kuncova 1580/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 a na obálku napište Zápis

Pokud vám ani jeden z výše uvedených způsobů nevyhovuje, můžete vyplněné žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad dodat

 • osobně do schránky, která bude umístěna v mezidveří u vchodu A1, a to každý pracovní den od 8 do 16 hodin od 6. do 20.4.2020. Schránku bude za sklem na recepci hlídat školou pověřená služba, která pouze zajišťuje dohled, aby nemohlo dojít k poškození schránky nebo zneužití osobních dat. Služba v žádném případě neposkytuje informace k zápisu, aby nedošlo k osobnímu kontaktu mezi Vámi a pověřenou osobou. Děkujeme Vám za pochopení. V mezidveří budou k dispozici i prázdné formuláře žádosti o přijetí, dotazníku žáka i žádosti o odklad školní docházky.

Upozorňujeme, že zároveň platí školským zákonem stanovená podmínka o přednostním přijímání dětí ze spádových ulic i další kritéria přijímání zveřejněná na webu školy www.zskuncova.org v kapitole Zápis včetně seznamu spádových ulic školy.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

V případě nejasností nás kontaktujte emailem na info@zskuncova.org nebo na telefonních číslech 235 520 975 nebo 235 520 991.

V Praze dne 27.3.2020                                    PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy


2. 4. 2020

Vydávání zápisových lístků na střední školy


Upozorňujeme rodiče žáků 9. tříd, kteří se hlásí na střední školy, že jim budou vydány podepsané a orazítkované zápisové lístky třídní učitelkou v příštím týdnu ve škole u vchodu A1 na základě sdělení třídních učitelek přes Komens v systému Bakaláři, kde bude upřesněn termín a doba vyzvednutí. Zápisový lístek může vyzvednout zákonný zástupce dítěte i sám žák.

Důrazně žádáme o používání ochranných pomůcek. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení ZŠ Kuncova


1. 4. 2020

Skvělé výsledky našich žáků v obvodním kole v recitaci


Skvělé výsledky našich žáků v obvodním kole v recitaci

Ve dnech 9. a 10. března se uskutečnilo obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů – Dětská scéna Prahy 5 a Prahy 13 v Domě dětí a mládeže na Smíchově. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích: žáci 2. – 3. tříd (I. kategorie), žáci 4. – 5. tříd (II. kategorie), žáci 6. – 7. tříd (III.kategorie) a žáci 8. – 9. tříd (IV. kategorie) základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ve velmi silné konkurenci se v každé kategorii dokázali výrazně prosadit žáci ZŠ Kuncova, když získali 3 postupy do krajského kola a 4 ocenění poroty. Z I.kategorie postoupila do krajského kola Johanka Diabelková. Ve II. kategorii získala postup do celopražského kola Nadia Sedláčková a čestné ocenění poroty bez postupu obdržela Adélka Černá. Postup do kraje ve III. kategorii patří Elišce Vondrové a ocenění poroty si odnesla Lýdia Sedláčková. V kategorii nejstarších žáků získaly ocenění poroty Magdalena Kožnarová a Anežka Krbcová. Vzhledem k mimořádné situaci byly, bohužel, zrušeny všechny soutěže a přehlídky. Přesto všem uvedeným žákyním srdečně blahopřeji a děkuji za skvěle předvedené výkony a vzornou reprezentaci naší školy. Za přípravu recitátorek děkuji paní učitelce Faltejskové, Voříškové a Franicové.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy


31. 3. 2020

Formulář žádosti o ošetřovné


Přidáváme formulář (pdf; doc) žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Žádosti potvrzuje škola, vzhledem k situaci Vás žádáme, abyste volili elektronickou  formu podávání a osobně do školy, pokud možno, nechodili.

Předvyplněné žádosti, prosím, zasílejte na tyto emailové adresy: info@zskuncova.org, reditel@zskuncova.org nebo hospodarka@zskuncova.org.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ Kuncova


30. 3. 2020

Zrušení všech vědomostních a sportovních soutěží do konce školního roku


Dobrý den,

na základě opatření vlády rozhodlo MŠMT o zrušení všech sportovních a vědomostních soutěží do konce tohoto školního roku na všech úrovních.

Vedení ZŠ Kuncova


24. 3. 2020

OK matematické olympiády 7.4.2020 zrušeno


Termíny všech soutěžních kol MO před 13. dubnem 2020 jsou zrušeny kvůli nouzovému stavu v ČR. O jejich případných náhradách za příznivého vývoje situace v ČR budou postupující do těchto kol včas informováni. 

Petr Vaněk, zástupce ředitele ZŠ Kuncova


24. 3. 2020

Zákaz vstupu do školního areálu!!!


Od 10.2.2020 platí zákaz vstupu do areálu školy!

Prosím, dodržujte toto nařízení, a to i v souvislosti se současnými opatřeními vlády.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Vítr 1 Vítr 2 Vítr 3 Vítr 4

 


22. 3. 2020

Domácí úkoly pro žáky 2.A


Vážení rodiče, přikládám rozpis domácí práce.

I. Žvátorová, třídní učitelka 2.A


19. 3. 2020

Přihlašovací údaje do programu BAKALÁŘI


Pokud se Vám nedaří přihlásit do prgramu BAKALÁŘIpište, prosím, na emailovou adresu p.vanek@zskuncova.org.

Petr Vaněk, zástupce ředitele ZŠ Kuncova


17. 3. 2020

Stránka